Съдебни заседания за март 2019
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
01.03.2019 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. Г.Йончев 11
    125/2018-11:00    
         
     Ч.Т.Д. І инст. В.Младенова 11
    4/2019-11:00    
         
         
    ЧНД  В.Стоянов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    328/2018-11:00    
05.03.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    35/2019-9:30 А.Петкова  
    41/2019-9:30 В.Младенова  
    46/2019-9:30    
         
    ЧНД  И.Илиев 13
    44/2019-10:00 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 11
    24/2016-10:30    
         
         
    Т.Д. І инст. В.Василев 13
    47/2016-11:00    
    54/2017-11:30    
         
         
07.03.2019 ЧЕТВЪРТЪК АНД ІІ инст. Л.Лозанов 13
    27/2019-10:00 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
         
    НЧХ ІІ инст. В.Василев 13
    21/2019-10:30 С.Стоянова  
      В.Стоянов  
         
         
12.03.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    43/2019-9:30 А.Петкова  
    45/2019-9:30 В.Младенова  
         
         
    НОХД ІІ инст. В.Василев 13
    7/2019-10:00 А.Петкова  
      В.Стоянов  
         
         
    НОХД І инст. В.Стоянов 13
    24/2019-10:00    
         
         
13.03.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 11
    69/2019-9:30 С.Стоянова  
    71/2019-9:30 Г.Йончев  
         
         
    НОХД І инст. И.Илиев 13
    с 2 съдебни заседатели    
    42/2019-09:30    
         
14.03.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    28/2019-9:30 В.Стоянов  
    29/2019-9:30 Р.Денова  
    30/2019-10:00    
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    245/2018-10:00 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
15.03.2019 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев 11
    55/2017-11:00    
    29/2018-11:00    
         
         
    НОХД І инст. Р.Денова 13
    с 2 съдебни заседатели    
    317/2018-10:00    
19.03.2019 ВТОРНИК ГР.Д. І инст. А.Петкова 11
    373/2016-10:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Василев 13
    34/2016-11:00    
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 13
    390/2018-11:00    
    366/2018-11:30    
         
26.03.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    74/2019-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 13
    с участие на прокурор    
    66/2019-11:00    
         
28.03.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    285/2018-9:30 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
         
    ЧНД І инст. И.Илиев 13
    с 2 съдебни заседатели    
    34/2019-9:30    
         
         
28.03.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. В.Василев 13
    с 3 съдебни заседатели Д.Маринова  
    70/2018-11:00