НОХД № 230-2018

Присъда по Наказателно дело 230/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 71

гр. Видин, 15.10.2018год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание на  дванадесети октомври,

Две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                         

                                                    Председател:     РОСЕНКА ДЕНОВА

                  

                    Съдебни Заседатели: 1. С.К.

 

  1. С.А.

                                                

При   участието на секретаря: Валентина Калчева

и   прокурорът: Пролетка Велкова сложи за разглеждане

НОХ Дело № 230 по описа за 2018г., докладвано

от съдията РОСЕНКА ДЕНОВА

Въз основа на данните по  делото и Закона

 

 

П Р И С Ъ Д И:

        

 

     ПРИЗНАВА подсъдимия И.П., /Izudin Pamukovic/, роден на ***г***, гражданин на Федерация Босна и Херцеговина, ул. „Градачански бригади“, №ББ, без номер, без постоянен адрес на територията на Р.България, разведен, с две деца, неосъждан, средно търговско образование, с персонален идентификационен номер 2402958181955, работи като международен шофьор за ВИНОВЕН в това, че:

  1. На 15.12.2017г. на ГКПП Видин - Дунав мост-2 при влизане в Република България с товарна композиция, състояща се от влекач марка „DAF", оцветен в син цвят, с регистрационен № J12-A-693, с номер на шаси - XLRTE85MC0E788827 и полуремарке моделМурсем", бяло на цвят, с бризентова щора с per. № М01-041, с номер на шаси - VS9S3P1361G147609 и двете собственост по талон на фирма „ACTIV-FRUIT DOO TUZLA", регистрирана във Федерация Босна и Херцеговина, без надлежно разрешение по чл.18А от ЗКНВП и раздел 6 от Регламент /ЕО/ 111/2005 на съвета от 22.12.2014г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите, направил опит да пренесе през границата на страната укрити в товарния отсек на композицията през границата на страната 5505 л. оцетен анхидрид - прекурсор за производство на наркотични вещества /хероин/ по смисъла на чл.З, ал.5 ЗКНВП, включен в Приложението - Категория 2 на Регламент /ЕО/ 111/2005, на обща пазарна стойност 142 029 лв. - престъпление по чл.242, ал.З от НК във вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което го осъжда на същото основание и във вр. с чл.36 и чл.54 от НК и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5/пет/ години, при първоначален режим на изтърпяване „общ“, съобразно разпоредбата на чл.57, ал.1, т.2, б.“а“ от ЗИНЗС, и глоба в размер на 60000/шестдесет хиляди/лева, както и в това, че
  2. На 15.12.2017г. на ГКПП Видин - Дунав мост-2 при влизане в Република България с товарна композиция, състояща се от влекач марка „DAF", оцветен в син цвят, с регистрационен № J12-A-693, с номер на шаси - XLRTE85MC0E788827 и полуремарке моделМурсем", бяло на цвят, с бризентова щора с per. № М01-041, с номер на шаси - VS9S3P1361G147609 и двете собственост по талон на фирма „ACTIV-FRUIT DOO TUZLA", регистрирана във Федерация Босна и Херцеговина, направил опит да пренесе през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, чрез използване на документ с невярно съдържание - транзитна декларация с МРН: 17ITQ3J080020755T5, както следва:

- 4 бр. огнестрелни оръжия: револвер "Taurus", модел „Tracker Competition PRO", със сериен № КР223827, револвер "Taurus", модел „Tracker Competition PRO", със сериен № KN185224, пистолет "Taurus", модел „1911", със сериен № NJR56767, пистолет „Sig Sauer", модел „Р226", със сериен № U386399, всички на обща пазарна стойност в размер на 5114, 16 лв. - престъпление по чл.242, ал.1, б.“б“ и „г" от НК във вр. с чл.18, ал.1 от НК , за което го осъжда на същото основание и във вр. с чл.36 и чл.54 от НК и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4/четири години, при първоначален режим на изтърпяване „общ“, съобразно разпоредбата на чл.57, ал.1, т.2, б.“а“ от ЗИНЗС, и глоба в размер на 40000/четиридесет хиляди/лева.

На основание чл.23, ал.1 НК налага на подсъдимия И.П., със снета по-горе самоличност, едно наказание - най-тежкото измежду определените за всяко престъпление наказания – „лишаване от свобода“ за срок от 5/пет/години, което да бъде изтърпяно при първоначален режим „общ“, съобразно разпоредбата на чл.57, ал.1, т.2, б.“а“ от ЗИНЗС, както и глоба в размер на 60000/шестдесет хиляди/лева.        

На основание чл.59, ал.1 от НК, зачита времето от 16.12.2017г., когато подсъдимият П. е бил задържан и спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 20.08.2018г.,когато е освободен с Постановление №3417/20.08.2018г. на Окръжна прокуратура – Видин, и приспада същото от наложеното му с оглед на чл.23, ал.1 от НК наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5/пет/години.

