ЧНД № 37-2019

Определение по Наказателно дело 37/2019г.

   П Р О Т   О К О Л № 13

 

гр. Видин, 18.02.2019г.

 

ВИДИНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание на осемнадесети февруари,

Две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

 

                      ЧЛЕНОВЕ:

 

При участието на секретаря: И.К.

и прокурора: Вл. В. сложи за разглеждане

ЧН Дело № 37 по описа за 2019г., докладвано

от  съдията В.В.

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

         За Окръжна прокуратура – Видин се явява прокурорът В.

Обвиняемият И.Д.И. – се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана” Видин и с адв.Г. с пълномощно от по-рано.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

Прокурорът В.: – Моля да се даде ход на делото. Нямам искания по горните текстове.

Адв.Г.: – Също.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Делото се докладва от съдията В.

Снема самоличността на обвиняемия както следва:

И.Д.И., роден на ***г. в гр.С., българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, реабилитиран по право, средно образование, безработен, с постоянен адрес:***, ЕГН:**********;

 

Прокурорът В.: – Оспорвам искането, нямам доказателствени искания.

Адв.Г.: – Поддържам искането. Моля, да приемете представеното с жалбата писмено доказателство.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

        ПРИЕМА представения от адв.Г. амбулаторен лист.

Обявява съдебното следствие за приключило.

        

 

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

Прокурорът В.: – Моля, да оставите искането без уважение и потвърдите взетата МНО „Задържане под стража“. Като основание за искането е приложен амбулаторен лист, в който е записано, че обвиняемият се нуждае от домашно лечение, като в същото време терапията е с Детралекс-хапчета, Асперин протект, конски балсам и див кестен – за мазане. Аз мислех, че е записано като належащо лечение, а това може да се провежда и в ареста без трудности и без нужда от специализирана лекарска помощ. Същевременно данните по ДП установят, че са извършени почти всички действия. Очаква се резултат от назначена физико-химическа експертиза, въз основа на която ще бъде извършена оценъчна експертиза и делото ще бъде приключено в най-кратък срок. Данните по делото сочат, че обвиняемият е, макар и с постоянно местоживеене, твърде мобилен – С., С., Г., тоест считам, че при едно евентуално изменение на взетата мярка за неотклонение съществува реална опасност обвиняемият да се изкуши да се укрие и по този начин да осуети приключването на наказателното преследване, предвид тежестта на предвидената санкция за извършеното престъпление – 133кг Метамфетамин.

Предвид това считам, че липсват новонастъпили от една страна обстоятелства, които да налагат изменение на МНО, от друга страна и към днешна дата считам, че задържането се явява законосъобразно и поради това моля, да го потвърдите.

 

Адв.Г.: – Моля, да уважите искането ми за изменение на взетата най-тежка мярка за неотклонение. Проявихме процесуална дисциплина. В продължение на три месеца доверителят ми стои в следствения арест, като нито веднъж не е посетен от разследващ полицай, нито са извършени следствени действия с него. От момента на последното дело, с което Вие взехте МНО, единствения документ по ДП, с изключение на нашето искане, е искане за удължаване срокът на разследването. Три месеца той не пречи и подпомага това разследване. Към момента на вземане на първонстанционната МНО той представи медицинска документация, че страда от тромбоза. Ако не се спираме на терапията, при оглед са констатирани промени в двете подбедрици, тоест здравословното състояние на моя доверител се влошава и това доведе до подаването на нашето искане, за да може да се лекува в домашни условия. От една страна смятам, че практически съдът е гледал достатъчно мерки за неотклонение в качеството на окръжен съдия и до настоящия момент няма такъв човек, който да се е укрил или да е нарушил домашния арест. Това може да го потвърди и прокуратурата. С такова обвинение винаги изпълняват мярката за неотклонение и приключват със споразумение, каквото намерение има и моят доверител, който няма никакво намерение, нито средства да се укрие. От друга страна смятам, че задържането в ареста ще повлияе на здравословното му състояние и не смятаме, че трябва да се влошава допълнително. След като се чака оценъчна експертиза не смятам, че той може да допринесе или попречи с нещо на това така, както прокурорът твърди. Възложена е експертиза, оценъчната се прави по наредба, прокурорът твърди в съдебно заседание, че доверителят ми може да се изкуши да наруши МНО. Такова нещо няма. Смятам, че съдът трябва да прецени обективните факти по делото, а той е с постоянен адрес, това не беше отречено от прокурора, и няма пречки да бъде изменена мярката за неотклонение, като на същия адрес може да се изпълнява „Домашен арест“, която ще изпълнява изискванията на задържането от една страна, а от друга ще може да подобри здравословното му състояние. Поради което моля, да уважите искането и измените мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в „Домашен арест“.

 

Обвиняемият И.Д.И. в лична защита: – Поддържам казаното от адв.Г..

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОБВИНЯЕМИЯ

Обвиняемият И.Д.И.: – Моля, да ме пуснете от ареста.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което се оттегли на тайно съвещание и обяви, че ще се произнесе с определение в същата зала в 14:40ч.

 

Видинският Окръжен съд след като взе предвид материалите по делото и становищата на страните, прие за установено следното:

 

Производството е по реда на чл.65, ал.1 и сл. от НПК.

С протоколно Определение №89 от 27.11.2018г. по ЧНД №296 по описа за 2018г. на Окръжен съд – Видин е взета първоначална мярка за неотклонение „Задържане под стража“ относно обвиняемия И.Д.И., ЕГН:********** с постоянен адрес:*** по   обвинение за извършено   престъпление по чл.242, ал.2, във   вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Настоящото ЧНД №37 по описа за 2019г. на Окръжен съд Видин е образувано по искане на защитата на обвиняемия И.Д.И. за изменение на определената мярката за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.

Поддържа се в искането, че от момента на задържането са минали повече от два месеца и към настоящия момент по ДП се водят съдопроизводствени действия, като би следвало всички доказателства в производството да са събрани. Сочи се, че обвиняемия страда от тромбофлебит, като към момента симптомите на заболяването са се изострили и същото е преминало в хронична флеботромбоза, като предписаното лечение е невъзможно да бъде извършено адекватно в следствения арест или затвора, а по-нататъшното задържане на обвиняемия И. ще утежни и затрудни неговото положение.

Иска се да се измени взетата МНО „Задържане под стража“ в по-лека такава.

Представителят на ОП-Видин оспорва искането в съдебно заседание.

Обвиняемият и неговият защитник в съдебно заседание изразяват становище, че са налице условия за изменение на взетата най-тежка мярка с по-лека мярка и по-конкретно с мярката „Домашен арест”, като се обосновават преди всичко с влошеното здравословно състояние на обвиняемия от една страна и от друга – това, че ДП се намира в самия му край и обвиняемият не може да повлияе по хода му. Поддържа се и становище, че не са налице изискванията на закона за оставане на най-тежката мярка за неотклонение, поради което искат изменение на същата в по-лека такава.

От събраните към настоящия момент доказателства на ДП, се установява следното:

На 24.11.2018г., около 18:30ч. при щателна митническа проверка на отклонен от трасе „Вход“ в Р.България в хале за щателна митническа проверка при ТМУ-Лом лек автомобил марка „********“, водел „****“ с рег.№*****, собственост на И.Д.И., ЕГН:********** от гр.С.  и управляван от самия И., служители на ТМУ-Лом забелязват укрити на мястото на резервната гума два черни спортни сака,  жълт найлонов плик  с  черни надписи и два жълто-бели найлонови плика, всички те съдържащи найлонови пакети с шестоъгълни таблетки с розов цвят. При последващия оглед на автомобила са  иззети общо 133.2кг. таблетки с триъгълна и шестоъгълна форма, жълто-зелени и розови на цвят, опаковани в 29 найлонови пакета, реагиращи при направен полеви наркотест на „Метамфетамин“. Таблетки са открити и иззети включително и от чанти, разположени на пода на автомобила, пред седалката на пътника – вдясно от шофьора, където пътувала А. Х. К. от с.К. с ЕГН:**********.

С първо действие по разследването е   образувано досъдебно производство №81 по описа за 2018г. на ГПУ-Видин, за престъпление по чл.242, ал.2 и чл.354а, ал.3, т.1 от НК.

С постановление от 25.11.2018г. като обвиняем по делото е привлечен И.Д.И., ЕГН:********** с постоянен адрес *** за извършени престъпления по чл.242, ал.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Видно е, че намереното и иззето количество Метамфетамин е голямо.

За престъплението по чл.242 се предвижда наказание от 10 до 15години „Лишаване от свобода” и глоба в размер от 100 000 до 200 000лв., а за второто престъпление – по чл.354а – от 3 до 12години „Лишаване от свобода” и глоба в размер от 10 000 до 50 000лв.

Безспорно е, че престъпленията, за които са повдигнати обвиненията по отношение на обвиняемия, се явяват „тежки” по смисъла на чл.93, т.7 от НК.

От събраните по досъдебното производство доказателства Видинският окръжен съд счита, че въпреки началната фаза от разследването по него, може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият И.Д.И. е извършил престъплението, в което е обвинен. Този извод на  съда се подкрепя и от разпитите на свидетелите, протокола за претърсване и изземване, както и   приложения   фотоалбум на намерените и иззети веществени доказателства, което в съвкупност налага извода, че в този първоначален етап от процеса е достатъчно да се  приеме, че са налице елементите, подкрепящи обоснованото предположение за извършено  престъпление.

Изхождайки   от   тези данни, съдът намира, че са налице изискуемите се от закона кумулативни предпоставки относно наличие на обосновано предположение за авторството на деянието и реална опасност обвиняемият да се укрият.

Ето защо настоящия състав намира, че и понастоящем не отпаднало обоснованото подозрение, че обвиняемият И. е извършил престъпленията, за които е обвинен. Налице са показанията на разпитаните свидетели – служители на ГКПП – Дунав мост. От всички тези доказателствени източници и понастоящем се извежда обоснованото предположение, че обвиняемият И.Д.И. е съпричастен към извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение.

