ВНОХД № 162-2018

Решение по Наказателно дело 162/2018г.

РЕШЕНИЕ   № 90

 

гр. Видин

 

03.10.2018 г.

 

В     ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видинският   окръжен     съд         наказателно     отделение в публичното заседание на деветнадесети септември през две хиляди и осемнадесета година         в състав :

                                    Председател: В. В.

                                             Членове: А. П.

                                                               Г.Й.

при секретаря     А.А.   и в присъствието на прокурора М. К.   като разгледа докладваното
от      СЪДИЯТА Й.      НОХД № 162   по описа

за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

 

С присъда № 453/02.11.2016 г. по НОХД № 662/2015г, по описа на Районен съд - Видин, подсъдимият Р.С.И. с ЕГН ********** е признат за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2014г. в гр.Видин на ул. „****" в близост до магазина на „***" се заканил с убийство на Р.Е.К. *** като му казал, че ще го застреля и веднага след това на същата улица в близост до пазара отново се заканил на К. с убийство като му казал, че ще го прегази с автомобила си, като тези заканвания възбудили в Р.Е.К. основателен страх за осъществяването им - престъпление по чл.144, ал.3 от НК, поради което и на основание посочения текст и във връзка с чл.36 и чл.54 от НК подсъдимият е осъден, като му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг" режим.

На основание чл.68, ал.1 от НК е постановено подсъдимия Р.С.И. да изтърпи и отложеното наказание „лишаване от свобода за срок" от ТРИ МЕСЕЦА, по НОХД № 1448/2012г, по описа      на   РС Видин,     което     наказание     да     бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг" режим.

Подсъдимият Р.С.И. е осъден да заплати на гражданския ищец Р.Е.К. сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди.

С решение №31 /31.03.2017 г. по НОХД 350/2018 г. по описа на Окръжен съд-Видин присъда № 453/02.11.2016Г. по НОХД № 662/2015г, по описа на Районен съд – Видин присъдата е отменена и делото е върнато на районен съд-Видин за ново разглеждане.

При новото разглеждане на делото Районен съд-Видин е постановил присъда №264/30.05.2018 г. по НОХД 487/2017 г. по описа на Районен съд-Видин ,с която подсъдимия Р.С.И. с ЕГН ********** е признат за ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2014г. в гр.Видин на ул. „*****" в близост до магазина на „***" се заканил с убийство на Р.Е.К. *** като му казал, че ще го застреля и веднага след това на същата улица в близост до пазара отново се заканил на К. с убийство като му казал, че ще го прегази с автомобила си, като тези заканвания възбудили в Р.Е.К. основателен страх за осъществяването им - престъпление по чл.144, ал.3 от НК, поради което и на основание посочения текст и във връзка с чл.36 и чл.54 от НК, подсъдимия е осъден, като му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от шест месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг" режим.

На основание чл.68, ал.1 от НК е постановено подсъдимият Р.С. И. да изтърпи и отложеното наказание „лишаване от свобода за срок" от ТРИ МЕСЕЦА, по НОХД № 1448/2012г, по описа     на   РС Видин,     което     наказание     да     бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг" режим.

Подсъдимият Р.С.И. е осъден да заплати на гражданския ищец Р.Е.К. сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди,ведно със законната лихва от деня на увреждането -04.12.2014 г. до окончателното издължаване .

Против присъдата в срок е подадена жалба от адвокат Б.В., като пълномощник на подсъдимия И.. В жалбата са развити съображения, че присъдата е незаконосъобразна и необоснована. Иска се присъдата да бъде отменена и да бъде постановена нова, с която подсъдимия да бъде признат за невинен.

Подсъдимият ,редовно призован,се намира в чужбина и не сочи уважителни причини за неявяването си.

Защитникът на подсъдимия адв.Б.В. поддържа въззивната жалба против първоинстанционната присъда.

Гражданският ищец Р.Е.К., чрез своя повереник- адвокат П.Т., в с.з. заявява,че жалбата следва да бъде оставена без уважение и моли първоинстанционната присъда следва да бъде потвърдена.

Представителят на Окръжна прокуратура - Видин в с.з. заявява, че оспорва жалбата,която да бъде оставена без уважение и да се потвърди изцяло първоинстанционната присъда.

Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал и след като извърши служебна проверка на присъдата с оглед чл. 313 от НПК намира, че присъдата на ВРС е правилна и че следва да бъде потвърдена поради следното :

 

Делото пред първоинстанционния съд е образувано по обнинителния акт на Районна прокуратура-Видин против Р.С.И. - роден на 08 06 1963 г. в гр. Видин, живущ ***, българин, с българско гражданство, безработен, с основно образование, женен, осъждан, ЕГН: ********** за това ,че на 04.12.2014 год. в гр. Видин на ул. "****" в близост до магазина на „****" се заканил с убийство на Р.Е.К. ***, като му казал, че ще го застреля и веднага след това на същата улица в близост до пазара, отново се заканил на К. с убийство като му казал, че ще го прегази с автомобила си, като тези заканвания възбудили в Р.Е.К. основателен страх за осъществяването им - престъпление по чл. 144, ал.З от НК.

Съдебното производство пред районния съд е протекло по общият ред ,предвиден в НПК.

Окръжен съд-Видин ,след като взе предвид събраните по делото доказателства ,прие за установена следната фактическа обстановка:

Подс. И. и пострадалия Р.Е.К. се познавали от по- рано., като през 2013г. двамата били във Ф.,където подс.И. обещал да намери работа на свид.Р.К.,но вместо това го биел и го карал да краде.Горното обстоятелство принудило свидетеля Р.К. да избяга и да се прибере в България.

На 04.12.2014 г. привечер около 18.30ч. свид. Р.Е.К. заедно със свид. А.Я. Б. се намирали в гр.Видин в кв. „***" на ул."****", в близост до т.н. „магазин на ****".Изведнъж двамата чули зад тях форсиране на двигател на автомобил и изсвирване от клаксон. Свидетелите Р.К. и А. Б. се обърнали и видели, че зад тях се движи лек автомобил марка «*****», управляван от подс. Р.И.. Автомобилът се движел в непосредствена близост, на не повече от 30-40 см. от тях без включени фарове въпреки тъмнината.Подс.Р. И. се показал от прозореца на л.а. и се заканил на свид. Р.К. с убийство ,като му казал, че ще го издебне да влезе в тъмното и тогава ще го убие, като го прегази с автомобила си. Двамата свидетели се движели в лявата лента за движение ,а подс.Р.И. управлявал лекия автомобил не в дясната лента за движение,а в лявата ,непосредствено до двамата свидетели.След първоначалната закана подс.И. продължил да се движи след двамата свидетели и да отправя по отношение на свид.Р.К. закани в горния смисъл.Пострадалият Р.К. сменил мястото си със свид.А. Б. ,за да бъде по-далече от лекия автомобил ,след което , страхувайки се още повече за живота си, решил да се раздели със свид. А.Б. ,избягал по една странична улица и да се прибрал в дома си .След около 15-20 минути пристигнала у дома и съпругата му-свид.С. П. Н. ,на която свид.Р.К. разказал подробно случилото се на улицата.

След като свидетелят Р.К. избягал в една от улиците ,свидетелят А.Б. продължил пътя си и приближил спрелия малко по-надолу лек автомобил .В този момент подс.Р.И. излязъл от автомобила,отворил багажника и извадил бухалка .Попитал свид.А.Б. къде е свид.Р.К. и след като разбрал в каква посока се е отделечил последния,качил се на лекия автомобил и се отправил в същата посока,като преди това заявил на свидетеля А. Б. ,че ще застреля с пистолет свид.Р.К.,а след това ще се върне и ще застреля с пистолета и него.

Свид.Р. Е.К. малко след случилото се по-горе се намирал в центъра на кв.“***“ с брат си –свидетеля К. Е.К. и от случайни минувачи разбрал,че л.а.марка „***“ е гонел брат му Р. с намерение да го прегази.Веднага се отправил към дома на свид.Р.Е.К. и срещнал последния по пътя заедно със съпругата му-свид.С. Н.а.Свид.Р.И. бил видимо уплашен и разказал на братята си ,че подс.Р.И. се опитал да го прегази и го заплашвал с убийство.Казал още ,че е уведомил органите на полицията и че последните са у дома му.

