НОХД № 186-2017

П Р И С Ъ Д А

 

№ 47

гр. Видин, 13.07.2017 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение,

в открито съдебно заседание

на тринадесети юли през две хиляди и седемнадесета година

в състав:  

                                                                 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Л.

                             ЧЛЕН СЪДИЯ: Р.Д.

                                                                                         

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. С.К.

  1. Л.Н.
  2. Т.В.

                                          

на секретаря   Валентина Калчева                  

в присъствието на прокурора М. И. разгледа докладвано от председателя Л.Л. НОХД № 186 по описа за 2017г., въз основа на данните по делото и закона

 

                                         П Р И С Ъ Д И:

 

        ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Н.Ш., роден на ***г***, местоживеене ***, български гражданин, неженен, с незавършено начално образование, осъждан, с ЕГН **********, в това че на 07.05.2017г. в село *********, обл.Видин, в стая на постройка в стопанския двор, чрез нанасяне на побой- удари с крака, ръце и метална тръба по тялото и главата умишлено умъртвил малолетната А. Д. В. на 3 години с ЕГН ********** от гр.Видин, за което и на основание по чл. 116, ал.1, т.4, предложение второ във вр. с чл. 115 от НК във вр. с чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл. 58а, ал.2 от НК определя на подсъдимия Н.Н.Ш. наказание „доживотен затвор“, което заменя с лишаване от свобода от 20 до 30 години и НАЛАГА на подсъдимия Н.Н.Ш. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 25 години, при първоначален „строг” режим на основание чл.57, ал.1,т.2, б.”б” от ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1 от НК, ЗАЧИТА времето през което подсъдимия Н.Н.Ш. е бил задържан по ЗМВР и НПК, считано от 07.05.2017г. и понастоящем, което време приспада от срока на наложеното наказание „лишаване от свобода”.

        ОСЪЖДА подсъдимия Н.Н.Ш., със снета по делото самоличност, да заплати на Д.В.Г. с ЕГН ********** сумата от 80000 лева, като обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 07.05.2017г. до окончателното издължаване, като в останалата част до пълния размер на гражданския иск от 200000 лева, го отхвърля като неоснователен.

        ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – детско палто с червен и син цвят, 1 бр. завивка за легло шарена на цвят, 1 бр. одеяло шарено в червен и оранжев цвят, 1 бр. одеяло сиво-зелено на цвят, да се върнат на Д.В.Г., след изтичане на една година от влизане на присъдата в сила.

        ВЕЩЕСТВЕННОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. блуза в синьо и черно райе, да се върне на собственика й – подсъдимия Н.Н.Ш., след изтичане на една година от влизане на присъдата в сила.

         ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. метална тръба с дължина 85 см. и диаметър 2 см., 1 бр. метална тръба с дължина 55 см. и диаметър 2 см., 1 бр. дърво тип „дръжка“ и 2 бр. прозрачни найлонови пликчета с нокти, следва да бъдат унищожени, след изтичане на 1 година от влизане на присъдата в сила.

        ОСЪЖДА подсъдимия Н.Н.Ш., със снета по делото самоличност, да заплати ДТ върху уважената част на гражданския в размер на 3200 лева, да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 309, 28 лева – разходи на ДП, като и да заплати на Д.В.Г. сумата от 1000 лева, разходи за адвокатски хонорар.

Присъдата може да бъде обжалвана и/или протестирана в петнадесет дневен срок от днес пред СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

                                               ЧЛЕН СЪДИЯ:

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                                           2.

 

                              

                                                                                                                                   3.