Списък НОХ дела за разглеждане през месец януари 2019

СПИСЪК НОХ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ

МЕСЕЦ   ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

 

 

 

11.01.2019 г. НОХ Д. №  146/2018 г. – 10:00 часа

 

ОБВИНЯВА: Ц.Л.Т.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 18.11.2017г. в гр.Видин на улица" Ц. И. А." , в близост до варов възел „ В.", движейки се от гр.Видин в посока към с. Н., при управление на моторно превозно средство- лек автомобил" О." , модел" А" с per. №  , лична собственост, нарушил правилата за движение- чл. 21 ал.1 от ЗДвП- движейки се с превишена скорост от 80 км/ч. при максимално разрешена скорост за населено място от 50 км/ч. и по непредпазливост причинил смъртта на пешеходеца И. М. А.- ЕГН:  от с. Н.Престъпление по чл. 343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл. 21 ал.1 от ЗДвП.

 

 

 

15.01.2019 г. НОХ Д. №  269/2018 г. – 11:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: В.М.Н.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 1. Ha 03.03.2014г. при излизане от Република България, на ГКПП-Дунав мост- 2- Видин , обл.Видин с лек автомобил марка „О", модел „В" с ДК№ , собственост на Ч. Д. П. от гр.Б., без надлежно разрешително по ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество-„коноп" / канабис/, разпределено в 8 броя пакети, укрити в кухина, зад жабката на арматурното табло на лекия автомобил с общо нето тегло2990,86 грама с концентрация на активен компонент третрахидроканабинол- от 2% до 5% на обща стойност 17927 лева.

Престъпление по чл. 242 ал.2 от НК.

 1. На 03.03.2014г. по пътя от гр.П. до ГКПП-Дунав мост-2, гр.Видин, обл.Видин без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал с цел разпространение, високорисково наркотично вещество- „коноп" / канабис/, разпределено в 8 броя пакети, укрити в кухина зад жабката на арматурното табло на лекият автомобил с общо тегло 2990,86грама с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол- от 2% до 5% на обща стойност 17927 лева. Престъпление по чл. 354а, ал.1 , предл. IV-то от НК.

 

 

 

 

 

15.01.2019 г. НОХ Д. №  247/2018 г. – 14:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: М.Б.И.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

За времето от 23.11. до 24.11.2017г. в гр. В. Т.- офис на
куриерска фирма „Е", ул." П" № , по пътя гр. В. Т.-гр.В. при посредствено извършителство, чрез куриер на „Е" и в гр.В. в офис на куриерска фирма „Е", ул." Ц. А." № , държал с цел разпространение, без надлежно разрешително съгласно чл.73, ал.1 и чл.ЗО от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1 от ЗКНВП, издадено от органа по чл.16 от ЗКНВП, високорисково наркотично вещество" кокаин"с нето тегло 49,361 грама с концентрация на кокаина 86,7% на стойност 13821,08/ тринадесет хиляди осемстотин двадесет и един лева и осем стотинки/, по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1 и ал.2 ЗКНВП във вр. с Приложение № 1 към чл.З т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

-Престъпление по чл. 354а, ал.1, изр.1-во, предл.4-то от НК.

                            

 

16.01.2019 г. НОХ Д. №  273/2018 г. – 10:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: П.Б.П

 

В ТОВА, ЧЕ:

За времето от 01.04.2018г. до 02.04.2018г. в гр. Видин, при условията на продължавано престъпление, сам като извършител с четири деяния и в съучастие като помагач/ предоставил банковата дебитна карта на В. Ц. Ц. и Л. К. И. като извършители/, използвал платежен

инструмент-банкова дебитна карта „Master Card" №  издадена от "Банка ДСК" на Л. и Л, без съгласието на титуляра Л. С. Л. от гр.Видин, а именно:

- сам като извършител:

 1. На 01.04.2018г., в 04:44ч., на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 15.57 лева;
 2. На 01.04.2018г., в 07:36ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр. Видин на ул."М К" № е заплатил сумата от 7.58 лева;
 3. На 01.04.2018г., в 07:37ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М. К"№ е заплатил сумата от 10.00 лева;
 4. На 02.04.2018г. , в 06:57ч. . на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 19.57 лева,като е изтеглил общо сумата от 54.72 лева-в съучастие като помагач на В. Ц. Ц.
 5. На 01.04.2018г., в 04:03ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 16.79 лева;
 6. На 01.04.2018г., в 04:04ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр. Видин на ул."М К" № е заплатил сумата от 14.79 лева;
 7. На 01.04.2018г., в 04:23ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."МК"№ е заплатил сумата от 19.58 лева;
 8. На 01.04.2018г. , в 21:12ч., на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 24.96.79 лева;
 9. На 02.04.2018г. , в 06:58ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 24.00 лева,като е изтеглил общо сумата от 100.12 лева-в съучастие като помагач на Л. К. И.
 10. На 01.04.2018г., в 10:54ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 24.06 лева;
 11. На 01.04.2018г., в 13: 10 ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П. Я."№ е заплатила сумата от 22.00 лева;
 12. На 01.04.2018г., в 13:11 ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 22.00 лева;
 13. На 01.04.2018г., в 13:11 ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 11.00

лева, като е изтеглила общо сумата от 79.06 лева, като общо изтеглената сума е 233,90 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал.1 във връзка с чл. 20, ал.2 и ал. 4 във връзка с ал.1 от НК.

 

ОБВИНЯВА: Л.К.И.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

За времето от 01.04.2018г. до 02.04.2018г. в гр. Видин, при условията на продължавано престъпление, като извършител с пет деяния в съучастие с П. Б. П като помагач/ предоставил банковата дебитна карта,/ използвал платежен инструмент - банкова дебитна карта „MasterCard" № издадена от "Банка ДСК" на Л Л, без съгласието на титуляра Л. С. Л. от гр.Видин, а именно:

 1. На 01.04.2018г\, в 04:03ч. , на постерминал в бензиностанция "П.", находя ща се в гр.Видин на ул."М. К "№ е заплатил сумата от 16.79 лева;
 2. На 01.04.2018г., в 04:04ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находя ща се в гр. Видин на ул. "М К" № е заплатил сумата от 14.79 лева;
 3. На 01.04.2018г., в 04:23ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находя ща се в гр.Видин на ул ."М К"№ е заплатил сумата от 19.58 лева;
 4. На 01.04.2018г. , в 21:12ч., на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 24.96.79 лева;
 5. На 02.04.2018г. , в 06:58ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 24.00 лева,като е изтеглил общо сумата от 100.12 лева, като деянието не съставлява по- тежко престъпление - престъпление по чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал.1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с ал.1 от НК.

 

ОБВИНЯВА: В.Ц.Ц.

 

В ТОВА, ЧЕ:

За това, че на 01.04.2018г. в гр. Видин, при условията на продължавано престъпление, като извършител с четири деяния в съучастие с П. Б. П. като помагач/ предоставил банковата дебитна карта/, използвала платежен

инструмент - банкова дебитна карта „MasterCard" № издадена от "Банка ДСК" на Л Л., без съгласието на титуляра Л С.Л. от гр. Видин, а именно:

 1. На 01.04.2018г., в 10:54ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находят се в гр.Видин на ул."П. Я“№ е заплатила сумата от 24.06 лева;
 2. На 01.04.2018г., в 13:10ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 22.00 лева;
 3. На 01.04.2018г., в 13:11ч. , на посгерминал в хранителен магазин „Ф.", находящ се в гр.Видин на ул."П. Я."№ е заплатила сумата от 22.00 лева;
 4. На 01.04.2018г., в 13:11 ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 11.00 лева, като е изтеглила общо сумата от79.06 лева, като деянието не съставлява по- тежко престъпление - престъпление по чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал.1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с ал.1 от НК.

 

 

 

24.01.2019 г. НОХ Д. №  317/2018 г. – 10:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: Т.Р.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 31.03.2018г. в 08.30 часа на ГКПП „Връшка чука", обл.Видин, при влизане в страната от Р Сърбия без надлежно разрешително пренесъл през границата на страната 4 500 бр. таблетки „Rivotril" -2mg. - съдържащи рисково наркотично вещество- „клоназепам" - на обща стойност 11 475,00/единадесет хиляди четиристотин седемдест и пет/ лв.

 

- Престъпление по чл. 242 ал.2 предл.2 от НК

 

 

 

 

25.01.2019 г. НОХ Д. №  301/2018 г. – 10:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: М.Г.Ф.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

При условията на опасен рецидив на 28.03.2018г. в с. Г., обл. Видин в жилищна постройка, находяща се на ул. „Ч", №  в съучастие като съизвършител с И. Д. М. умишлено умъртвил С. Т. Т., с ЕГН: , от с. Г., обл. Видин - Престъпление по чл.116, ал.1, т.12, предл. I-во, във вр. с чл.115, във вр. с чл.29, ал.1, б. „б", във вр. с чл.20, ал.2 от НК;

 

 

 

ОБВИНЯВА: И.Д.М.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

При условията на опасен рецидив на 28.03.2018г. в с. Г, обл. Видин в жилищна постройка, находяща се на ул. „Ч", №  в съучастие като съизвършител с М. Г. Ф. умишлено умъртвил С. Т. Т., с ЕГН:, от с. Г., обл. Видин - Престъпление по чл.116, ал.1, т.12, предл. I-во, във вр. с чл.115, във вр. с чл.29, ал.1, б. „б", във вр. с чл.20, ал.2 от НК.