При извършване на престъплението свидетелят С.П. Н. била у дома си.Позвънил ѝ свидетелят А.Я. Б. и ѝ казал ,че преди няколко минути подс.Р.И. се опитал да прегази с автомобила си свидетеля Р.Е.К. .Свидетелката С.П. Н.а тръгнала веднага към центъра на квартала и там срещнала подс.И. ,когото попитала защо се е опитал да прегази свид.Р.К.,на което подс.Р.И. отговорил с псувни и заплахи и дори посегнал да удари свид.С. Н. ,след което последната избягала до дома си.Там заварила свидетеля Р.К. ,който бил много уплашен ,лицето му било зачервено ,а ръцете му треперели.След случая свид.Р.К. много се променил и често споделял,че се стрехува за живота си ,защото знае на какво е способен подс.Р.И. .

Така установената и възприета от съда фактическа обстановка по делото се потвърждава от показанията на пострадалия Р.Е.К. ,от показанията на свидетелите К.П. Н., А.Я. Б., С. П. Н., Р. Е.К. и К. Е.К. . Разпитаните свидетели дават ясни и непротиворечиви показания ,които кореспондират едни с други и взаимно се допълват .Свидетелите Р.С.И. и А.Я.Б. са възприели непосредствено престъпното деяние ,като показанията им са последователни и непротиворечиви и възпроизвеждат в детайли престъпното деяние . Свидетелите К.П..Н. С. П. Н., Р. Е.К. и К. Е.К. не са очевидци на престъпното деяние ,а възпроизвеждат обстоятелствата непосредствено след него –разказа на пострадалия Р.К. и неговото психическо състояние ;свидетелката С. Н. разказва и за срещата си с подс.Р.И. непосредствено след деянието.Показанията на двете групи свидетели обаче не си противоречат,а взаимно се допълват.

Неотносими към предмета на настоящото дело са показанията на свидетелите Н. И. Д., А.Г. Т. и Д.С. И., тъй като същите не са били преки очевидци на извършеното от подс. И. инкриминирано деяние, а разкриват пред съда обстоятелства относно друго престъпление , което не е предмет на доказване по настоящето дело.

При така установената фактическа обстановка първоинстанционния съд е стигнал до правлиния извод,че подс. Р.С.И. от обективна и субективна страна е осъществил престъпния състав, предвиден в чл.144,   ал.3 от   НК.

От обективна страна подсъдимият Р.С.И. с ЕГН ********** на 04.12.2014г. в гр.Видин на ул. „*****" в близост до магазина на „****" се заканил с убийство на Р.Е.К. *** като му казал, че ще го застреля и веднага след това на същата улица в близост до пазара отново се заканил на К. с убийство като му казал, че ще го прегази с автомобила си, като тези заканвания възбудили в Р.Е.К. основателен страх за осъществяването им.

Изпълнителното деяние по чл.144 ал.3 от НК, се изразява в отправяне на устна, писмена или по друг начин закана към друго лице, че срещу него или негови близки ще бъде извършено убийство.Необходимо е заканата да бъде отправена именно към пострадалия (както е в конкретния случай), за да може да стигне до неговото съзнание, като от субективна страна деецът трябва да иска или най-малкото да допуска това.

Данните по делото сочат, че заканата обективно е възбудила основателен страх у пострадалият Р.К. за осъществяване на деянието, което е довело до промяна в поведението му след престъплението.От показанията на свидетелите А.Я. Б. ,Р.К. и К. К. се установява по несъмнен начин,че пострадалият силно се е уплашил за живота си след отправените му закани за убийство от страна на подс. И.,че бил силно разтреперан и изчервен ,че не смеел да се появи на улицата много време след деянието и пр.

