ВГРД № 380-2018

Определение по Гражданско дело 380/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 227

гр. Видин,   05.12.2018 г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на                                                                              две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

 

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 380 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.274 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

         При доклада по делото съдът констатира, че при администрирането на подадената въззивна жалба ВРС не е събрал необходимата държавна такса по обжалване на решението в размер на 67 лева. Внесената държавна такса е по сметката на РС Видин, вместо на ВОС.

         С оглед на това производството по настоящето дело следва да бъде прекратено, а делото върнато на ВРС за изпълнение на указанията , дадени по -горе.

         Водим от горното Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

         Прекратява производството по делото.

                   Делото да се изпрати на ВРС за администриране на въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                      Членове: 1.

 

     2.