ВНОХД № 147-2017

П Р И С Ъ Д А № 107

гр.Видин, 14 септември 2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД На четиринадесети септември две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

ЧЛЕНОВЕ: 1. Л.Л.

  1. .Р.Д.

на секретаря А.А.

в присъствието на прокурора М.К.

разгледа докладвано от съдията Л.Л.ВНОХД № 147 по описа за 2017 година. Въз основа на данните по делото и Закона

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО присъда №266 от 26.04.2017г., постановена по НОХД№1380/2016г. на Видински Районен съд.

ПРИСЪДА

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Н.А. /D.N.A./ - роден на ***г. във В., ЛЧН: 1001498876 с адрес ***, гражданин на Великобритания, разведен, неосъждан, със средно образование, безработен за НЕВИНЕН в това, че на 28.11.2015г. в с. Н.с. област Видин, пред заведение „Часовника" нанесъл удар с нож в областта на корема на Г.П.Г. ***, с което му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване проникнало в
коремната кухина със засягане на вътрекоремни органи - оментум и тънко черво - престъпление по чл.129, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.304 във вр. с чл.ЗОЗ, ал.1 от НПК, ОПРАВДАВА подсъдимия Д.Н.А. /D. N. A./ по повдигнатото срещу него обвинение.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.П.Г. против подсъдимия Д.Н.А. граждански иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 100000 лева, ведно със законната лихва, считано от 28.11.2015г.

Веществените доказателства 1 бр. парче от дървена дръжка с размери 35x2,5 см. и 1 бр. парче от дървена дръжка с размери 104x2,5 см. да бъдат унищожени след изтичане на една година от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.190, ал.1 от НПК разноските в наказателното производство остават за сметка на държавата, разноските сторени от частния обвинител и граждански ищец остават за негова сметка, а разноските за преводач остават за сметка на органа на ДП и Съда, съобразно чл.189, ал.2 от НПК.

Присъдата може да се обжалва и/или протестира пред ВКС в 15 дневен срок от днес.