Районният съд е оценил доказателствените материали по делото стриктно съобразно изискванията на чл. 13, чл. 14 и чл. 107, ал. 5 от НПК, поради което не са налице пороци в доказателствената дейност, които да доведат до съмнение в изводите на съда за това, че инкриминираната закана, отправена от подсъдимия Р.И. към пострадалия Р.Е.К. е предизвикала основателен страх и че не е била приета от последния като несериозна, формална и изпразнена от съдържание и да е предизвикала у него единствено иронична реакция.Отправената от подсъдимия закана не е несериозна, формална и изпразнена от съдържание ,а реална и сериозна закана, обективираща намерението на дееца да я осъществи –за това говорят трайно влошените отношения между подсъдимия и пострадалия , продължителното преследване на пострадалия от страна на подсъдимия с лек автомобил ,отправяне на закани и към близки на пострадалия ,ваденето на бухалка от страна на подсъдимия и демонстрирането на готовност да я използва.

От субективна страна престъплението е било извършени от подсъдимия И. с пряк умисъл, като подсъдимият е съзнавал противоправния характер на извършеното, предвиждал е и е целял настъпването на общественоопасните му последици.

За извършеното от поде. И. престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода" до шест години.     

Районният съд е наложил наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" при условията на чл.54 от НК за срок от шест месеца при първоначален „строг режим" в съответствие с целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК ,отчитайки предишни осъждания на подсъдимия и целите на индивидуалната и генералната превенция .

Предвид обстоятелството, че настоящето престъпно деяние е извършено в изпитателния срок на наложеното му наказание по НОХД № 1448/2012г. по описа на РС-Видин, районният съд законосъобразно е приел,че в конкретния случай следва да намери приложение разпоредбата на чл. 68, ал.1 от НК, като осъдил подс. Р.С.И. да изтърпи и отложеното наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА,наложено по НОХД № 1448/2012г. по описа на РС-Видин, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален „строг" режим.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДЯВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИ ИСК

Неимуществените вреди са последиците от засягането на блага, които са предмет на субективни права, в това число и права върху телесния и духовния интегритет. Съгласно чл. 52 от ЗЗД обезщетението следва да бъде определено съобразно принципа на справедливостта. Въпреки липсата на възможност за съпоставяне между претърпените болки и страдания и паричната престация, законодателят е дал възможност на увредения да претендира парично обезщетение за неимуществени вреди, като е предоставил на съда да прецени във всеки конкретен случай какъв е справедливият размер на това обезщетение. Съдебната практика приема като критерии за определяне на справедливо обезщетение житейски оправданото и утвърденото в практиката обезщетение за аналогични случаи, но съобразени с конкретния случай. За да се реализира справедливо възмездяване на претърпени от деликт болки и страдания, е необходимо да се отчете действителният размер на моралните вреди, като се съобразят характерът и тежестта на уврежданията, интензитетът, степента, продължителността на болките и страданията, дали същите продължават или са приключили, както и икономическата конюнктура в страната и общественото възприемане на критерия за "справедливост" на съответния етап от развитие на обществото в държавата. Определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди, означава да бъде определен от съда онзи точен, според съществуващата в страната икономическа обстановка, паричен еквивалент, на всички понесени от конкретното увредено лице емоционални, физически и психически болки, неудобства и сътресения, които съпътстват живота му за определен по-кратък или по-продължителен период от време.

Съдебната практика разработва различни критерии в зависимост от характера на уврежданията ,като например :възрастта на пострадалия , стресът,преживян по време на самото увреждане ,видът на травмите ,продължителността на периода на възстановяване, необходимостта пострадалият да се обслужва с чужда помощ ,лишаването на пострадалия трайно или временно от трудоспособност и др.

В конкретния случай след като намерил предявения от пострадалия Р.Е.К. гр. иск за основателен, районният съд осъдил подсъдимия Р.С.И. да заплати на гражданския ищец Р.Е.К. сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща нанесени на последния неимуществени вреди в резултат на извършеното престъпление от подсъдимия. Безспорно се установява от събраните по делото доказателства ,че в резултат на извършеното престъпление от страна на подсъдимия гр. ищец Р.Е.К. е претърпял страх за живота,стрес ,състояние на безпомощност и пр.

          С оглед на гореизложеното обжалваната присъда следва да бъде потвърдена .

Водим от горното и на основание чл.338 НПК Видинският окръжен съд

Р     Е     Ш     И:

 

ПОТВЪРЖДАВА №264/30.05.2018 г. по НОХД 487/2017 г. по описа на Районен съд-Видин .

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ :