НОХД № 171-2018

Присъда по Наказателно дело 171/2018г.

.                               П Р И С Ъ Д А

 

                                                 № 90       

                                     гр.Видин, 27 ноември 2018 год.

 

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

                           ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

          на двадесет и седми ноември две хиляди и осемнадесета година

         в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Л.

                                  

                         СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Д.Д.

  1. Л.Н.

                                                            

 

           на секретаря  Н.К.

           в присъствието на прокурора П.В.    

           разгледа докладвано от съдията Л. Л.

           НОХД 171     по описа за   2018   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Г.Г. роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че нa 25.02.2018г. на главен път Е-79, на км.10+0, при управление на МПС – товарен автомобил марка „Волво ФХ“ с регистрационен № ЕВ0334ВВ и прикачено към него двуосно ремарке с рег. № ЕВ 0391 ЕВ, собственост на „Чакала“ ЕООД, с посока на движение от гр.Видин към ГКПП „Дунав мост -2“ – Видин нарушил правилата за движение: чл.21, ал.1 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП, като при избиране скоростта на движение по двупосочен път се движил с превишена скорост от 92 км/ч. при максимално резрешени 70 км/ч. за МПС категория С+Е и като навлязъл с прикаченото двуосно ремарке в насрещната пътна лента и ударил челно движещия се по нея в срещуположната посока специален автомобил – сметосъбирач марка „Мерцедес“, с поставен рег. №G8BAG , и по непредпазливост причинил смъртта на водача му Г. Г. /G. G./, роден в гр.Д на **.**.****г., за което и на основание чл.343, ал.1, б. „в“, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с чл.21, ал.1 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП, ОСЪЖДА подсъдимия Х.Г.Г., и му определя наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години /три години/, което на основание чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК намалява с 1/3 и му налага наказание „лишаване от свобода”, за срок от 2 /две/ години.

            На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години и 6 месеца, считано от влизане на присъдата в сила.

            На основание чл.343г от НК налага на подсъдимия Х.Г.Г., със снета по-горе самоличност, наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 години, считано от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия Х.Г.Г., със снета по-горе самоличност, да заплати сумата от 527.98 лева – разходи на ДП по сметка на ОД на МВР-Видин.

           Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                      

                                                                     2.