На основание чл.242, ал.7 от НК отнема в полза на държавата предмета на престъплението по чл.242, ал.3 от НК – 5505/пет хиляди, петстотин и пет/литра оцетен анхидрид - прекурсор за производство на наркотични вещества, от които 5504.46л намиращи се на съхранение в Митница-лом, Митническо бюро – Видин, Северна промишлена зона и 540мл представителни проби от веществото, намиращи се на съхранение в Агенция Митници-София.

На основание чл.242, ал.7 от НК отнема в полза на държавата предмета на престъплението по чл.242, ал.1, б.“б“ и „г" от НК4 бр. огнестрелни оръжия: 1.револвер "Taurus", модел „Tracker Competition PRO", със сериен № КР223827, 2.револвер "Taurus", модел „Tracker Competition PRO", със сериен № KN185224, 3.пистолет "Taurus", модел „1911", със сериен № NJR56767, и 4.пистолет „Sig Sauer", модел „Р226", със сериен № U386399, намиращи се на съхранение на РУ МВР – Видин, служба КОС.

На основание чл.242, ал.8 от НК отнема в полза на държавата превозното средство, послужило за пренасянето на стоките, предмет на контрабандата - товарен автомобил, състоящ се от влекач марка „DAF", оцветен в син цвят, с регистрационен № J12-A-693, с номер на шаси - XLRTE85MC0E788827 и полуремарке моделМурсем", бяло на цвят, с бризентова щора с per. № М01-041, с номер на шаси - VS9S3P1361G147609 и двете собственост по талон на фирма „ACTIV-FRUIT DOO TUZLA", регистрирана във Федерация Босна и Херцеговина, намиращ се на съхранение в Митница-Лом, Митническо бюро – Видин, Северна промишлена зона.

Веществените доказателства, приети с приемо-предавателен протокол от 27.08.2018г.:

  1. Мобилен телефон марка "Samsung", модел "DUOS" SM-B310e, батерия, 2 бр. ИМЕЙ номера, описани както следва: ИМЕЙ: 358966/08/175757/7 и ИМЕЙ: 358967/08/175757/5;. СИМ карта в бял цвят с надпис на гърба й - 170251265285;Мобилен телефон марка "IPHONE", модел "5S" Al530, черен цвят,ИМЕИ 358764052984852; СИМ карта в бял цвят с надпис на гърба 8938701020; 165783229;

             II.Транспортни документи - общо 42 бр. листа, представляващи:

  1. копие на декларация за задействащ режимТранзит" с МРН 17ITQ3J080020755T5;
  2. копие на международна товарителница с № 2893855
  3. копие на сертификат за произход TR с № 812426.
  4. копие на фактура с № 2017/137 от12.2017г.;
  5. придружаващи документи

           III.Зелена митническа пломба с № 2041808 и надпис DOGANE ITALIANE.

           IV.Телефон марка Нокиа С101 с ИМЕЙ: 358613/04/235363/9; СИМ карта Turkcell 64k с № 1413000043022; СИМ карта с № 8938761000347066351; батерия за телефон и зарядно за телефон.

           V.Електронен носител на памет, тип USB интерфейс с марка Sandisk, с капацитет 8 гигабайта.

           VI.Картонена кутия в бял и син цвят, съдържаща пластмасов картодържач с № 041548953, без СИМ карта /откъсната и слота стои празен/, книжки с упътване и касова бележка от 09.11.2017г., условно обозначен катообект 2 /запечатан и описан под този номер протокола за оглед от дата 09.01.2018г./ ]

         VII.СИМ карта с № 8938701060; 235235370 условно номериран като обект 3 /запечатан и описан под този номер в протокола за оглед от дата 09.01.2018 г.

         VIII. Картонена кутия в бял и син цвят, съдържаща пластмасов картодържан с № 041549057, без СИМ карта /откъсната и слота стои празен/, касова бележка от 12.12.2017г., книжки с упътвания, същият е условно обозначен като обект 4 /запечатан и описан под този номер в протокола за оглед от дата 09.01.2018г./, да останат по делото до влизане на присъдата в сила, и същите да се върнат на собственика им – подсъдимия И.П. след изтичане на срок от една година от влизането на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия И.П., /Izudin Pamukovic/, със снета по – горе самоличност, да заплати на ОД на МВР сумата в размер на 3329.39/три хиляди триста двадесет и девет лева и тридесет и девет ст/лева за извършени експертизи по ДП, както и по сметка на Окръжен съд Видин направените разноски по съдебното производство в размер на 80/осемдесет/ лева, за преводач.

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                          

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.