НОХД № 376-2017

Присъда по Наказателно дело 376/2017г.

 

                         П Р И С Ъ Д А

 

                                      76 

                         гр.Видин, 23 октомври 2018 год.

                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

          На двадесет и трети октомври две хиляди и осемнадесета година

          в открито съдебно заседание, в следния състав:

                                

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

                         СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Л.Т.

                                                            2.Д. Д.

                                                      

           на секретаря А.А.

           в присъствието на прокурора В.Д.     

           разгледа докладвано от съдията И. И.

          НОХД № 376 по описа за   2017   година.

           Въз основа на данните по делото и Закона

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

              

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, висше образование, месторабота „*****“ ООД гр.София, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че:

               Ha 13.02.2017г. около 15.45 часа на път I-1/Е79/ от гр.В.за гр.М. при километър ****, при управление на МПС – лек автомобил марка „****“, модел „***“ с рег.№ **** в посока от гр.М. към с.Б., обл.В. в нарушение на правилата за движение установени в чл.20, ал.1 и ал.2 от ЗДвП – като водач на ППС не е осъществил непрекъснат контрол на управляваното от него превозно средство, не се е съобразил с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, да намали скоростта и в случая на необходимост да спре когато възникне опасност за движението и чл.21, ал.1 от ЗДП – като водач на ППС от категория „В“ превишил максимално допустимата скорост за движение извън населено място от 90км/ч, като се движел със скорост 105 км/ч., и при навлизане в ляв завой, изгубил контрола над управлявания от него МПС, навлязъл в насрещната пътна лента, с което реализирал ПТП, като ударил челно движещия в нея товарен автомобил марка „*****“, модел „***“ с рег.№ ***** *** управляван от Т. Ц. *** и по непредпазливост причинил смъртта на Б. – ЕГН : **********, поради което и на основание чл.343, ал.1, б.“в“ във вр.с чл.342, ал.1 от НК във вр.с чл.20, ал.1 и 2 във вр.с чл.21, ал.1 от ЗДвП му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2/две/ години и 6/шест/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” посочено по-горе за срок от 4/четири/ години от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА от право да управлява МПС подсъдимият Н.А.К. със снета по-горе самоличност за срок от 2/две/ години.

ОСЪЖДА подсъдимият Н.А.К. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 510.30 лв., представляваща разноски във фазата на ДП за изготвяне на експертизи, както и по сметка на ВОС сумата от 1812.43 лева изразходвана като разноски във фазата на съдебното следствие за свидетели, изготвяне на експертизи и вещи лица.

ОСЪЖДА подсъдимият Н.А.К. със снета по делото самоличност да заплати на Ж.В.Ж. *** ЕГН: ********** разноските по делото в размер на 4000/четири хиляди/ лева изразходвани в ДП и съдебното производство за повереник.

Присъдата може да се обжалва и протестира в петнадесет дневен срок от днес пред Софийския Апелативен Съд.

 

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                                                    

                                                                                    

                                                          2.