ГР.Д. № 6-2018

Определение по Гражданско дело 6/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 34

Гр. Видин 25 .06. 2018 г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на     двадесет и пети юни   две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: В** М**

с участието на секретаря.........................................................

и в присъствието на прокурора.............................................................

като разгледа докладваното от съдия В**М**..................................

гражданско дело № 6 по описа за 2018 г........................................ ,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на К.И.Б. против АВ ,която е държавно учреждение със седалище в гр.С** ,поради което по силата на Чл.108 ал.2 ГПК искът е подсъден на СГС.

По силата на Чл.118 ГПК всеки съд решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно.Ако съдът прецени ,че делото не му е подсъдно ,той го изпраща на компетентния съд.

В този смисъл и Определение № 33 от 2.11.2016 г. на ВКС по гр. д. № 33/2016 г., 5-чл. състав, ГК, докладчик съдията Д** Ст**.

С оглед на горното поизводството по гр.д.№ 6/2018 г. по описа на ВОС следва да бъде прекратено и делото следва да бъде изпратено по компетентност на С***градски съд.

Водим от горното и на основание Чл.118 ГПК В** окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 6/2018 г. по описа на Окръжен съд-В** и изпраща делото по компетентност на СГС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчване на препис пред С*** апелетивен съд.

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :