ВЧГРД № 339-2018

Определение по Гражданско дело 339/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ...201...........

гр. Видин, 29.10.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

 

Членове:   1. А.П.

  1. В.М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 339 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.23,ал.3 ГПК.

Пред ВРС е образувано гр. дело № 2044 -2018 г. по описа на съда, което е прекратено с определение от 09.10.2018 г. Изпратено е на ВОС за определяне на друг равен по степен съд. Определен е Кулския съд като с определение от 19.10. 2018 г. производството е прекратено и отново е изпратено на ВОС за определяне на друг равен по степен съд.

На основание чл.23,ал.3 от ГПК делото следва да се изпрати за разглеждане на Белоградчишкия районен съд, който е равен по степен съд на Видинския и Кулския районен съд.

 

         По изложените съображения Видинският окръжен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗПРАЩА делото , образувано по искова молба на Г.В.Г. с вх.№ 9022 по описа на ВРС за разглеждане от Районен съд- Белоградчик.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                                Членове: 1.

 

     2.