НОХД № 87-2016

Присъда по Наказателно дело 87/2016г.

 

П Р И С Ъ Д А

 

№ 59

гр.Видин, 15 СЕПТЕМВРИ 2017 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на ПЕТНАДЕСЕТИ

СЕПТЕМВРИ две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание, в следния състав:

                               

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

 

                           СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Е. В.

 1. Д.Д.

 

           съдебен секретар  В.К.

           в присъствието на прокурора В.Д.

           разгледа докладвано от съдията И. И.

           НОХД 87     по описа за   2016   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

 

           ПРИЗНАВА подсъдимия И. В.Г. -роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, неграмотен с адрес ***, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2013 година в град Б., област Видин на улица „****.” пред дом № *** умишлено умъртвил А.Ц. П., с ЕГН:********** ***, като му нанесъл удар с дърво в главата, за което и на основание чл. 115 от НК го ОСЪЖДА, като му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ години, което да изтърпи при първоначален „строг” режим по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържане под стража.     ОСЪЖДА подсъдимия И. В.Г., със снета по-горе самоличност да заплати на К.А.Б. ***, с ЕГН: **********, сумата от 50 000 /петдесет хиляди/ лева представляваща обезщетение за причинените и неимуществени вреди, изразяващи се в причиненета смърт от подсъдимия на сина й А.Ц. П., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 13.11.2013 година до окончателното изплащане, като отхвърля така предявения иск в частта до пълния предявен размер, като недоказан.

          ЗАЧИТА предварителното задържане и мярката за неотклонение „Домашен арест”, изтърпяни до влизане на присъдата в законна сила.

          ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

 1. Сравнителен материал от И.Г. на отговорно пазене в НИКК-София;
 2. 1 брой кичур косми, ведно с епидермис, иззети от пътното платно с протокол за оглед на местопроизшествие от 13.11.2013 година в град Брегово;
 3. Косми от главата на А.Ц. П., иззети при аутопсията му на 14.11.2015 година;
 4. Марля с кръв от тялото на А.Ц. П., иззети при аутопсията му на 14.11.2013 година;
 5. Обтривки от две петна с червено-кафяв цвят с марли, иззети в град Брегово на ГКПП-Брегово на трасе „изход” с протокол за оглед на местопроизшествие от 14.11.2016 година;
 6. Четири отпечатъка от четирите копита на кобила, собственост на семейството на А.Ц. П., върху бели листове с формат А4, иззети на 15.11.2013 година с протокол за оглед на местопроизшествие град Брегово;
 7. Обект, наподобяващ косъм, иззет от долна част на преден десен калник на лек автомобил марка „*****” модел „****” с рег. № *****, собственост на Р.Б. с протокол за оглед на местопроизшествие на 19.11.2013 година в град Видин, в авторемонтна работилница на МВР – Видин;
 8. Дърво, стъблото на което е с дъговидна форма /извивка/, като в единия край дървото е с разклонения, приличащи на корени, иззето с протокола от съответното ПСД, извършено на 16.12.2013 година в град Б., област Видин, ул. „***.” № ***, след влизане на присъдата в сила, да се унищожат като вещи без стойност.

         ОСЪЖДА подсъдимия И. В. Г., със снета по – горе самоличност, да заплати направените в досъдебното производство разноски в размер на 1 744.84 лева, по сметка на ОД на МВР – Видин, както и по сметка на Видинския окръжен съд сумата от 1 596.94 /хиляда петстотин деветдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки/ лева изразходвани за свидетели и вещи лица по делото, както и да заплати държавна такса върху уважената част на гражданския иск в размер на 2 000 /две хиляди/ лева .

ОСЪЖДА подсъдимия И.В.Г. със снета по-горе самоличност да заплати на К.А.Б. разноските по делото изразходвани за адвокат   в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимия И.В.Г. със снета по-горе самоличност да заплати на НБПП град София сумата от 1900 /хиляда и деветстотин/ лева изразходвани за служебен защитник, съобразно изплатените на адвокат Р.К. *** по приложените по делото решения :

 1. Решение № ВД-20-348/2016 от 15.01.2016 година и
 2. Решение № ВД-383-9915/2016 година от 26.04.2016 година.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Софийския Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:   1.

 

 

 

                                                                                              2.