ЧНД № 304-2018

Определение по Наказателно дело 304/2018г.

П Р О Т О К О Л № 93

 

 

                               Гр. Видин, 07.12.2018 год.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно     заседание на  седми   декември,

две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                   Председател: Р. Д.

                                                           Членове:

 

                                          

При участието на секретаря: И. К.

и прокурорът М. К. сложи за разглеждане

ЧН Дело № 304 по описа за 2018г., докладвано

от съдията Р. Д.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът К..

Обвиняемият Т.П.Т. – се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана“ Видин и заедно с адв.Г.Г. с пълномощно по делото.

        

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК и същите дадоха становище:

Прокурорът К.: – Нямам искания за отводи, както и за представяне на други доказателства на този етап.

Адв.Г.: – Нямам искания за отводи. Като доказателство представям писмено доказателство – амбулаторен лист за преглед на доверителят ми от вчера, когато същият е посетил ендокринолог във връзка със заболяванията си.

Обвиняемият Т.П.Т.: – Също да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процес пречки за даване ход на делото, за което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема се самоличността на обвиняемия, както следва:

Т.П.Т., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, безработен, със средно образование, неосъждан.

Прокурорът К.: – Относно представеното писмено доказателство няма пречка същото да бъде прието. Моля, да приключите съдебното следствие и да дадете ход на съдебните прения.

Адв.Г.: - Поддържам искането за изменение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека. Моля, да приемете представеното писмено доказателство и да дадете ход на съдебните прения.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА представения амбулаторен лист от 06.12.2018г. относно здравословното състояние на обвиняемия т..

Обявява съдебното следствие за приключено.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ.

Прокурорът К.: – Моля, да оставите жалбата за изменение на взетата вече мярка за неотклонение „Задържане под стража“ без уважение. Считам, че не са налице условията за нейното изменение, тъй като макар и с влошено здравословно състояние на обвиняемия, въз основа на указанията на Апелативен съд е извършена експертиза, която дава заключение, че същият може да стои в следствения арест. От представеното медицинско направление за проведен преглед вчера действително има влошаване на здравословното състояние на обвиняемия, относно него считам, че следва Вие да го прецените. Моля, в този смисъл за Вашето определение.

 

Адв.Г.: – Аз моля, да допуснете изменение на мярката за неотклонение, която е взета на 21.09.2018г. Към настоящия момент доверителят ми е в следствения арест почти 3 месеца. Смятам, че това е достатъчно разумен срок и толеранс, в който органите на досъдебното  производство имаха възможност да извършват голяма част от  процесуално-следствените действия, които и са извършили, тоест не е необходимо към този момент моя подзащитен да бъде с най-тежката мярка за неотклонение. Такава се взема в извънредни ситуации, а към настоящия момент смятам, че до голяма степен и интензитетът, предвиден в НПК относно предпоставките той да се укрие или извърши друго престъпление е много нисък с оглед това, че той не би могъл да влияе по никакъв начин на досъдебното производство, тъй като същото е почти приключило. Второ – на него му е влошено здравословното състояние, за което представихме доказателства и престоя му там би довел до увреждания, които може да доведат до много по-тежки усложнения и риск за живота му.

Вчера беше поредния преглед, видно от заключението, което е дал лекаря – касае се за влошаване на показателите на диабет. В случая това влошаване, независимо от обстоятелството, че му е назначено лечение след експертизата, лечението дори да е адекватно, не би могло да има критерий на проведено лечение под наблюдение от лекар. Това е едно от нещата. Второто е, че диабетът е свързан с определен режим на хранене, с определена диета и храни, което там няма как да бъде спазено. Влошаването на здравословното му състояние му се дължи на повишаването и приемане на определи храни, тъй като той няма възможност да избира. Това е довело до други утежнения и усложнения, които са описани в самия амбулаторен лист, представен в днешното съдебно заседание и приет от съда, в който лекарят е посочил, че може да са вследствие на диабета, като това също така е свързано с полагане на определени хигиенни грижи, които в условията на ареста няма как да бъдат налагани и най-вероятно ще се стигне до оперативни интервенции, което не е необходимо. От документите по делото и показанията на доверителя ми е видно, че той страда от заболяване, което на практика е в голяма част от случаите невъзможно да бъде адекватно лекувано в следствения арест.

Доверителят ми няма как да бъде диагностициран във Видин, а още по-малко в ареста, поради това смятам, че не е необходимо същият да продължава да се намира в ареста. Ние не държим да бъде освободен с най-леката мярка за неотклонение. Нека има форма на задържане, но тя да задоволи както целите на НПК, така и да му позволи той да се грижи за здравето си. Задържането под домашен арест считам, че също би изпълнила целите си за осигуряване на обвиняемия при необходимост, а това от друга страна ще спомогне той да може да упражнява хигиена към себе си и да бъде под наблюдение на лекар, тъй като в ареста дори и да се касае за посещение на лекар, това е свързано с подаване на молба до фелдшера, до окръжна прокуратура и връщане обратно, предвид което моля да измените така взетата първоначална мярка за неотклонение в по-лека такава, каквато е домашния арест, още повече че пак заявявам, вече не е чак толкова необходимо той да е в ареста и с в случая предпоставките той да се укрие или да извърши друго престъпление не е в такъв интензитет. Той е с адрес на територията на Р.България и няма и от къде да се извадят данни и изводи, че моят подзащитен може да бъде опасен, с оглед на което моля да измените взетата спрямо него мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека такава.

 

Обвиняемият Т.П.Т. в лична защита: – От ден на ден се чувствам по-зле. Дебелото черво много ме боли. Почти всеки ден ми се вдига диабета. Не мога да вървя, краката ме болят. Губя ориентация.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОБВИНЯЕМИЯ

Последна дума на обвиняемия Т.П.Т.: – Ако може да ми измените мярката за неотклонение, за да мога да се лекувам.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и се оттегли на тайно съвещание и обяви на страните, че ще се произнесе определението си в 11:50ч.

Съдът, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е по реда на чл.65, ал.1 и сл. от НПК.

С протоколно Определение №63 от 21.09.2018г. по ч.н.д.№250 по описа за 2018г. на Окръжен съд – Видин е взета първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража“ относно обвиняемия Т.П.Т., ЕГН **********. Същата е обжалвана пред Апелативен съд – София и с определение на същия съд от 02.10.2018г. по в.ч.н.д.№1298 по описа на съд, определението на ВОС е потвърдено.

Настоящото ч.н.д.№304 по описа за 2018г. на Окръжен съд Видин е образувано по искане на защитата на обвиняемия Т.П.Т. за изменение на определената мярката за неотклонение „Задържане под стража” в по-лека такава.

Представителят на ОП – Видин поддържа, че искането е неоснователно, тъй като всички обстоятелства са обсъдени при предишните разглеждания от ВОС и САС при вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на Т.П.Т., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***, по обвинение за извършено престъпление по чл. 242, ал. 2 и по чл. 354а, ал. 1 от НК – обвиняем по ДП № 66/2018 година на ГПУ – Видин, преразпределено за разследване на ГПУ-Брегово, като представителят на обвинението предоставя на съда да прецени въпросът относно здравословното състояние на обвиняемия.

Обвиняемият и неговият защитник изразяват становище, че са налице условия за изменение на взетата най-тежка мярка с по-лека мярка и по-конкретно с мярката „Домашен арест”, като се обосновават преди всичко с влошеното здравословно състояние на обвиняемия от една страна и от друга – това, че ДП се намира в самия му край и обвиняемият не може да повлияе по хода му. Поддържа се и становище, че не са налице изискванията на закона за оставане на най-тежката мярка за неотклонение, поради което искат изменение на същата в по-лека такава.

От събраните на досъдебното производство доказателства съдът установи следното:

         -На 18.09.2018година на ГКПП – Дунав мост, Видин-Калафат, при излизане от Република България с лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С320“ с рег.№СА0059МТ, лична собственост, без надлежно разрешително по ЗКНВП, пренесъл през границата на страната високорисково наркотично вещество – хероин, опаковано в 10 пакета, с общо брутно тегло 5090грама, укрити в тайник зад задната седалка на автомобила – престъпление по чл.242, ал.1 НК и

         -На 18.09.2018година на ГКПП – Дунав мост, в лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320“ с рег.№СА0059МТ, лична собственост, без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – хероин, опаковано в 10 пакета, с общо брутно тегло 5090грама, укрити в тайник зад задната седалка на автомобила – престъпление по чл.354а, ал.1 НК.

От протокола за извършване на физикохимична експертиза /л.38 от ДП/ е видно, че намереното в десетте пакета тъмнокафяво прахообразно вещество представлява хероин, което е потвърдено и от експертна справка №93/л.104 от ДП/. Извършена е съдебно-техническа и съдебно-оценителна експертиза, която дава заключение,        че стойността на откритото високо -рисково вещество е 322 400лева.

Безспорно е, че престъпленията, за които са повдигнати обвиненията по отношение на обвиняемия Т.П.Т. се явяват „тежки” по смисъла на чл.93, т.7 от НК. За престъплението по чл.242, ал.1 от НК се предвижда наказание от 10 до 15 години „лишаване от свобода” и глоба в размер от 100 000 до 200 000лв., а за второто престъпление – по чл.354а, ал.1 от НК – от 2 до 8 години „лишаване от свобода” и глоба в размер от 5 000 до 20 000лв.

От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият Т. е извършил престъпленията, в които е обвинен. Същият е показал последователно поведение от началото на самото досъдебно производство, като още при самото претърсване и изземване е направил признание /л.113 от ДП/, което е потвърдил в последствие и в обясненията си след като му е било предявено обвинението. Същото установяват и разпитаните свидетели – служители на ГКПП /л.96 и л.98 от ДП/. Обоснованото предположение се основава на събраните до този момент доказателства, а именно – самопризнанието на обвиняемия, протокол за претърсване и изземване, фотоалбум при оглед на местопроизшествие, извършена експертна справка, която е установила съдържанието на пакетите като хероин, показанията на разпитаните свидетели, които заявяват, че при извършена проверка на ГКПП – Дунав мост – Видин – Калафат са извършили щателна проверка по метода на риска на личния автомобил на обвиняемия Т., при която е открит „тайник” с пакети съдържащи веществото хероин, за което си е признал още пред тях. Данните от ДП налагат извода, че на първоначалния етап от процеса е достатъчно да се приеме, че са налице елементите, подкрепящи обоснованото предположение за извършено престъпление. Ето защо настоящия състав намира, че и понастоящем не отпаднало обоснованото подозрение, че обвиняемият Т. е извършил престъпленията, за които е обвинен. Налице са както признанието на обвиняемия, така и показанията на разпитаните свидетели – служители на ГКПП – Дунав мост. От всички тези доказателствени източници и понастоящем се извежда обоснованото предположение, че обвиняемият Т.Т. е съпричастен към извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение.

Настоящият състав при преценката си освен за наличие на обосновано предположение, мотивирано по-горе, направи такава и за наличие реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление и прие следното:

Относно първата предпоставка - наличието на реален риск от укриване на обвиняемият Кадиев, съдът взе предвид факта, че същият е с установена самоличност, известен адрес, същият е със силно увредено здраве и не на последно място е направил пълни и последователни признания за извършените от него престъпни деяние и поначало липсват каквито и да било обективни данни, от които да се заключи, че при по-лека мярка същият ще се укрие и прие, че такава опасност от укриване поначало не съществува.

По отношение на втората предпоставка - реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление съдът прецени, че и по отношение на нея е отпаднал интензитета на опасността от извършване на друго престъпление. Тя е била изведена при първоначалното вземане на мярката за неотклонение по реда на чл.64 от НПК единствено от тежестта на обвинението. В тази връзка съдът прецени факта, на първо място, че обвиняемият има две осъждания, по които са му налагани наказания „глоба”.

На второ място, вярно е, че реалният риск от повторяемост на престъпната дейност може да се изведе и от тежестта на обвинението, но в конкретния е наличие признанието на обвиняемия още в самото начало на досъдебното производство от една страна, а от друга влошеното му здравословно състояние и необходимостта от предприемане на лечение довеждат съда до извода, че опасността да извърши друго престъпление е неутрализирана.

Не на последно място, съдът прецени и факта, че по досъдебното производство са извършени всички процесуално следствени действия. Обвинението на обвиняемия е предявено на 19.09.2018г., а всички останали  процесуално-следствени действия са приключили още в средата на месец октомври. От Постановлението от 20.11.2018г. на Окръжна прокуратура, с което е удължен срока на досъдебното производство е видно, че действително са извършени всички процесуално-следствени действия и по делото предстои единствено да се прецизира обвинението, ново привличане и предявяване на материалите. Същевременно от друго Постановление на Окръжна прокуратура от 13.11.2018г. е видно, че разследващия полицай по досъдебното производство ще бъде в продължителен отпуск по болест и това налагало превъзлагане на производството на друг орган от системата на гранична полиция и действително ДП №66/2018г. по описа на ГПУ-Видин се предава за разследване на ГПУ-Брегово.

Съобразно с изискванията на чл.56, ал.3 от НПК, за преценяване степента на обществената опасност на престъплението, доказателствата срещу обвиняемия, семейното му положение, възрастта и здравословното му състояние, съдът прецени и преди всичко здравословното му състояние, тъй като същото е явно влошено - от съдебно-медицинската експертиза се установява, че същият страда от шест сериозни болести /л.1 от ДП/, между които и захарен диабет тип 2 с неврологични усложнения, артериална хипертония и хиперлипидемия, които в комбинация могат да доведат до сериозни последствия и увреждания. В настоящото съдебно заседание защитата на обвиняемия представи амбулаторен лист №000329 от 06.12.2018г., от който се установява, че същият е бил на преглед при ендокринолог, който е дал заключение на първо място, че действително е налице влошаване на захарния диабет, макар и леко, а от друга страна, че с оглед неговото състояние му се препоръчва съответен хранителен и умерен двигателен режим. С оглед състоянието му е видно, че във връзка с хиперлипидемия-та са добавени лекарства. Същевременно от амбулаторния лист е видно, че действително стойността на кръвната захар е увеличена на 9ммо/л. Действително този резултат не е силно завишен, но тъй като съдът познава тази болест от дълго време, е наясно, че постоянно завишения показател на кръвната захар в съчетание с артериална хипертония и хиперлипидемия водят до сериозни увреждания на здравето.

В съответствие с така обсъдените данни относно здравословното състояние на обвиняемия Т. към настоящия момент, както и невъзможността за поддържане на съответния хранителен и двигателен режим в пълен обем в съответствието със заболяването в условията на следствения арест, и не на последно място факта, че по делото фактически са извършени всички процесуално-следствени действия, обвиняемият прави пълни и последователни признания и успоредно с това удължаването на срока на досъдебното производство единствено и само за конкретизиране на обвинението и неговото предявяване, съдът намира, че не налага оставянето на обвиняемия с най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”, както и оставането му в ареста, поради това, че досъдебното производство е почти приключило и няма как да окаже влияние върху неговия ход, още повече, че същият е признал подробно всичко.

 

Предвид изложеното съдът счита, че така направеното искане за изменение на мярката за неотклонение в по-лека е основателно, поради което и на основание чл.64, ал.5 от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Т.П.Т., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, женен, безработен, със средно образование, обвиняем по ДП № 66/2018г., по описа на ГПУ-Брегово и прокурорска преписка №2123/2018г. по описа на Окръжна прокуратура – Видин, взета с протоколно Определение №63/21.09.2018г. по ЧНД №250/2018г. на Окръжен съд-Видин, в по-лека – „Домашен арест”, която да се изтърпява по местоживеенето на същия на постоянния и настоящ адрес ***.

Обвиняемият Т.П.Т., ЕГН:**********, да се освободи незабавно, ако не се задържа на друго основание, след изтичане срокът за обжалване, съгласно чл.65, ал.5 от НПК.

Да се изпрати писмо на РУ-МВР гр.Бургас по постоянния адрес на обвиняемия Т., с оглед изпълнението на мярката за неотклонение „Домашен арест”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Софийския Апелативен съд в 3-дневен срок от днес.

В случай на жалба или протест Видински окръжен съд насрочва делото пред Софийски Апелативен съд на 18.12.2018г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени в днешното съдебно заседание.

В случай на жалба или протест, да бъде осигурено превеждането на задържания Т.П.Т. пред САС, чрез ръководителя на сектор „Арести” при ОС „ИН” Видин.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12:00ч.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                              

 

 

                                                      СЕКРЕТАР: