НОХД № 145-2018

Присъда по Наказателно дело 145/2018г.

 

                                 П Р И С Ъ Д А

 

                                                 № 62

                                     гр.Видин, 20 септември 2018 год.

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

          На двадесети септември две хиляди и осемнадесета година

         в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Ф.Н.

 1. Л.Н.

 

 

           на секретаря  Н.К.

           в присъствието на прокурора  К.К.    

           разгледа докладвано от съдията И.И.

           НОХД №145     по описа за   2018   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

             ПРИЗНАВА подсъдимия С.Г.С., ЕГН:**********, постоянен адрес:***, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, безработен за ВИНОВЕН в това, че:

 

 1. Ha 27.06.2017г. на ГКПП - Дунав мост Видин - Калафат, при влизане от Р Румъния в Р България с микробус марка "****", модел "***" с полски регистрационен номер **** без надлежно разрешително, издадено от органите по чл. 16 от ЗКНВП и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество - 62845 гр. /шестдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет грама/ 3,4 метилендиоксиметаамфетамин /MDMA/ със съдържание на активен компонент MDMA в количество 44,1%, във вид на таблетки, разпределени в тридесет картонени кутии, опаковани в девет найлонови чувала, на обща стойност 2199575 лв. /два милиона сто деветдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и пет лв./, както и 4 броя таблетки 3,4 метилендиоксиметаамфетамин /MDMA/ със съдържание на активен компонент MDMA в количество 44,1%, с общо тегло 1,28 грама на обща стойност 44,80 лв. /четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/, укрити в ляв джоб на анцунга му, всичко на обща стойност 2199619,80 лв. /два милиона сто деветдесет и девет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и осемдесет стотинки/, за което, като извършено престъпление по чл.242, ал.2, предложение 1-во от НК във вр. с чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.371, т.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, му определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 години и 6 месеца, което да изтърпи при условията на първоначален „общ” режим, по смисъла на чл.57, ал.3 от ЗИНЗС във вр. с чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС, както и „Глоба”, в размер на 100 000 лева.

 

 1. На 06.2017г. на ГКПП - Дунав мост Видин - Калафат, при влизане от Р Румъния в Р България с микробус марка "****", модел "***" с полски регистрационен номер **** без надлежно разрешение по чл.18а от ЗКНВП и чл. 6 от Регламент (ЕО) 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите, пренесъл през границата на страната 990 /деветстотин и деветдесет/ литра прекурсор - оцетен анхидрид за производство на наркотични вещества, разпределен в 33 туби с вместимост по 30 литра всяка, на обща стойност 3960 лв. /три хиляди деветстотин и шестдесет лв./, за което, като извършено престъпление по чл.242, ал.3 от НК във вр. с чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.371, т.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, му определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца, което да изтърпи при условията на първоначален „общ” режим, по смисъла на чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, както и „Глоба”, в размер на 50 000 лева.

 

 1.       За периода от неустановена дата до 27.06.2017г. в жилище, находящо се в гр. С*, ж.к. "****" №***, вх***, ет.** ап.****, без надлежно разрешително, издадено от органите по чл. 16 от ЗКНВП и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нето тегло 201,35 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4 %, на стойност 1208,10 лв. /хиляда двеста и осем лева и десет стотинки/, коноп с нето тегло 35,69 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 22 % на стойност 214,14 лв. /двеста и четиринадесет лева и четиринадесет стотинки/, хашиш с нето тегло 366,11 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 10 % на стойност 3294,99 лв. /три хиляди двеста деветдесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/, хашиш с нето тегло 358,40 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5 % на стойност 3225,60 лв. /три хиляди двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/, коноп с нето тегло 16,06 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 22 % на стойност 144,81 лв. /сто четиридесет и четири лева и осемдесет и една стотинки/, коноп с нето тегло 0,30 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 22 % на стойност 1,80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/ и коноп с нето тегло 1,32 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 22 % на стойност 7,92 лв. /седем лева и деветдесет и две стотинки/, всичко на обща стойност 8097,36 лв. /осем хиляди деветдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/, за което, като извършено престъпление по чл.354а, ал.1, предл.1-во от НК във вр. с чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.371, т.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца, което да изтърпи при условията на първоначален „общ” режим, по смисъла на чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, както и „Глоба”, в размер на 5 000 лева.

 

 1.          За периода от неустановена дата до 27.06.2017г. в жилище в с. Б*, общ. Ч., обл. П. ул. "*****" №****, без надлежно разрешително, издадено от органите по чл. 16 от ЗКНВП и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - хашиш с нето тегло 293,12 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4 % на стойност 2638,08 лв. /две хиляди шестстотин тридесет и осем лева и осем стотинки/, за което, като извършено престъпление по чл.354а, ал.1, предл.1-во от НК във вр. с чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.371, т.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му определя наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца, което да изтърпи при условията на първоначален „общ” режим, по смисъла на чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, както и „Глоба”, в размер на 5 000 лева.

 

             На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо наказание на подсъдимия С.Г.С., със снета по-горе самоличност, за извършеното, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 5 години и 6 месеца / пет години и шест месеца/, което да изтърпи при условията на първоначален „общ” режим, по смисъла на чл.57, ал.3 от ЗИНЗС във вр. с чл.57, ал.1, т.2 от ЗИНЗС, както и „Глоба”, в размер на 100 000 лева.

 

На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият С.Г.С., със снета по-горе самоличност, е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 28.06.2017г. до 02.03.2018г. за наказание „Лишаване от свобода”.

 

На основание чл.242, ал.7 от НК и чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъпленията - високорискови наркотични вещества - коноп, хашиш, 3,4 метилендиоксиметаамфетамин /MDMA/, както и прекурсор - оцетен анхидрид, посочени по-горе, по четирите пункта на обвинителния акт, намиращи се в ЦМУ и Министерство на икономиката.

 

На основание чл.242, ал.8 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА превозното средство - лекотоварен автомобил марка „****", модел „****" с полски per***, намиращо се в ГПУ-Видин.

 

Веществените доказателства:

 1. -телефон „ Нокиа" , модел „ RM-llll" с ИМЕЙ: 356483/06/100537/5, със СИМ карта на „ Lyca mobile" с № 8932060010017187099 микро SD карта „Самсунг ЕВО 16", с надпис на задната страна МВ-МР16 D,MBMPAGVDDDCW-P, KP2UA436P523, MADE IN PHILIPPINES,
 2. - телефон " Самсунг", с надпис на гърба долу „ SM-G925F YATELEY. GU466GG. UKQ MADE IN SAMSUNG ИМЕЙ: 353621/07/580954/7, S/N; R58GA2393RA и СИМ карта на „ Виваком" с № 89359032300115785248,
 3. -телефон „ Нокиа", модел: „RM-1037" с ИМЕЙ: 59766/06/335385/1, със СИМ карта на „ Lyca mobile" с № 8949430070038111400,
 4. -телефон „ Самсунг",модел :GT-19505, с ИМЕЙ:52745/06/732887/6, със СИМ карта на „ Lyca mobile" с № 8931090700015961448,
 5. -телефон „ Айфон", модел: А1688, FCC ID: BCG - Е-2946А IC: 579C - E2946A със СИМ карта на T-Mobile" с № 8931163200008615632,
 6. -телефон „ Самсунг",модел:SM-120FN,cИМЕЙ:358513/07/040609/5, със СИМ карта на „ Теленор" с № 89359050000720222440,
 7. -GPS сателитна навигация марка „ Уест роуд"/ WEST ROAD/, с № EL- 693668410272- намират се в НИК- МВР/ изпратено писмо за връщане по ДП поради отпаднала необходимост/ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като средства, посредством които е извършено престъплението.

                 Веществените доказателства -два жълти чувала, съдържащи празни опаковки от наркотични вещества, бяла хирургическа ръкавица, 5 обекта иззети с протокол за претърсване и изземване от 27.06.2017г. от жилище находящо се в гр. Л., ул." **** № ***, а именно: -обект № 1 - черна пластмасова кутия с кафяво прахообразно вещество; - обект № 2- черен полиетиленов плик с кафяво прахообразно вещество; -обект № 3- бял полиетиленов плик с кафяво прахообразно вещество; -обект № 4- разписка от куриер; -обект № 5- черна полиетиленова чанта, както и кашон запечатан с печат на НИК- МВР и с етикет ЮСО-33989, съдържащ обект № А0237116, обект № А027737 и транспортните опаковки на двата обекта, както и опаковката на четири броя хапчета; обект с № А0287738 празно-полиетиленово пликче; -обект А0287747 съдържащ пликчета и сгъвки и -обект № А0237114 съдържащ празни полиетиленови пликчета ДА СЕ УНИЩОЖАТ след влизане на присъдата в законна сила.

             ОСЪЖДА подсъдимия С.Г.С. , със снета по-горе самоличност, да заплати сумата от 2 624.42 лева по сметка на ГПУ-Видин, представляваща разноски във фазата на досъдебното производство.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Апелативен Съд - София.

         

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

 

                                                                     2.