Окръжен съд - Видин

Съдебна палата, Видин, пл. Бдинци, №1

  • Начало
  • »
  • Материали за Ноември 2019 год.
ВЧГРД № 461-2019
ВЧГРД № 407-2019
Бюлетин декември 2019
ТД № 3-2019
ВНОХД № 210-2019
ВЧГРД № 447-2019
НОВ САЙТ НА ОКРЪЖЕН СЪД ВИДИН

        Уважаеми посетители на сайта на ОС Видин. Уведомяваме Ви, че във връзка с унифицирането на уебсайтовете на съдилищата в България нашият нов адрес е https://vidin-os.justice.bg

        Сега действащият сайт на ОС Видин ще продължи да бъде актуализиран до 01.01.2020 

ВЧНД № 246-2019
ВЧГРД № 389-2019
ЧНД № 231-2019