ГР.Д. № 342-2016

Решение по Гражданско дело 342/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       № 37

 

гр.Видин   18.07 .2017 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

В*** окръжен съд гражданска колегия в публично съдебно

заседание на   двадесети юни

две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                  

                                                    Председател:   В***В***  

                                                            

при секретаря   В*** К** и в присъствието на                    прокурора ......................... като разгледа докладваното от

съдия В** В** гр.д. № 342 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Предявените искове са с правно основание чл. 45, ал. 1 от ЗЗД.

         Делото е образувано по искова молба от Ф.В.Н., ЕГН ***** и Б.В.Н., ЕГН ******* срещу Л.Ц.И., ЕГН ***** и А.Ц.И., ЕГН ***** и двамата с адрес *** на правно основание чл.45 от ЗЗД във вр. с чл. 53 от ЗЗД. Поддържа се в исковата молба, че на 30.07.2016г. ответниците А. и Л. И*** нанесли побой на ищците Ф. и Б. Н***, с което са причинили на последните неимуществени вреди. В резултат на извършеното от ответниците престъпно деяние, ищците са търпели болки и страдания. Твърди се, че ответниците нанасяли удари първо на Ф.Н., а след това и на Б.Н., в следствие на което, последният пада на земята и изпада в безсъзнание, като са му нанесени още няколко удара в областта на главата, включително и с предмети. Сочи се, че въпросните удари причиняват на Б.Н. мозъчно сътресение, разкъсано – контузни рани на главата, охлузвания на лицето, контузия на долната челюст, кръвнонасядане на долния клепач   на лявото око и разкъсано – контузна рана на дясното ухо. Твърди се, че ответниците нанасят удари и на Ф.Н., причинявайки му контузия на главата с подкожен хематом над лявото ухо, кръвонасядане на носа и лява орбитална кост, кръвонасядане на лява половина на долна челюст, контузия на гръдния кош отпред, контузия на двете хълбочни области, контузия на IV-И пръст на дясна ръка. Моли съдът да постанови решение, по силата на което да осъди ответниците да заплатят солидарно обезщетение за нанесени неимуществени вреди в размер на 40 000лв. /четиридесет хиляди лева, десет в полза на Ф.Н. и тридесет в полза на Б.Н./ главница и мораторна лихва в размер на 888.96 лв. /осемстотин и осемдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответниците, Л.Ц.И. и А.Ц.И., подават отговор на исковата молба, в която твърдят, че при възникналото спречкване ищците нападнали ответниците, при които последните били принудени да се защитават чрез самоотбрана от пряко и непосредствено нападение. Поддържа се, че оспорват исковата молба и предявените искове като неоснователни. Предявяват насрещен иск срещу Ф.В.Н., ЕГН ****** и Б.В.Н., ЕГН ********, в размер на 26 000лв. в резултат на непозволено увреждане – обида и унижение, претърпени болки и страдания от нанесен побой, публично опозоряване. Твърди се, че Ф. и Б. Н*** са причинили на Л. и А. И*** непозволени увреждания, изразяващи се в нанасяне на обиди – нецензурирани изрази, нанасяне на удари с ръце и крака в главата, тялото, бъбреците, физически захват, стискане и прилагане на техника от борбата за поваляне на земята, заплаха за последваща разправа с борци и гребци, публично опозоряване с интервюта по телевизията, посредством внушения за хулиганство и роми и с основна насоченост – произвол и хулиганство, извършено от роми срещу българи, намерило широк обществен отзвук. Иска се предявяване на претенции за обезщетение от непозволено увреждане – за причинени обиди – обезщетение в размер на 3 000 лв. /три хиляди лева/, за причинени телесни увреждания – обезщетение в размер на 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/, за причинени и претърпени морални страдания и угнетения за извършено публично обвинение с нарочни интервюта в най – гледаното време и по новините на „Н*** Т***” – обезщетение в размер на 8 000 лв. /осем хиляди лева/, за претърпени душевни страдания – обезщетение в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/ или общо обезщетение за причинени неимуществени вреди солидарно срещу Ф. и Б. Недялкови в размер на 26 000лв. / двадесет и шест хиляди лева/.

В отговора на предявения насрещен иск приет за съвместно разглеждане ищците, братята   Н***, оспорват същия.

         От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, Съдът установи следната фактическа обстановка: На 30.07.2016г., около 5:00 часа сутринта на улица ”Ц**С** В***”, пред денонощен обект – заведение „Р**”, в близост до сградата на полицията, се намирали А.И. и Л.И. и други техни приятели. Пред посоченото по – горе заведение спряло такси, от което слезли Ф.Н. и Б.Н. и свидетеля Г**И*** Г**.Същите се насочили, към заведението, с цел да си купят закуски. По повод отправена реплика по отношение качеството на една от закуските, между едните и другите братя възникнали пререкания в резултат, на които е последвал побой.По делото са разпитани по трима свидетели осигурени от двете страни по делото.Двете групи свидетели дават различна интерпретация на случилото се като в показанията на същите видимо личи пристрастието им към съответните братя ,страни по делото.Съдът счита,че не следва да обсъжда показанията на свидетелите поради следните съображения:Свидетелят К.,който в детайли описва случая е бивш служител в заведение стопанисвано от братята И***.Именно качеството му на бивш служител и определено едностранчивия уклон в показанията му са причина съдът да не кредитира показанията му.Св.Г*** установява,че е в приятелски отношения с братята Недялкови,което определено се отразява на дадените от нея показания.В показанията и определено проличава пристрастието й към братята Н***. От показанията на същата не може да се направи категоричен извод за началото и инициаторите на физическия сблъсък между братята.Свидетелката Н*** –майка на братята Недялкови установява факти настъпили след приключване на инцидента.Св**Д***,който е доведен от братята И*** установява,че инициатори на конфликта са били братята Н***.Същото се установява и от показанията на свидетелят Т***.Свидетелят М***,който е работил на заведението, пред което е станал инцидента установява,че не виждал физически сблъсък между братята.Съдът не кредитира показанията на този свидетел,поради това,че същият заяви в съдебно заседание,че понастоящем работи в заведението на братята И**,поради което съдът счита,че същият е заинтересован от изхода на делото.В съдебното заседание от 20.06.17г. съдът в присъствието на страните изгледа записа от „Нова телевизия“ представен по делото.В същия страните по делото излагат своята версия за възникването на конфликта,поради което от записа не може да се направи какъвто и да било доказателствен извод.

Съгласно медицинско свидетелство от д – р М*** М***, МБАЛ ”Св*** П**”, от 30.07.2016г., лицето Б.Н. има две контузни рани в дясно в окосмената част на главата и двете по един сантиметър, има разкъсано – контузна рана на дясна ушна мида – един сантиментър, има охлузване на лява половина на челото и лява буза, има болки в долната челюст. Твърди се, че уврежданията, е възможно да са получени по начина, съобщен от пострадалия. Те не са застрашили живота му, но са причинили болки и страдание. Видно от епикризата на МБАЛ ”Св**П**”, Б.Н. е имал рана около 2см. в областта на окосмената част на главата, охлузване в областта на лява скула и челото. Съгласно съдебно медицинско свидетелство №48/16г. на лицето Ф.Н. се е установило: контузия по главата с подкожен хематом над лявото ухо, кръвонасядане на носа и лява орбитална кост, кръвонасядане на лява половина на долна челюст, контузия на гръдния кош отпред, контузия на двете хълбочни области, контузия на IV-И пръст на дясна ръка. Твърди се, че описаните травматични увреждания се дължат на удари от или върху тъп предмет и отговарят да са причинени по начина и времето, съобщение в предварителните сведения. Поддържа се, че причиненото е болка и страдание. От лист за преглед на пациент Л. И*** е видно, че е в добро общо състояние, контактен и адекватен, няма отоци и кръвонасявания, има леко охлузване на десен лакът и двете колена. От лист за преглед на пациент А.И. е видно, че е в добро общо състояние, контактен и адекватен, ориентиран за време и място, ляв лакът болезнен при разгъване на ръката, без отоци.

 

 

Съдът счита,че установената фактическа обстановка е неясна и непълна. Това се установява от разпитите на свидетелите, които в съдебно заседание твърдят различни версии на случилото се. Свидетелите Г*** Г*** и К.К. сочат, че ответниците започнали първи побоя, а свидетелите Ю*** Д*** и П*** Т*** твърдят, че пръв на земята паднал Л.И. от удар на Ф.Н.. Всички свидетели имат интерес от изхода на делото, тъй като едните са приятели на ищците, а другите са работници на ответниците.

                При така установеното от фактическа страна, съдът приема, че предявените искове от двете страни са недоказани,поради което следва да бъдат отхвърлени. За уважаване на същите следва да бъде доказано наличието на елементите, включени във фактическия състав на чл. 45, ал. 1 от ЗЗД, а именно – деяние, противоправност на деянието, вреда, причинна връзка между деянието и вредата и вина.

Съдът счита,че по делото не са събрани категорични доказателства за механизма на развитието на конфликта и конкретната вина на някои от участниците в него.Разпитаните по делото свидетели са явно заинтересовани от изхода на делото,поради което съдът не кредитира показанията им.От показанията на свидетелите може да се направи единствено извода,че случаят представлява обикновен битов конфликт предизвикан от младостта на участниците в него и еуфорията след посетената и от двете страни дискотека.

         С оглед гореизложеното съдът счита,че предявените искове и от двете страни следва да бъдат отхвърлени.

         С оглед отхвърлянето на исковете следва да бъдат отхвърлени и претенциите за заплащане на направените по делото разноски от двете страни.

         Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

         ОТХВЪРЛЯ предявеният от Ф.В.Н., ЕГН ********** и Б.В.Н., ЕГН ********** *** против Л.Ц.И., ЕГН ********** и А.Ц.И., ЕГН ********** и двамата с адрес *** иск с правно основание чл. 45, ал. 1 за присъждане на сумата 40 000лв. представляваща обезщетение за неимуществени вреди причинени на 30.07.2016 г.

         

         ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Ц.И., ЕГН ********** и А.Ц.И., ЕГН ********** и двамата с адрес *** против Ф.В.Н., ЕГН ********** и Б.В.Н., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 45, ал. 1 за присъждане на сумата 26 000лв. представляваща обезщетение за неимуществени вреди причинени на 30.07.2016 г.

       Отхвърля претенциите на страните за присъждане на направените по делото разноски.

         Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба пред САС.

 

 

 

 

                                                             Окръжен съдия: