ВНОХД № 194-2017

 

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                 № 110

                                     гр.Видин, 20 септември 2017 год.

                                 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           район

На двадесети септември

две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание,

в следния състав:

                              

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                          ЧЛЕНОВЕ:1.С.С.

                                                                          2.Г.Й.

                                         

при секретаря   А.А.

и в присъствието на прокурора М.К.докладвано   от съдията ДИАНА МАРИНОВА въззивно наказателно общ характер дело № 194 по описа за 2017 година във   връзка с данните по делото  и Закона

                                        

 

                                     П Р И С Ъ Д И:

 

          ОТМЕНЯ присъда № 341/31.05.2017г. постановена по НОХД № 419/2017г. по описа на Видински Районен Съд вместо което ПОСТАНОВЯВА:

          ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Б.Б. , роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, пенсионер, женен, не осъждан, ЕГН: ********** ЗА НЕВИНЕН в това, че на 01.11.2011г.в гр.Видин, в съучастие като съизвършител с М.П.Х. с ЕГН: ********** *** противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел, а именно: товарен автомобил марка „ШКОДА”, модел „Европа” с рег.№ на стойност 5830/пет хиляди осемстотин и тридесет/ лева собственост на ТД „” ЕООД със седалище гр.К, обл.С, представлявано от Г.Ж.М. *** поради което и на основание чл.304 от НПК ОПРАВДАВА Б.Б.Б. със снета по делото самоличност по обвинението по чл.206, ал.1 във вр.с чл.20, ал.2 от НК.

          ПРИЗНАВА подсъдимият М.П.Х. – роден на *** ***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, женен, не осъждан, ЕГН: ********** ЗА НЕВИНЕН ЗА ТОВА на 01.11.2011г.в гр.В., в съучастие като съизвършител с Б.Б.Б. с ЕГН:********** *** противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел, а именно: товарен автомобил марка „ШКОДА”, модел „Европа” с рег.№ на стойност 5830/пет хиляди осемстотин и тридесет/ лева собственост на ТД „” ЕООД със седалище гр.К, обл.С, представлявано от Г.Ж.М. *** поради което и на основание чл.304 от НПК ОПРАВДАВА М.П.Х. със снета по делото самоличност по обвинението по чл.206, ал.1 във вр.с чл.20, ал.2 от НК.

         Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Върховен Касационен съд в петнадесет дневен срок от днес.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    

                                    

                    

 

                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                  

  1.