НОХД № 317-2016

                           П Р И С Ъ Д А

 

                                         №

                               ВИДИН, 12.05.2017г.

                       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД   на дванадесети май, две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

                            

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.М.

                                          ЧЛЕН: Р.Д.

                   СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Е.В.                                                                          

  1. Ф.Н.
  2. Л.Т.

при секретаря   А.А., и в присъствието на прокурора П.В., докладвано от съдията Р.Д. наказателно общ характер дело № 317 по описа за 2016 година във връзка с данните по делото и Закона

                                      

                                     П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимият П.А.П., роден на ***г. в гр.Белоградчик, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че

 

І. За времето от края на месец септември 2015г. до 15.10.2015г. в гр. Видин от жилище находящо се на ул.”К.Б. І” № 14, в условията на опасен рецидив и в условията на продължавано престъпление с две деяния, които осъществяват поотделно различни състави на едно и също престъпление и са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, а именно:

 

  1. На неустановена дата за времето от края на месец септември 2015г. до 08.10.2015г. отнел чужди движими вещи от владението на Е.П. Б. ***, а именно телевизор марка “ВЕКО” на стойност 50 лв., електрическа печка марка “Елит” на стойност 10 лв., стенен кварцов часовник на стойност 5 лв. и персийски килим на стойност 100лв., като всички вещи на стойност 165 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – хванал пострадалата с ръце и я блъснал.

 

  1. На 15.10.2015г. отнел чужди движими вещи от владението на Е.П.Б. ***, а именно: електрическо отоплително одеало на стойност 30 лв., тенджера под налягане на стойност 15 лв., електрическа кана за вода на стойност 5 лв.,              2 бр.единични котлони с плоча на стойност 16 лв., котлон с единичен терморегулатор на стойност 10 лв., електрическа тенджера с капак на стойност 15 лв., кафеварка на стойност 5 лв., 2 бр. тигани на стойност 4 лв., радиоапарат марка “Селена” на стойност 20 лв., 3бр. гаечни ключа на стойност 3 лв., фазомер на стойност 0.50 лв., отверка на стойност 1 лв., 2 бр.степенки от медицински стол на стойност 20 лв., ютия на стойност 5 лв., 2 бр.разклонители на стойност 8 лв., 4 бр. ножове на стойност 4 лв., чук на стойност 4 лв., пепелник на стойност 0.50 лв., 2 бр.отварачки на стойност 1 лв., ножица на стойност 1 лв. и метална количка за пазаруване на стойност 10 лв., като всички вещи са на обща стойност 178 лв. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила – нанесъл на пострадалата удари в областта на главата, с което й причинил средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота, от която е последвала смъртта на Е.Б. на 09.11.2015г., поради което и на основание чл.199, ал.2, т.1, във вр.с чл.198, ал.1, във вр.с чл.29, ал.1, б.”а” и “б” във вр.с чл.26, ал.1 и ал.3 от НК ГО ОСЪЖДА и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20/двадесет/ години, п ри първоначален режим на изтърпяване „строг“, н а основание чл.57, ал.1, т.2,б.а“ ЗИНЗС.

 

ІІ. На 11.10.2015г. в гр. Видин в къща, находяща се на ул.”К.Б. І” № 14 в условията на опасен рецидив отнел от владението на Е.П.Б. *** чужди движими вещи, а именно: прахосмукачка марка “Самсунг” на стойност 80 лв. и телевизор марка “Голдстар” на стойност 60 лв., като общата стойност е 140 лв. без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, във вр.с чл.194, ал.1, във вр.с чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК ГО ОСЪЖДА и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6/шест/ години, п ри пърновачален режим на изтърпяване „строг“, на основание чл.57, ал.1, т.2,б.а“ ЗИНЗС.

На основание чл.23, ал.1 от НК налага на подсъдимият П.А. П. най-тежкото от двете наложени наказания,а именно – „лишаване от свобода“ за срок от 20/двадесет/ години, което да изтърпи при първоначален режим „строг“.

 

ЗАЧИТА предварителното задържане и мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 28.10.2015 г. до влизане на присъдата в сила.

 

На основание чл. 301 ал.1 т.8 от НПК вр. чл. 70 ал.7 НК ОСЪЖДА подс. П.А.П. да изтърпи остатъка от наказанието в размер на 5/пет/месеца и 17/седемнадесет/ дни по ЧНД № 404/ 2015 г. на Окръжен съд – Враца.

 

ОСЪЖДА подсъдимият П.А.П. със снета по делото самоличност да заплати на гражданския ищец О.М.Б. с ЕГН ********** сумата от 25000/двадесет и пет хиляди/ лева, ведно със законната лихва от деня на увреждането 09.11.2015 г. до окончателното изплащане, представляваща обезщетение за претърпените от деянието неимуществени вреди, като в останалата част до пълния предявен размер-ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приети с протокол от 25.02016г., приложен към делото, а именно – телевизор марка „Голдстар“ с кинескоп, с диагонал на кинескопа 40см.; телевизор „Веко“ с кинескоп – малък диагонал на кинескопа - 36см.; прахосмукачка „Самсунг“, електрическа печка тип „духалка“, марка „Elite“; стенен часовник, кварцов; тенджера под налягане; електрическа кана за вода; електрически котлон с плоча – два броя; капак на електрическа тенджера; кафеварка; електрическо одеало; радиоапарат „Селена“; гаечен ключ; фазомер; отвертка; два броя степенки за медицински тоалетен стол; персийски килим с рамери 1.70/2.40; ютия; разклонители – два броя; нож-четири броя; чук; пепелник; ножица; количка за пазаруване, изработена от метални тръби, след влизане на присъдата в сила да се върнат на наследниците на пострадалата.

ОСЪЖДА подсъдимият П.А.П. със снета по делото самоличност да заплати разноски на досъдебното производство в размер на 343 /триста четиридесет и три/ лева по сметка на ОД на МВР-Видин, както и 1000/хиляда/ лева ДТ върху уважения размер на гражданския иск, както и по сметка на Окръжен съд – Видин сумата от 110/сто и десет/ лева за явяването на вещите лица в съдебно заседание.

         

Присъдата може да се обжалва и /или/ протестира в петнадесет дневен срок от днес пред Софийския Апелативен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

   ЧЛЕН СЪДИЯ:

 

 

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛ: 1.

 

                                                              

                                                                    2.

 

 

  1.