ВГРД № 50-2019

Определение по Гражданско дело 50/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ....29..........

гр. В** 06.02.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на шести февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно  гражданско дело №50 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

          Делото е образувано по жалба от П.Л.Д. против постановление за възлагане по изп.д.№529/13г. на ЧСИ Т**.

Съдът констатира,че жалбата е подадена направо до съда без да е администрирана от съдебния изпълнител.

С оглед на горното производството по делото следва да бъде прекратено,а копие от жалбата бъде изпратена на ЧСИ Томова за администриране.

С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

Прекратява производството по делото.

Заверени копия от определението и жалбата да се изпратят на ЧСИ Т***.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                 Членове: