НОХД № 330-2018

Присъда по Наказателно дело 330/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

14

гр. Видин, 20.02.2019год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание на  двадесети февруари,

Две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                         

                                                  Председател:       В. С.

                          Съдебни Заседатели: 1. Л.Н.

  1. Р.К.

                                                

При   участието на секретаря И. К.

и   прокурорът В. Д. сложи за разглеждане

НОХ Дело № 330 по описа за 2018г., докладвано

от съдията В. С.

Въз основа на данните по  делото и Закона

 

 

 

П Р И С Ъ Д И:

        

 

ПРИЗНАВА подсъдимата М.Д.М., родена на ***г***, българка, български гражданин, омъжена, с висше образование, работи, неосъждана, с постоянен адрес:***, с ЕГН:**********, за ВИНОВНА в това, че на 02.04.2018г. в гр.Видин при управление на товарен автомобил марка „Рено“, модел „Меган“, с рег.№******, собственост на „******“ ЕООД – София и движение от ул.“Христо Ботев“ към ул.“Широка“ при извършване на маневра „завой наляво“ на кръстовището, регулирано със светофарна уредба и налични пешеходни пътеки, в нарушение на правилата за движение по пътищата, установени в чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП – като водач на ППС не е била внимателна и предпазлива към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците, чл.20, ал.1 и 2 от ЗДП – като водач на ППС не е осъществила непрекъснат контрол над управляваното от нея превозно средство, не се е съобразила с атмосферните условия, релефа на местността, със състоянието на пътя и превозното средство, с характера и интензивността на движение, с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре при всяко предвидимо препятствие, да намали скоростта и в случай на необходимост да спре когато възникне опасност за движението и чл.119, ал.1 и ал.4 от ЗДП – като водач на ППС е длъжна да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре и като водач на завиващите нерелсови ППС е длъжна да пропусне пешеходците, като не пропуснала движещата се направо по пешеходната пътека на ул. „Широка“ в направление от паметника „Христо Ботев“ към МБАЛ „Света Петка“ пешеходка Ваня П. ***, блъснала я с предна броня на автомобила и по непредпазливост причинила смъртта й, поради което и на основание чл.343, ал.3, предложение последно, б.“б“, предложение първо, във вр. с ал.1, б.“в“, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с чл.5, ал.2, т.1; чл.20, ал.1 и ал.2, чл.119, ал.1 и ал.4 от ЗДвП я ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода”, за срок от 4/четири/ години, което на основание чл.58а ал.1 от НК намалява с 1/3 и определя за изтърпяване наказание „Лишаване от свобода” в размер на 2/две/ години и 8/осем/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години и 6/шест/ месеца, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимата М.Д.М. със снета по – горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 2/две/ години.

ОСЪЖДА подсъдимата М.Д.М., ЕГН:********** със снета по – горе самоличност, да заплати на ОД на МВР сумата в размер на 588.37/петстотин осемдесет и осем лева и тридесет и седем стотинки/ за извършени експертизи по ДП.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                            

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

 

 

                                                                   2.