Настоящият състав при преценката си освен за наличие на обосновано предположение, мотивирано по-горе, направи такава и за наличие реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление и прие следното:

Относно първата предпоставка - наличието на реален риск от укриване на обвиняемият И., съдът взе предвид факта, че същият е с установена самоличност, известен адрес, същият е със силно увредено здраве и поначало липсват каквито и да било обективни данни, от които да се заключи, че при по-лека мярка същият ще се укрие и прие, че такава опасност от укриване поначало не съществува.

По отношение на втората предпоставка - реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление съдът прецени, че и по отношение на нея е отпаднал интензитета на опасността от извършване на друго престъпление. Тя е била изведена при първоначалното вземане на мярката за неотклонение по реда на чл.64 от НПК единствено от тежестта на обвинението.

На второ място, вярно е, че реалният риск от повторяемост на престъпната дейност може да се изведе и от тежестта на обвинението, но в конкретния случай влошеното му здравословно състояние и необходимостта от предприемане на лечение довеждат съда до извода, че опасността да извърши друго престъпление е намалена.

Не на последно място, съдът прецени и факта, че по досъдебното производство са извършени всички процесуално следствени действия. Обвинението на обвиняемия е предявено на 25.11.2018г.

С постановление на разследващия полицай от 12.12.2018г. е назначена физико-химическа експертиза, която следва да бъде изпълнена от вещо лице при НИКК-София.

С постановление от 13.12.2018г. на разследващия полицай е назначена дактилоскопна експертиза, която следва да бъде извършена от експерт при ГПУ-Видин.

По ДП към днешна дата няма данни за изпълнение на експертизата, назначена да бъде изпълнена от НИКК-София. Дактилоскопната експертиза е изготвена на 19.12.2018г.

От това съдът прави извод, че към настоящият момент единственото процесуално действие, което следва да бъде извършено по ДП е изготвяне на заключението по назначената в НИКК експертиза. Върху това процесуално действие обвиняемия не може да въздейства.

От друга страна съдът счита, че е недопустимо в продължение на повече от два месеца да не може да бъде изготвена експертиза, която е със сравнително лека задача.

Съдът счита, че е недопустимо обвиняемият да престоява в следствения арест докато бъде изготвена експертизата. Съдът счита, че забавата в изготвянето на експертизата надхвърля разумния срок за изпълнение на това действие. При положение, че след повдигането на обвинение на жалбоподателя на 25.11.2018г., с него не са извършвани други следствени действия, съдът счита, че същият не следва да престоява в арестантските помещения. Ако следствените органи желаеха по-бързото приключване на делото, съдът счита, че същите биха могли да повлияят върху по-бързото изпълнение на експертизата. Съдът счита, че е недопустимо мярката за неотклонение „Задържане под стража“ да бъде наказателна репресия спрямо обвиняемия, за който и понастоящем действа презумпцията за невинност, докато определено длъжностно лице изяви желание да си свърши работата – да изпълни експертизата.

 

С оглед на горното съдът счита, че мярката за неотклонение „Задържане под стража“ следва да бъде изменена в по-лека такава, а именно „Домашен арест“, който следва да бъде изтърпян по постоянния адрес на обвиняемия.

Съдът счита, че тази мярка за неотклонение ще осигури явяването на обвиняемия пред разследващите органи и същевременно няма да попречи за разкриване на обективната истина по делото.

Предвид изложеното съдът счита, че така направеното искане за изменение на мярката за неотклонение в по-лека е основателно, поради което и на основание чл.64, ал.5 от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо обвиняемия И.Д.И., роден на ***г. в гр.С., ЕГН:**********, българин, българско гражданство, неженен, неосъждан, реабилитиран по право, средно образование, безработен, с постоянен адрес:***, обвиняем по ДП №81/2018г., по описа на ГПУ-Видин и прокурорска преписка №2524/2018г. по описа на Окръжна прокуратура – Видин, взета с протоколно Определение №89/27.11.2018г. по ЧНД №296/2018г. на Окръжен съд-Видин, в по-лека такава, а именно „Домашен арест”, която да се изтърпява по местоживеенето на същия на постоянния и настоящ адрес ***.

След евентуално влизане в сила на настоящото определение, да се изпрати писмо на съответното РУ-МВР гр.София по постоянния адрес на обвиняемия И., с оглед изпълнението на мярката за неотклонение „Домашен арест”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Софийския Апелативен съд в 3-дневен срок от днес.

В случай на жалба или протест Видински окръжен съд насрочва делото пред Софийски Апелативен съд на 28.02.2019г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени в днешното съдебно заседание.

В случай на жалба или протест, да бъде осигурено превеждането на задържания И.Д.И. пред САС, чрез ръководителя на сектор „Арести” при ОС „ИН” Видин.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14:30ч.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                              

 

                                                      СЕКРЕТАР: