20.01.2017 г.

В рамките на проведеното днес съдебно заседание по НОХД №275 по описа на Видински окръжен съд за 2016 година /делото за взрива в завод „Миджур” в с. Горни лом/ бяха разгледани молбите на пострадалите по делото с искане за конституиране в качеството на „частен обвинител” и „граждански ищец”.
След даване ход на делото страните отново заявиха желание делото да се гледа по реда на Глава 27-ма от НПК и да приключи като „съкратено съдебно следствие” по чл. 371 т.1 от НПК. Един от подсъдимите не изрази съгласие и на 10.02.2017 г. делото ще продължи по общия ред, вероятно с четене на обвинителния акт. След това започват разпити на свидетелите и вещите лица.