Съдебни заседания за декември 2018
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ 
ДЕКЕМВРИ 2018 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
04.12.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 11
    352/2018-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    НОХД І инст. И.Илиев 13
    с 2 съдебни заседатели    
    270/2018-9:30    
         
05.12.2018 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова  11
    191/2018-9:30 С.Стоянова  
    357/2018-9:30 Г.Йончев  
    358/2018-9:30    
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    243/2018-10:00    
         
         
    ГР.Д. І инст. С.Стоянова 11
    247/2018-10:30    
    260/2018-11:00    
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 11
    100/2018-11:00    
    271/2018-11:00    
06.12.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    264/2018-9:30 Л.Лозанов  
    274/2018-9:30 Р.Денова  
    284/2018-9:30    
    285/2018-9:30    
         
    НОХД ІІ инст. А.Петкова 13
    277/2018-10:00 С.Стоянова  
      Л.Лозанов  
    ЧНД И.Илиев 13
    297/-10:30 В.Стоянов  
      Р.Денова  
         
07.12.2018 ПЕТЪК НОХД І инст. Л.Лозанов 13
    с 2 съдебни заседатели    
    269/2018-10:00    
         
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев 11
    с участие на прокурор    
    299/2018-11:00    
         
11.12.2018 ВТОРНИК Т.Д. І инст. В.Василев 11
    244/2018-11:00    
         
12.12.2018 СРЯДА ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова  13
    292/2018-9:30 С.Стоянова  
    359/2018-9:30 Г.Йончев  
    369/2018-9:30    
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 13
    с участие на прокурор    
    351/2018-11:00    
         
         
    Т.Д. І инст. Д.Маринова 13
    7/2018-11:00    
    19/2018-11:00    
         
    Т.Д. І инст. С.Стоянова 11
    56/2017-11:00    
         
         
    Събрание на кредиторите Д.Маринова 13
    27/2017-13:00    
         
    Събрание на кредиторите С.Стоянова 13
    65/2017-14:00    
         
13.12.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    245/2018-9:30 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 13
    262/2018-9:30 Д.Маринова  
      В.Младенова  
         
14.12.2018 ПЕТЪК НОХД І инст. Р.Денова 13
    с 2 съдебни заседатели    
    273/2018-10:00    
         
    Събрание на кредиторите В.Младенова 11
    13/2018-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. В.Младенова 11
    с участие на прокурор    
    270/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 11
    61/2017-11:00    
         
    Събрание на кредиторите Г.Йончев 11
    3/2018-11:00    
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев 11
    280/2018-11:00    
18.12.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    376/2018-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    24/2016-10:30    
19.12.2018 СРЯДА Т.Д. І инст. Д.Маринова 13
    38/2016-11:00    
         
20.12.2018 ЧЕТВЪРТЪК ГР.Д. І инст. А.Петкова  
    373/2016-10:30    
         
21.12.2018 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев  
    55/2017-11:00    
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев  
    125/2018-11:00