НОХД № 172-2018

Присъда по Наказателно дело 172/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

60

гр. Видин, 12.09.2018год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание на  дванадесети септември,

Две хиляди и осемнанадесета година, в състав:

                         

                                                  Председател:     И.И.

                  

                    Съдебни Заседатели: 1. Ф.Н.

 

  1. Т.В.

                                                

При   участието на секретаря: И.К.

и   прокурорът: В. Д.сложи за разглеждане

НОХ Дело № 172 по описа за 2018г., докладвано

от съдията И.И.

Въз основа на данните по  делото и Закона

 

 

П Р И С Ъ Д И:

        

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.Н.Ц., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, реабилитиран, с основно образование, пенсионер, с постоянен адрес:***, с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.11.2016г. около 17:40ч. в гр.Видин, на ул. „***********“ на около 100 метра преди кръстовището с ул. „*******“ при управление на МПС – л.а.“****“, модел „*****“, с ДК №******** лична собственост и движение в посока към околовръстен път на гр.Видин, в нарушение на правилата за движение по пътищата, установено в ЗДвП, а именно:

Чл.20, ал.2, изр.І-во, предл.ІІІ-то, предл.V-то, предл.VІ-то и изр.ІІ-ро от ЗДвП – при управление на МПС, л.а. “********, модел „*********“, с ДК №****** не е избрал и съобразил скоростта на движение със състоянието на пътя, с характера и интензивността на движението и с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, както и в случай на необходимост не е намалил скоростта и не е спрял при възникналата опасност за движението – появата върху пътното платно на попътно движилият се пешеходец Н.М.Б. от гр.Видин и

чл.77 от ЗДвП – при управление на МПС л.а“*********“, модел „*******“, с ДК №***********, при разминаване и заслепяване от фарове на насрещно движещо се МПС не е намалил скоростта и не е спрял при необходимост – появата върху пътното платно на попътно движилият се пешеходец Н.М.Б. от гр.Видин, като при застигането й я блъснал и по този начин допуснал настъпването на ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на пешеходеца Н.М.Б. от гр.Видин, поради което и на основание чл.343, ал.1, б.„в“, във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2, изр.І-во, предл.ІІІ-то, предл.V-то, предл.VІ-то и изр.ІІ-ро и чл.77 от ЗДвП

го ОСЪЖДА за извършеното и му определя наказание „Лишаване от свобода”, за срок от 2/две/ години, което наказание на основание чл.58а от НК редуцира с 1/3, т.е. определя окончателно наказание в размер на 1 година и 4 месеца „Лишаване от свобода”.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.343г от НК Лишава подсъдимият А.Н.Ц. със снета по – горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 2/две/ години.

 

ОСЪЖДА подсъдимия А.Н.Ц., ЕГН:********** със снета по – горе самоличност, да заплати на ОД на МВР сумата в размер на 1360.92/хиляда триста и шестдесет лева и деветдесет и две стотинки/ за извършени експертизи по ДП.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийски Апелативен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                          

 

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                    

 

 

                                                                    2.