НОХД № 176-2017

                             ПРОТОКОЛ-№58

 

гр. Видин, 13 септември 2017 г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   в публично

съдебно заседание на 13.09.2017 г.   в   състав:                                    

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Д.

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Е.В.

 1. Д.Д.

                                                                                                

При участието на секретар Н. К.

и прокурора К. К.   сложи за разглеждане

НОХ дело № 176 по описа за   2017 година   докладвано

от съдията Р. Д.

На именното повикване в   09:30 часа  се  явиха:

 

 

ЗА ОКРЪЖНА   ПРОКУРАТУРА Видин се явява прокурорът К.

ПОДСЪДИМИЯТ Я.М.Я. се явява в съдебната зала лично и с адв. Л. М. от АК – Пазарджик, с пълномощно от днес.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

В.А.Д. - налице;

П.И.П. - налице;

М.М.М. – налице;

Й.Д.Й. - налице.

 

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК и бяха запитани за вида производство, по който да протече съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания на основание чл.274 и чл.275 от НПК. Няма пречки за даване ход на делото. Моля да дадете ход на делото.

АДВ. МИНЕВ – Няма пречки за даване ход на делото. Нямам искания на основание чл.274 и чл.275 от НПК. Моля да дадете ход на делото. С представителя на ОП-Видин сме постигнали споразумение.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, за което

                                     ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА СЕ САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимия, както следва:

Я.М.Я., с ЕГН:**********, български гражданин, роден в гр. Ш., неженен, неосъждан, със средно образование.

 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми г-жо съдия, постигнахме споразумение в следния вид:

Подсъдимият се признава за виновен и ние не възразяваме, че е извършил престъпление по чл.278а, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.18, ал.1 от НК, изразяващо се в това, че на 11.11.2016г. на ГКПП „Дунав мост-2“-Видин-Калафат с лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, с английски регистрационен №******* без съответното разрешение за износ, съгласно чл.128 от Закона за културното наследство, направил опит да изнесе извън границите на страната културни ценности, както следва:

 1. Железен меч, заедно с апликацията за ножицата му, на стойност

24 000 лева;

 1. Сребърна фиала на стойност 14 000 лева;
 2. Сребърен кантарос /чаша/ на стойност 75 000 лева;
 3. Сребърен черпак на стойност 14 000 лева.

             Приемаме, че с престъплението не са причинени имуществени вреди. Съгласяваме се на подсъдимия Я.М.Я. да се определи наказание при условията на чл.55 от НК, без да са налице изключителни и многобройни отегчаващи вината обстоятелства, съгласно чл.55, ал1 от НПК, а именно, „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години, като при условията на чл.66 от НК да бъде отложено за срок от 3 години, както и глоба в размер на 5 000 лева.

 1. На основание чл.278а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – изброените в обвинителния акт, следва да бъдат отнети в полза на държавата. Останалите веществени доказателства, описани в приложението към обвинителния акт – лек автомобил с марка „Ауди“, модел „А4“ с английски регистрационен №*******, ведно с контактен ключ и английско СРМПС – намиращо се на съхранение в ГПУ-Видин, следва да се върнат на собственика, който е различен от подсъдимия, на базата на представеното по делото пълномощно от собственика. Да бъдат върнати и – черна чанта, съдържаща преносим компютър – лаптоп „DELL„ с № P36F001, зарядно устройство и безжична мишка – намиращи се на съхранение в ГПУ-Видин;1 бр. мобилен телефон марка „Доро“ с ИМЕЙ:359327051710360     SVN:04, със СИМ карта на „Виваком“ и 1 бр. телефон „Самсунг“ с ИМЕЙ:357125074414321 и СИМ карта на „Теленор“ – намиращи се в НИКК, като след връщането им ще бъдат на съхранение в ГПУ-Видин;1 бр. визитна картичка с надпис „HD Rauch„ – намираща се по ДП приложено по делото.

Разноските по делото, в размер на 467.29 лева, следва да бъдат заплатени от подсъдимия.

 

С оглед постигнатото споразумение между ОП-Видин и подсъдимия

СЪДЪТ

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА и четиримата свидетели от съдебната зала.

На основание чл.382, ал.4 от НПК, съдът запита подсъдимия разбира ли в какво е обвинен, признава ли се за виновен и отказва ли се от разглеждане на делото по общия ред, доброволно ли подписва споразумението и разбира ли последиците от споразумението. Съгласен ли е да заплати разноските в размер на 467.29 лева.

ПОДСЪДИМИЯТ – Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Доброволно ще подпиша споразумението, като заявявам, че разбирам последиците от това. Съгласен съм да заплатя разноските по делото в размер на 467.29 лева.

 

Съдът, след съвещание намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото между, окръжния прокурор от ОП-Видин и адв. Л. М. от АК-П. и подсъдимия, отговаря на изискванията на чл.381, ал.5 във вр. с чл.384, ал.1 от НПК, поради което и в същото не следва да бъдат направени промени. Предвид на това и на основание чл.382, ал.4 от НПК, окончателното съдържание на постигнатото споразумение следва да бъде отразено в съдебния протокол, както следва:

Подсъдимият Я.М.Я. от гр. Я. се признава за виновен в това, че е извършил престъпление по чл.278а, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.18, ал.1 от НК, изразяващо се в това, че на 11.11.2016г. на ГКПП „Дунав мост-2“-Видин-Калафат с лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, с английски регистрационен №******* без съответното разрешение за износ, съгласно чл.128 от Закона за културното наследство, направил опит да изнесе извън границите на страната културни ценности, както следва:

 1. Железен меч, заедно с апликацията за ножицата му, на стойност
 • 00 лева;
 1.  Сребърна фиала на стойност 14 000 лева;
 2.  Сребърен кантарос /чаша/ на стойност 75 000 лева;
 3.  Сребърен черпак на стойност 14 000 лева.

             С престъплението не са причинени имуществени вреди, като на подсъдимия Я.М.Я. да се определи наказание при условията на чл.55 от НК, без да са налице изключителни и многобройни отегчаващи вината обстоятелства, съгласно чл.55, ал1 от НПК, а именно, „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което при условията на чл.66 от НК да бъде                          отложено за срок от 3 години, както и глоба в размер на                                 5 000 лева.

На основание чл.278а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – изброените в обвинителния акт, следва да бъдат отнети в полза                           на държавата.

Останалите веществени доказателства, описани в приложението към обвинителния акт – лек автомобил с марка „Ауди“, модел „А4“ с английски регистрационен №*******, ведно с контактен ключ и английско СРМПС – намиращо се на съхранение в ГПУ-Видин, следва да се върнат на собственика, който е различен от подсъдимия, на базата на представеното по делото пълномощно от собственика. Да бъдат върнати и – черна чанта, съдържаща преносим компютър – лаптоп „DELL„ с № P36F001, зарядно устройство и безжична мишка – намиращи се на съхранение в ГПУ-Видин;1 бр. мобилен телефон марка „Доро“ с ИМЕЙ:359327051710360     SVN:04, със СИМ карта на „Виваком“ и 1 бр. телефон „Самсунг“ с ИМЕЙ:357125074414321 и СИМ карта на „Теленор“ – намиращи се в НИКК, , като след връщането им ще бъдат на съхранение в ГПУ-Видин;1 бр. визитна картичка с надпис „HD Rauch„ – намираща се по ДП приложено по делото.

Разноските по делото, в размер на 467.29 лева, следва да бъдат заплатени от подсъдимия.

Деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл, тъй                           като същият е съзнавал опасния характер на извършеното, предвиждал                           е обществено опасните му последици и е искал тяхното                           настъпване.

Престъплението се доказва от събраните по делото доказателства на ДП – обясненията на обвиняемия, свидетелските показания, свидетелството за съдимост и извършените по делото експертизи. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за решаване на делото.

Наказанието, определено в споразумението, е определено при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК.

От виновното поведение на подсъдимия не са причинени съставомерни имуществени вреди.

На подсъдимия Я. бе разяснен смисъла на настоящото споразумение и същият декларира, че се отказва от разглеждането на делото по общия ред.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

За Окръжна прокуратура-Видин:

 

Прокурор :.......................

                   /К. К./

 

 

Защитник на подсъдимия:

Адв. Л. М.:...................

 

 

Подсъдим:....................

                /Я.М.Я./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на Закона и морала и няма пречка същото да бъде одобрено, като се прекрати производството по делото.

С оглед на горното и на основание чл.384, ал.3 във вр. с чл.382, ал.7 във вр. с чл.24, ал.3 от НПК

 

СЪДЪТ

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА така постигнатото между К. К. – прокурор в ОП-Видин, адв. Л. М. – АК-П. и подсъдимия Я.М. Й., с ЕГН:********** споразумение за решаване на делото в следния окончателен смисъл, а именно:

 

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Я.М.Я. с ЕГН: **********, роден в гр.Ш., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, за виновен в това, че на 11.11.2016г. на ГКПП „Дунав мост-2“-Видин-Калафат с лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, с английски регистрационен №******* без съответното разрешение за износ, съгласно чл.128 от Закона за културното наследство, направил опит да изнесе извън границите на страната културни ценности, както следва:

 1. Железен меч, заедно с апликацията за ножицата му, на стойност

24 000 лева;

 1. Сребърна фиала на стойност 14 000 лева;
 2. Сребърен кантарос /чаша/ на стойност 75 000
 3. Сребърен черпак на стойност 14 000 лева – престъпление по

 

 

чл.278а, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.18, ал.1 от НК, поради                             което на същото основание и във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК                               му налага наказание „Лишаване от свобода за срок от 2 /две/                               години, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК                           отлага със изпитателен срок от 3 /три/ години, както и му налага                       глоба в размер на 5 000 лева.

           На основание чл.278а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза   на                          държавата предмета на престъплението, а именно:

           - железен меч заедно с апликацията за ножницата му на стойност 24 000 лева, сребърна фиала на стойност 14 000 лева, сребърен кантарос/чаша/ на стойност 75 000 лева, сребърен черпак на стойност 14 000 лева.

 

         ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

 1. Лек автомобил с марка „Ауди“, модел „А4“ с                                  английски регистрационен №*******, ведно с контактен                                      ключ и английско СРМПС – намиращо се на съхранение                               в ГПУ-Видин;
 2. Черна чанта, съдържаща преносим компютър – лаптоп „DELL„ с № P36F001, зарядно устройство и безжична мишка – намиращи се на съхранение в ГПУ-Видин;
 3. 1 бр. мобилен телефон марка „Доро“                                                     с ИМЕЙ:359327051710360     SVN:04, със СИМ карта на                             „Виваком“ и 1 бр. телефон „Самсунг“ с ИМЕЙ:357125074414321                                       и СИМ карта на „Теленор“ – намиращи се в НИКК, като                                           след връщането им ще бъдат на съхранение в                                                    ГПУ-Видин;
 4. 1 бр. визитна картичка с надпис „HD Rauch„ – намираща                           се по ДП приложено по делото, да се върнат на подсъдимия,                             като лекият автомобил с оглед факта, че не е негова                                      собственост да се върне на собственика или на подсъдимия,                                       чрез пълномощното приложено по делото.

 

           ОСЪЖДА подсъдимия Я.М.Я. с ЕГН:**********                           да заплати разноските по сметка на ОД на МВР-Видин в размер                                   на 467.29 лева.

 

           ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение „Парична гаранция”                         в размер на 2 000 лева, която да бъде върната на                                          подсъдимия.

          

             ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение „Забрана за напускане пределите на Република България, наложена с постановление на ОП-Видин от 29.11.2016г., за което да се уведомят ГКПП.

            ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№176 по описа за 2017г. на Окръжен съд-Видин.

           Определението е окончателно и не подлежи на протест или обжалване.

        

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                               СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                    2.

 

                      На съдебните заседатели Е.В. и Д.Д. да бъде изплатено   възнаграждение за времето от    09:30 часа до    10:10 часа / 1 час/от бюджета на ВОС.

 

           Протоколът се изготви в съдебно заседание, което се закри в 10:10 часа.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     СЕКРЕТАР: