ВЧНД № 320-2018

Определение по Наказателно дело 320/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № №190

гр.Видин 21.12. 2018 год.

Видинският окръжен съд, второ наказателно отделение в закрито заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Л.Л.

Членове: 1.В.С.

2.Р.Д.

при секретаря........... и в присъствието на прокурора........................... като

разгледа докладваното от съдия С. ВЧНД № 320 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243, ал.6 и 7 от НПК.

Делото е образувано по частна жалба на Л.К.Б. *** против Определение №1045 /2018 г. по ЧНД № 1441/2018 г. на Районен съд-Видин, с което е потвърдено Постановление за прекратяване на ДП на Районна прокуратура-Видин от 31.10.2018 г.

С Постановлението е прекратено Наказателно производство по пр.пр. №01794/2017 г. по описа на РП-Видин и ДП № ЗМ-189/2017г. по описа на РУ на МВР - Видин за извършено престъпление по чл.343 ал.1 б."б" предл. 2-ро вр. чл. 342 ал.1 от НК.

В жалбата се твърди, че Определението е незаконосъобразно и необосновано и се иска да бъде отменено.

От материалите по делото и частната жалба Видински окръжен съд приема за установено следното:

Жалбоподателката Б. обжалва посоченото Определение на ВРС, като сочи че не е изследвана фактическата обстановка, която тя навежда пред органа на ДП, а приетата от ВРС такава се опира на експертизите, които са изпълнени по делото. Сочи се, че измерванията на пътното платно не са съобразени с действителността.

По делото е установено, че на 02.09.2017 г. Б. е управлявала лек автомобил „****" с per. ***в посока от с. К.към гр. Б. и около 9 часа на пътя между с. Б.и гр. Б. се движела в дясната част на пътното платно със скорост около 72 км/ч.

Движейки се с тази скорост тя срещнала насрещнодвижеща се колона от 2 енергонаситени трактора. Те били с прикачен инвентар редосеялка и хидравличен валяк. Тракторите се движели със скорост около 25 км/ч.

Б. загубила контрол върху управлявания от нея лек автомобил. „...."подминал първия трактор и навлизайки в насрещното платно се ударил челно във втория трактор.

От заключението на комплексната автотехническа и оценъчна експертиза се установява, че причина за настъпилото ПТП е навлизането на лекия автомобил в лентата за насрещно движение и отнемане предимството на движещия се по нея колесен трактор.

Според заключението на тройната автотехническа експертиза причина за настъпилото ПТП е внезапното навлизане на лекия автомобил в лентата за насрещно движение на колесния трактор, който се е движел в обратна на лекия автомобил посока.

Съдът е приел, че заключенията по тези експертизи са правилни. При обсъждане на фактическата обстановка въззивната инстанция приема, че разминаването с първия трактор и удара във втория трактор действително сочат, че жалбоподателката е загубила контрол върху управлявания от нея лек автомобил.

При положение, че /както се твърди в жалбата/ траторите са навлезли в лентата за движение на лекия автомобил, то логично е първия контакт между лекия автомобил и трактор да е с първия, а не с втория трактор. Лекият автомобил обаче се е разминал с първия и е ударил втория трактор, което действително сочи, че водачът на този автомобил е загубил контрол върху управляваното МПС.

Заключението на тройната автотехническа експертиза дава пълен и логичен отговор на въпроса каква е причината за настъпване на ПТП. Причина за това е навлизане на лекия автомобил в лентата за насрещно движение на колесния трактор.

Обжалваното Определение е правилно и законосъобразно. След като е преценил установената фактическа обстановка ВРС правилно е приел, че Постановлението на РП-Видин е законосъобразно и го е потвърдил.

Обжалваното Определение следва да бъде потвърдено, за което и на основание чл.243 ал. 7 от НПК Видински окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА Определение №1045/2018 г., постановено по ЧНД№ 1441/2018г. по описа на Районен съд-Видин, с което е потвърдено Постановление на Районна прокуратура-Видин от 31.10.2018г. за прекратяване на ДП № ЗМ-189/2017г. по описа на РУ МВР - Видин.

ЧЛЕНОВЕ:!.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: