Списък НОХ дела за разглеждане през месец декември 2018

СПИСЪК НОХ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ

МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

 

04.12.2018 г. НОХ Д. №  270/2018 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: В.Е.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

 1. На 11.04.2018г. на ГКПП Дунав мост 2 - Видин-Калафат при излизане от Р България с лек автомобил марка "Д", модел „Д" с полски регистрационен № , без надлежно разрешително по ЗКНВП пренесъл през границата на страната високорисково наркотично вещество - коноп, разпределено в 10 пакета, а именно 985 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 18 %; 990 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 19 %; 990 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 18 %; 990 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 18 %; 985 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 19 %; 980 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол -22 %; 975 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 18 %; 980 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 17 %; 980 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 19 %; и 990 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 22 %, укрити във фабрични кухини в купето и багажното отделение на автомобила с общо нетно тегло 9845 грама на обща стойност 59 070 лв. /петдесет и девет хиляди и седемдесет лева/ - престъпление по чл.242, ал.2 от НКи

   2.На 11.04.2018г. по пътя от ГКПП - Кулата до ГКПП Дунав мост 2 - Видин-Калафат в лек автомобил марка "Д", модел „Д" с полски регистрационен № , без надлежно разрешително по ЗКНВП държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - коноп, в големи размери, разпределено в 10 пакета, а именно 985 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 18 %; 990 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 19 %; 990 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 18 %; 990 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 18 %; 985 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 19 %; 980 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол -22 %; 975 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 18 %; 980 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 17 %; 980 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 19 %; и 990 гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 22 %, укрити във фабрични кухини в купето и багажното отделение на автомобила с общо нетно тегло 9845 грама на обща стойност 59 070 лв. /петдесет и девет хиляди и седемдесет лева/ - престъпление по чл.354а, ал.2, изр.І-во във вр. с ал.1, изр І-во, предл.4-то от НК.

 

 

 

 

05.12.2018 г. НОХ Д. №  243/2018 г. – 10:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: Г.А.

 

В ТОВА, ЧЕ:

На 08.03.2018г. на международен път „Е-79" в района на километър 24+400 с посока на движение от гр. Димово към гр.Видин при управление на ВПС- товарен автомобил- влекач, марка ,, ", модел " с турски регистрационни табели с per. №  и прикачено към него полуремарке, марка „ " с per. №  в нарушение на правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП, а именно :

Чл.5/ Всеки участник в движението по пътищата ; с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

Чл.16/На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено; когато платното за движение има две ленти- да навлиза и да се движи в лентата на насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне;

Чл.20/ Изм. ДВ.бр.43/2002г. в сила от 26.04.2002г./ Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.;

Чл. 21/ Изм. и доп. ДВ. бр. 43/2002г. в сила от 26.04.2002г., изм. Дв. бр. 54/2010г. , изм. и допъл. ДВ- бр. 47/2012г./ При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/h. Пътно превозно средство от категория С+Е - в извън населено място — 70 км/ч., като се е движел със скорост от 90 км/ч.,загубил контрол над управляваното МПС, навлязъл в лентата за насрещно движение, поднесъл се странично и с лявата част на кабината на влекача блъснал насрещно движещото се в посока гр.Видин- гр. Д ,МПС — товарен автомобил марка „ И", модел „ " с per. № , собственост на В. А. Г. от с.А, обл.Видин, управляван от К. Ж. Д. с ЕГН:  от гр.Видин, като допуснал настъпването на ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на К. Ж. Д. от гр.Видин.

- Престъпление по чл. 343, ал.1, б"в" във вр. с чл. 342, ал.1 от НК, във вр. с чл. 5, ал.1, т.1; чл.16, ал.1,т.1; чл.20, ал.1 и чл. 21 от ЗДвП.

 

 

 

07.12.2018 г. НОХ Д. №  269/2018 г. – 10:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: В.М.Н.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 1. Ha 03.03.2014г. при излизане от Република България, на ГКПП-Дунав мост- 2- Видин , обл.Видин с лек автомобил марка „О", модел „В" с ДК№ , собственост на Ч. Д. П. от гр.Б., без надлежно разрешително по ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество-„коноп" / канабис/, разпределено в 8 броя пакети, укрити в кухина, зад жабката на арматурното табло на лекия автомобил с общо нето тегло2990,86 грама с концентрация на активен компонент третрахидроканабинол- от 2% до 5% на обща стойност 17927 лева.

Престъпление по чл. 242 ал.2 от НК.

 1. На 03.03.2014г. по пътя от гр.П. до ГКПП-Дунав мост-2, гр.Видин, обл.Видин без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал с цел разпространение, високорисково наркотично вещество- „коноп" / канабис/, разпределено в 8 броя пакети, укрити в кухина зад жабката на арматурното табло на лекият автомобил с общо тегло 2990,86грама с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол- от 2% до 5% на обща стойност 17927 лева. Престъпление по чл. 354а, ал.1 , предл. IV-то от НК.

 

 

 

14.12.2018 г. НОХ Д. №  273/2018 г. – 10:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: П.Б.П

 

В ТОВА, ЧЕ:

За времето от 01.04.2018г. до 02.04.2018г. в гр. Видин, при условията на продължавано престъпление, сам като извършител с четири деяния и в съучастие като помагач/ предоставил банковата дебитна карта на В. Ц. Ц. и Л. К. И. като извършители/, използвал платежен

инструмент-банкова дебитна карта „Master Card" №  издадена от "Банка ДСК" на Л. и Л, без съгласието на титуляра Л. С. Л. от гр.Видин, а именно:

- сам като извършител:

 1. На 01.04.2018г., в 04:44ч., на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 15.57 лева;
 2. На 01.04.2018г., в 07:36ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр. Видин на ул."М К" № е заплатил сумата от 7.58 лева;
 3. На 01.04.2018г., в 07:37ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М. К"№ е заплатил сумата от 10.00 лева;
 4. На 02.04.2018г. , в 06:57ч. . на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 19.57 лева,като е изтеглил общо сумата от 54.72 лева-в съучастие като помагач на В. Ц. Ц.
 5. На 01.04.2018г., в 04:03ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 16.79 лева;
 6. На 01.04.2018г., в 04:04ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр. Видин на ул."М К" № е заплатил сумата от 14.79 лева;
 7. На 01.04.2018г., в 04:23ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."МК"№ е заплатил сумата от 19.58 лева;
 8. На 01.04.2018г. , в 21:12ч., на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 24.96.79 лева;
 9. На 02.04.2018г. , в 06:58ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 24.00 лева,като е изтеглил общо сумата от 100.12 лева-в съучастие като помагач на Л. К. И.
 10. На 01.04.2018г., в 10:54ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 24.06 лева;
 11. На 01.04.2018г., в 13: 10 ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П. Я."№ е заплатила сумата от 22.00 лева;
 12. На 01.04.2018г., в 13:11 ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 22.00 лева;
 13. На 01.04.2018г., в 13:11 ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 11.00

лева, като е изтеглила общо сумата от 79.06 лева, като общо изтеглената сума е 233,90 лева, като деянието не съставлява по-тежко престъпление - престъпление по чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал.1 във връзка с чл. 20, ал.2 и ал. 4 във връзка с ал.1 от НК.

 

ОБВИНЯВА: Л.К.И.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

За времето от 01.04.2018г. до 02.04.2018г. в гр. Видин, при условията на продължавано престъпление, като извършител с пет деяния в съучастие с П. Б. П като помагач/ предоставил банковата дебитна карта,/ използвал платежен инструмент - банкова дебитна карта „MasterCard" № издадена от "Банка ДСК" на Л Л, без съгласието на титуляра Л. С. Л. от гр.Видин, а именно:

 1. На 01.04.2018г\, в 04:03ч. , на постерминал в бензиностанция "П.", находя ща се в гр.Видин на ул."М. К "№ е заплатил сумата от 16.79 лева;
 2. На 01.04.2018г., в 04:04ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находя ща се в гр. Видин на ул. "М К" № е заплатил сумата от 14.79 лева;
 3. На 01.04.2018г., в 04:23ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находя ща се в гр.Видин на ул ."М К"№ е заплатил сумата от 19.58 лева;
 4. На 01.04.2018г. , в 21:12ч., на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 24.96.79 лева;
 5. На 02.04.2018г. , в 06:58ч. , на постерминал в бензиностанция "П", находяща се в гр.Видин на ул."М К"№ е заплатил сумата от 24.00 лева,като е изтеглил общо сумата от 100.12 лева, като деянието не съставлява по- тежко престъпление - престъпление по чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал.1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с ал.1 от НК.

 

ОБВИНЯВА: В.Ц.Ц.

 

В ТОВА, ЧЕ:

За това, че на 01.04.2018г. в гр. Видин, при условията на продължавано престъпление, като извършител с четири деяния в съучастие с П. Б. П. като помагач/ предоставил банковата дебитна карта/, използвала платежен

инструмент - банкова дебитна карта „MasterCard" № издадена от "Банка ДСК" на Л Л., без съгласието на титуляра Л С.Л. от гр. Видин, а именно:

 1. На 01.04.2018г., в 10:54ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находят се в гр.Видин на ул."П. Я“№ е заплатила сумата от 24.06 лева;
 2. На 01.04.2018г., в 13:10ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 22.00 лева;
 3. На 01.04.2018г., в 13:11ч. , на посгерминал в хранителен магазин „Ф.", находящ се в гр.Видин на ул."П. Я."№ е заплатила сумата от 22.00 лева;
 4. На 01.04.2018г., в 13:11 ч. , на постерминал в хранителен магазин „Ф", находящ се в гр.Видин на ул."П Я"№ е заплатила сумата от 11.00 лева, като е изтеглила общо сумата от79.06 лева, като деянието не съставлява по- тежко престъпление - престъпление по чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал.1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с ал.1 от НК.