Съдебни заседания за ноември 2018
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ 
НОЕМВРИ 2018 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
01.11.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    234/2018-09:30 Л.Лозанов  
    245/2018-9:30 Р.Денова  
    217/2018-10:30    
         
         
    ЧНД І инст. И.Илиев 3
    175/2018-11:00 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
02.11.2018 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    10/2018-11:00    
         
    ГР.Д І инст. Г.Йончев 13
    с участие на прокурор    
    280/2018-11:00    
    341/2018-11:00    
         
06.11.2018 ВТОРНИК Т.Д. І инст. В.Василев 13
    47/2016-10:30    
         
    ГР.Д І инст. В.Василев 13
    120/2018-11:00    
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 11
    1/2018-11:00    
         
07.11.2018 СРЯДА ГР.Д ІІ инст. Д.Маринова 13
    327/2018-9:30 С.Стоянова  
    330/2018-9:30 Г.Йончев  
         
         
    ГР.Д І инст. С.Стоянова 13
    265/2018-10:30    
         
09.11.2018 ПЕТЪК ГР.Д І инст. В.Младенова 13
    144/2018-9:30    
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев 13
    125/2018-11:00    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    3/2018-11:00    
         
13.11.2018 ВТОРНИК ГР.Д ІІ инст. В.Василев 13
    289/2018-9:30 А.Петкова  
    308/2018-9:30 В.Младенова  
         
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 13
    с участие на прокурор    
    3/2018-11:00    
         
14.11.2018 СРЯДА ГР.Д ІІ инст. Д.Маринова 13
    191/2018-9:30 С.Стоянова  
    292/2018-9:30 Г.Йончев  
    321/2018-9:30    
    326/2018-9:30    
         
    ГР.Д. І инст. С.Стоянова 13
    с участие на прокурор    
    247/2018-10:30    
    260/2018-10:30    
         
         
    НОХД ІІ инст. В.Младенова 3
    98/2018-11:30 Г.Йончев  
      Р.Денова  
         
15.11.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    261/2018-9:30 Л.Лозанов  
    267/2018-10:00 Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    262/2018-9:30 Д.Маринова  
      В.Младенова  
         
         
    ЧНД І инст. И.Илиев 3
    236/2018-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев 13
    281/2018-11:00    
         
16.11.2018 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    145/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    14/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    55/2017-11:00    
         
20.11.2018 ВТОРНИК ГР.Д ІІ инст. В.Василев 13
    242/2018-9:45 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
         
23.11.2018 ПЕТЪК НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    237/2018-09:30    
         
27.11.2018 ВТОРНИК ГР.Д ІІ инст. В.Василев 13
    317/2018-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    171/2018-10:00    
         
    ГР.Д.І инст. А.Петкова 13
    211/2018-10:30    
    212/2018-10:30    
         
28.11.2018 СРЯДА Т.Д. І инст. С.Стоянова 13
    56/2017-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Д.Маринова 13
    24/2016-11:00    
    7/2018-11:00    
    19/2018-11:00    
         
30.11.2018 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    29/2018-11:00