НОХД № 237-2018

Присъда по Наказателно дело 237/2018г.

 

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                         № 88

                                     гр.Видин,23.11.2018 год.

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД .....район………………

          На двадесет и трети ноември две хиляди и осемнадесета година

         в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:Л.Л.

                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Ф.Н.

                                                        2.Р.К.

 

         при секретаря А А. и

         в присъствието на прокурора М. К.

         разгледа докладвано от съдията Л.Л.

наказателно общ характер дело № 237 по описа за 2018   година, във връзка с данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Л.Н.-роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, общ работник в „******“ ООД, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 05.01.2018 г. в гр.Видин, при управление на МПС – лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№ ********* собственост на Л. Н. *** в кръстовището с ул.“*******“ с посока на движение към ул.“********“ нарушил правилата за движение: чл.50, ал.1 от ЗДвП, като на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачът Н. е бил длъжен да пропусне движещият се по ул.“*******“ велосипедист – С. К. К. ***, който се движел по пътя с предимство, и от последвалия удар на велосипедиста в предна лява част на автомобила по непредпазливост причинил смъртта на водача му С.К. К., поради което и на основание чл.343, ал.1,б.“в“ във вр.с чл.342, ал.1 от НК във вр.с чл.50, ал.1 от ЗДвП във вр. с чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият Н.Л.Н., като му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 4 месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК, отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.343г във вр.с чл.37, ал.1, т.7 от НК налага на подсъдимия Н.Л.Н. със снета по-горе самоличност, наказание „лишаване от правоуправление на МПС“ за срок от 1 година и 4 месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК, от срока на наложното наказание „лишаване от правоуправление на МПС“, приспада времето през което подсъдимия Н.Л.Н., е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право.

ОСЪЖДА подсъдимият Н.Л.Н. със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата 461.52 лв., представляваща разноски във фазата на ДП.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в                15-дневен срок от днес пред Апелативен съд гр. София.

         

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

 

                                                                                              2.