Съдебни заседания за януари 2019
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ 
ЯНУАРИ 2019 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
04.01.2019 ПЕТЪК Събрание на кредиторите Г.Йончев 13
    68/2014-11:00    
         
08.01.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    379/2018-9:30 А.Петкова  
    385/2018-9:30 В.Младенова  
         
10.01.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    285/2018-9:30 Л.Лозанов  
    289/2018-9:30 Р.Денова  
    290/2018-9:30    
    291/2018-9:30    
         
         
    ЧНД А.Петкова 13
    143/2018-10:00 И.Илиев  
      Р.Денова  
         
         
    НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 13
    293/2018-10:00 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
         
    НОХД ІІ инст. В.Василев 13
    294/2018-10:30 Д.Маринова   
      В.Стоянов  
11.01.2019 ПЕТЪК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    146/2018-10:00    
         
    Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    14/2018-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    145/2018-11:00    
         
         
    Събрание на кредиторите Г.Йончев 11
    29/2018-11:00    
         
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев 11
    с участие на прокурор    
    299/2018-11:00    
         
15.01.2019 ВТОРНИК НОХД ІІ инст. В.Василев 13
    321/2018-10:00 Д.Маринова   
      С.Стоянова  
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 11
    211/2018-10:30    
    212/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Василев 11
    54/2017-11:00    
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    269/2018-11:00    
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    247/2018-14:00    
         
16.01.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова  11
    191/2018-9:30 С.Стоянова  
    335/2018-9:30 Г.Йончев  
    383/2018-9:30    
    388/2018-09:30    
    394/2018-9:30    
         
    НОХД І инст. Р.Денова 13
    с 2 съдебни заседатели    
    273/2018-10:00    
         
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 11
    50/2018-11:00    
    100/2018-11:00    
    271/2018-11:00    
         
17.01.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    245/2018-9:30 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
    ЧНД И.Илиев 13
    327/2018-10:30 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. А.Петкова 13
    277/2018-10:30 Л.Лозанов  
      С.Стоянова  
         
    НОХД ІІ инст. Л.Лозанов 13
    311/2018-10:30 В.Стоянов  
    324/2018-10:30 Р.Денова  
         
    ЧНД В.Стоянов 13
    302/2018-11:30    
         
22.01.2019 ВТОРНИК Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    373/2016-10:30    
         
23.01.2019 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова  13
    392/2018-9:30 С.Стоянова  
      Г.Йончев  
         
    Т.Д. І инст. Д.Маринова 13
    7/2018-11:00    
    39/2018-11:00    
         
24.01.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. Р.Денова 13
    с 2 съдебни заседатели    
    317/2018-10:00    
         
         
25.01.2019 ПЕТЪК НОХД І инст. Л.Лозанов 13
    с 3 съдебни заседатели Р.Денова  
    301/2018-10:00    
         
    ГР.Д. І инст. В.Младенова 11
    6/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 11
    55/2017-11:00    
         
29.01.2019 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    с участие на прокурор А.Петкова  
    404/2018-9:30 В.Младенова  
         
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    24/2016-10:30    
         
         
    Т.Д. І инст. В.Василев 13
    244/2018-11:00    
         
31.01.2019 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    325/2018-9:30 В.Стоянов  
      Р.Денова