Окръжен съд - Видин

Съдебна палата, Видин, пл. Бдинци, №1

 • Начало
 • »
 • Материали за Февруари 2018 год.
Общини

ОКРЪЖЕН СЪД ВИДИН

Районен съд Видин

Община Видин Община Брегово Община Ново село Община Макреш
Кметства Кметства Кметства Кметства
гр.Видин гр.Брегово с.Ново село с.Макреш
с.Акациево с.Балей с.Винарово с.Вълчек
с.Антимово с.Връв с.Неговановци с.Киряево
с.Бела Рада с.Гъмзово с.Флорентин с.Подгоре
с.Ботево с.Делейна с.Ясен с.Раковица
с.Буковец с.Калина с.Толовица
с.Войница с.Косово с.Цар Шишманово
с.Въртоп с.Куделин
с.Гайтанци с.Ракитница
с.Ген.Мариново с.Тияновци
с.Гомотарци
с.Градец
с.Динковица
с.Долни Бошняк
с.Дружба
гр.Дунавци
с.Жеглица
с.Ивановци
с.Иново
с.Каленик
с.Капитановци
с.Кошава
с.Кутово
с.Майор Узуново
с.Новоселци
с.Пешаково
с.Плакудер
с.Покрайна
с.Рупци
с.Синаговци
с.Слана бара
с.Сланотрън
с.Търняне
с.Цар Симеоново

Районен съд Белоградчик

Община Белоградчик
Кметство
гр.Белоградчик
гр.Димово
с.Ружинци
с.Чупрене

Районен съд Кула

Община Кула
Кметство
гр.Кула
гр.Грамада
с.Бойница

Съдебни заседания за февруари 2018
Съдебен район

Видински съдебен район

Окръжен съд - Видин

Васил ВАСИЛЕВ
Председател на съда

Елза ЕВЛОГИЕВА
Административен секретар

телефон: 094 600 980
факс: 094 600 958
E-mail: vidin-os@abv.bg
WEB: www.os-vidin.com

Районен съд - Видин

Даниел ЦВЕТКОВ
Председател на съда

Елена ЯКИМОВА
Административен секретар

телефон: 094 600 782
факс: 094 600 791
E-mail: rs_vidin@yahoo.com
WEB: www.rs-vidin.com

Районен съд - Белоградчик

Антон АНТОВ
Председател на съда

Ивелина ИВАНОВА
Административен секретар

телефон: 0936 54214
факс: 0936 54214
E-mail: rsbelog@abv.bg
WEB: www.rsbelogradchik.org


Районен съд - Кула

 
 
Петър ЖИВКОВ
Председател на съда

Петя ПЕТКОВА
Административен секретар

телефон: 0938 33149
факс: 0938 33661
E-mail: rskula@abv.bg
WEB: www.rskula.org


Съдебни зали

І етаж

 

 

 

ІІ етаж

 

 

Указател

I етаж

 • стая 103: ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
 • БЮРО "ПРИЗОВКИ"

II етаж

 • стая 213: Съдебна зала - гражданско отделение

III етаж

 • стая 303: Съдебна зала - наказателно отделение
 • стая 306: Съдия
 • стая 307: Зам. председател - наказателно отделение
 • стая 308: Зам. председател - гражданско отделение
 • стая 309: Председател
 • стая 310: Административен секретар
 • Ст. специалист АД
 • стая 311: Заседателна зала

IV етаж

 • стая 404: Съдия
 • стая 405: Съдия
 • стая 406: Младши съдия
 • стая 407: Съдия
 • стая 407А: Съдия
 • стая 408: Съдия
 • стая 409: Съдия
 • стая 411: Съдия
 • стая 412: Гражданско и фирмено деловодство
 • стая 415: Наказателно деловодство
 • стая 415А: Системен администратор
 • стая 416: Съдебни секретари
 • стая 417: Съдебни секретари
 • стая 418: Съдебен администратор
 • стая 419: Гл. счетоводител и човешки ресурси
 • стая 422А: Съдебен архивар
 • стая 428: Стажанти
Магистарти в Окръжен съд - Видин

Председател

 • Васил ВАСИЛЕВ

Зам. Председатели

 • Анета ПЕТКОВА - гражданско отделение
 • Илия ИЛИЕВ - наказателно отделение

Съдии

 • Валя МЛАДЕНОВА
 • Владимир СТОЯНОВ
 • Габриел ЙОНЧЕВ
 • Диана МАРИНОВА
 • Люлин ЛОЗАНОВ
 • Росенка ДЕНОВА
 • Светла СТОЯНОВА

Мл. съдия

История на Окръжен съд - Видин

ХРОНОЛОГИЯ

 • 1880 г.
  • Създава се и действа на територията на Видински окръг под наименование- то Окръжен съд Видин
 • 1934 г.
  • Закрива се с административната реформа
 • 1936 г.
  • Отново се открива под наименование Областен съд-отделение гр. Видин, като обслужва Белоградчишка, Видинска, Кулска и Ломска околии
 • 1950 г.
  • Видин става окръжен град и Областния съд се преименува на Окръжен съд
 • 1951 г.
  • Закриване на окръга и Видинския съд става отделение на Врачански окръжен съд
 • 1959 г.
  • Преименуване на Окръжен съд Видин

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОКРЪЖЕН СЪД

 • 1934 г.
  • Петър ИВАНОВ
 • 1935 г.
  • Никола БАЛЧЕВ
 • 10.1935 г. - 07.1940 г.
  • Христо ДИМИТРОВ
 • 08.1940 г. - 06.1944 г.
  • Петър ПЕШЕВ
 • 07.1944 г. - 03.1945 г.
  • Петър ТАШКОВ
 • 04.1945 г. - ..............
  • Никола ИВАНОВ
 • ..............
 • 1962 г. - 05.1966 г.
  • Русин РУСИНОВ
 • 06.1966 г. - 12.1982 г.
  • Петър БЪЧВАРОВ
 • 01.1983 г. - 07.1992 г.
  • Евстати ЦАЛОВ
 • 08.1992 г. - 1997 г.
  • Богдан МИНКОВ
 • 03.1998 г. - 07.2009 г.
  • Цветан КРЪСТЕВ
 • 2009 г. -
  • Васил ВАСИЛЕВ
Структура на съда
 • МАГИСТРАТИ
 • ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • Зам. председател - Наказателно отделение
  • Зам. председател - Гражданско отделение
  • Съдии
 • СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 • Административен секретар
 • Специализирана администрация
  • Деловодство     
  • Съдебни секретари
  • Фирмено отделение
  • Архив
  • Бюро "Призовки"
 • Обща администрация
  • Финансова дейност
  • Информационно обслужване
  • Човешки ресурси
  • Поддържане на съдебната сграда
Окръжен съд - Видин

Добре дошли в сайта на Окръжен съд - Видин!

 

НОВ УЕБСАЙТ НА ОС ВИДИН

  

     Уважаеми посетители на сайта на ОС Видин. Уведомяваме Ви, че във връзка с унифицирането на уебсайтовете на съдилищата в България нашият нов адрес е https://vidin-os.justice.bg

     Сега действащият сайт на ОС Видин ще продължи да бъде актуализиран до 01.01.2020 

  

  

ПУБЛИКУВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Указания за достъп

 • 1. От Главно меню избирате РЕШЕНИ ДЕЛА
 • 2. От страница РЕШЕНИ ДЕЛА избирате:
 • 2.1. Вид дело - наказателно или гражданско
 • 2.2. Година на публикуване
 • 2.3. Тримесечие на публикуване
 • 2.4. Номер на съдебния акт

Съдебни актове, публикувани на централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове

(http://legalacts.justice.bg/)

ГР.Д. № 393-20217