Съдебни заседания за февруари 2019
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
01.02.2019 ПЕТЪК ЧНД  В.Стоянов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    328/2018-10:30    
05.02.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 11
    17/2019-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    243/2018-10:00    
         
         
    Събрание на кредиторите А.Петкова 11
    1/2018-11:00    
         
06.02.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. А.Петкова 13
    21/2019-9:30 С.Стоянова  
      Г.Йончев  
         
         
    НОХД І инст. Р.Денова 13
    с 2 съдебни заседатели    
    6/2019-10:00    
         
    ГР.Д. І инст. С.Стоянова 11
     с участие на прокурор    
    356/2018-10:30    
         
         
    НОХД ІІ инст. В.Василев 11
    321/2018-11:00 Д.Маринова  
      С.Стоянова  
         
         
    Събрание на кредиторите С.Стоянова 13
    65/2017-14:00    
         
07.02.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    322/2018-9:30 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
         
    НОХД ІІ инст. Д.Маринова 13
    5/2019-10:20 С.Стоянова  
      Л.Лозанов  
         
         
         
    НОХД ІІ инст. В.Василев 13
    294/2018-10:30 Д.Маринова  
      В.Стоянов  
         
         
    НОХД ІІ инст. Д.Маринова 13
    2/2019-11:00 Л.Лозанов  
      В.Стоянов  
         
08.02.2019 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    61/2017-11:00    
         
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев 13
    125/2018-11:00    
    389/2018-11:00    
         
         
12.02.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    13/2019-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    НОХД ІІ инст. В.Василев 13
    7/2019-10:00 А.Петкова  
      В.Стоянов  
         
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 13
    366/2018-11:00    
         
14.02.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    310/2018-9:30 В.Стоянов  
    4/2019-9:30 Р.Денова  
    11/2019-10:00    
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    285/2018-9:30 Л.Лозанов  
    290/2019-9:45 Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 13
    289/2018-10:00 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
15.02.2019 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    47/2018-11:00    
         
19.02.2019 ВТОРНИК Т.Д. І инст. А.Петкова 11
    373/2016-10:30    
         
    НОХД І инст. В.Стоянов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    330/2018-10:00    
         
20.02.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова  13
    381/2018-9:30 С.Стоянова  
    392/208-9:30 Г.Йончев  
    32/2019-9:30    
    38/2019-9:30    
    40/2019-9:30    
         
    Т.Д. І инст. Д.Маринова  13
    39/2018-11:00    
         
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова  13
    50/2018-11:00    
21.02.2019 ЧЕТВЪРТЪК ЧНД В.Стоянов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    302/2018-11:00    
         
22.02.2019 ПЕТЪК Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    14/2018-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    6/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 11
    55/2017-11:00    
         
26.02.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    53/2018-9:30 А.Петкова  
    36/2019-9:30 В.Младенова  
         
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    211/2018-10:30    
    212/2018-10:30    
    345/2018-11:00    
         
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 13
    372/2018-11:00    
    390/2018-11:30    
27.02.2019 СРЯДА Т.Д. І инст. Д.Маринова  13
    41/2018-11:00