Списък НОХ дела за разглеждане през месец октомври 2018

СПИСЪК НОХ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ

МЕСЕЦ   ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

 

 

 

 

02.10.2018 г. НОХ Д. № 238/2018 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: Е.Л.П.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 13.02.2018г. като непълнолетен, но могъл да разбира ;свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си в гр.Видин в обект - бърза закуска" В ч" , находящ се на бул."П" №  прокарал в обръщение подправени парични знаци, а именно, 1 бр. банкнота в копюр с номинал 50 евро, емисия 2017. Серия и номер,като знаел, че е подправена.

- Престъпление по чл. 244, ал.1 във вр. с чл. 63, ал.1, т.3 от НК.

 

 

 

05.10.2018 г. НОХ Д. №  146/2018 г. – 10:00 часа

 

ОБВИНЯВА: Ц.Л.Т.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 18.11.2017г. в гр.Видин на улица" Ц. И. А." , в близост до варов възел „ В.", движейки се от гр.Видин в посока към с. Н., при управление на моторно превозно средство- лек автомобил" О." , модел" А" с per. №  , лична собственост, нарушил правилата за движение- чл. 21 ал.1 от ЗДвП- движейки се с превишена скорост от 80 км/ч. при максимално разрешена скорост за населено място от 50 км/ч. и по непредпазливост причинил смъртта на пешеходеца И. М. А.- ЕГН:  от с. Н.Престъпление по чл. 343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл. 21 ал.1 от ЗДвП.

 

 

09.10.2018 г. НОХ Д. №  215/2018 г. – 10:00 часа

 

ОБВИНЯВА: В.М.Н.

 

В ТОВА, ЧЕ:

  1. Ha 03.03.2014г. при излизане от Република България, на ГКПП-Дунав мост- 2- Видин , обл.Видин с лек автомобил марка „О", модел „В" с ДК№ , собственост на Ч. Д. П. от гр.Б., без надлежно разрешително по ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество-„коноп" / канабис/, разпределено в 8 броя пакети, укрити в кухина, зад жабката на арматурното табло на лекия автомобил с общо нето тегло2990,86 грама с концентрация на активен компонент третрахидроканабинол- от 2% до 5% на обща стойност 17927 лева.

Престъпление по чл. 242 ал.2 от НК.

  1. На 03.03.2014г. по пътя от гр.П. до ГКПП-Дунав мост-2, гр.Видин, обл.Видин без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал с цел разпространение, високорисково наркотично вещество- „коноп" / канабис/, разпределено в 8 броя пакети, укрити в кухина зад жабката на арматурното табло на лекият автомобил с общо тегло 2990,86грама с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол- от 2% до 5% на обща стойност 17927 лева. Престъпление по чл. 354а, ал.1 , предл. IV-то от НК.

 

 

 

 

12.10.2018 г. НОХ Д. №  230/2018 г. – 10:00 часа

 

ОБВИНЯВА: И.П.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

          1.На 15.12.2017 г. на ГКПП Видин - Дунав мост-2 при влизане в Р

България с товарна композиция, състояща се от влекач марка „D", оцветен в син цвят, с регистрационен № J12-A-693, с номер на шаси -

 и полуремарке модел „М", бяло на цвят, с бризентова щора с per. № , с номер на шаси -  и двете собственост по талон на фирма , регистрирана във Федерация Б. и Х., без надлежно разрешение по чл.18А от ЗКНВП и раздел 6 от Регламент /ЕО/ 111/2005 на съвета от 22.12.2014г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите, пренесъл укрити в товарния

отсек на композицията през границата на страната 5505 л. оцетен анхидрид -прекурсор за производство на наркотични вещества /хероин/ по смисъла на чл.З, ал.5 ЗКНВП, включен в Приложението - Категория 2 на Регламент /ЕО/ 111/2005, на обща пазарна стойност 142 029 лв. престъпление по чл.242, ал.3 от НК и

 

  1. На 15.12.2017г. на ГКПП Видин - Дунав мост-2 при влизане в Р

България с товарна композиция, състояща се от влекач марка „D", оцветен в син цвят, с регистрационен № , с номер на шаси -

 и полуремарке модел „М", бяло на цвят, с бризентова щора с per. №, с номер на шаси -  и двете собственост по талон на фирма „A",

регистрирана във Федерация Б. и Х., пренесъл през границата на

страната стоки без знанието и разрешението на митниците, чрез използване на документ с невярно съдържание - транзитна декларация с МРН:, както следва:

- 4 бр. огнестрелни оръжия: револвер "T", модел „TC", със сериен № , револвер "T", модел „TC", със сериен №, пистолет "T", модел „",

със сериен № , пистолет „S", модел „Р", със сериен №U, всички на обща пазарна стойност в размер на 5114, 16 лв. -

престъпление по чл.242, ал.1, б."б" и „г" от НК.

 

 

 

17.10.2018 г. НОХ Д. №  231/2018 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: М.Г.Ф.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

При условията на опасен рецидив на 28.03.2018 г. в с. Г., обл. Видин в жилищна постройка, находяща се на ул. „Ч. ", №  в съучастие като съизвършител с И. Д. М. умишлено умъртвил С. Т. Т, с ЕГН: , от с. Г., обл. Видин - престъпление по чл.116, ал.1, т. 12, предл. I-во, във вр. с чл.115, във вр. с чл.29, ал.1, б. „б", във вр. с чл.20, ал.2 от НК;

 

ОБВИНЯВА: И.Д.М.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 28.03.2018г. в с. Г., обл. Видин в жилищна постройка, находяща се на ул. „Ч", №  в съучастие като съизвършител с М. Г. Ф. умишлено умъртвил С. Т. Т., с ЕГН: , от с. Г, обл. Видин - престъпление по чл.115, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

 

 

 

23.10.2018  г. НОХД №  376/2017 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: Н.А.К.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 13.02.2017г. на път 1-1/Е79/ гр.Видин - гр. Монтана при километър 48+630, при управление на МПС - лек автомобил марка „ С", модел" Ф" с per. №  в посока от гр.Монтана към с. Б, обл.Видин в нарушение на правилата за движение установени в чл. 20 ал.1 и ал.2 от ЗДвП - като водач на ПМС не е осъществил непрекъснат контрол на управляваното от него превозно средство, не се е съобразил с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението,с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие , да намали скоростта и в случая на необходимост да спре когато възникне опасност за движението и чл. 21 ал.1 от ЗДП- като водач на ППС от категория „В" превишил максимално допустимата скорост за движение извън населено място от 90км/1т, като се движел със скорост 105 км/h , в условията на десен завой, изгубил контрола над управлявания от него МПС, навлязъл в насрещната пътна лента, с което реализирал ПТП, като ударил челно движещия в нея товарен автомобил марка „ Д", модел" С" с per. №  управляван от Т. Ц. от с. Г., обл.Видин и по непредпазливост причинил смъртта на Б.- ЕГН***********.

Престъпление по чл.343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.1 и 2 във вр. с чл.21 ал.1 от ЗДвП.

 

 

24.10.2018 г. НОХ Д. №  237/2018 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: Н.Л.Н.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 05.01.2018г. в гр.Вндин, при управление на МПС- лек автомоби марка „ Ф", модел „ Г", с per. № , собственост н Л. Н. Д. по ул." Х А" в кръстовището с ул. Е. Й" с посока на движение към ул." Ц. И. А." наруши, правилата за движение: чл.50, ал.1 от ЗДвП, като на кръстовище, на което  единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачът Н. е бил длъжен да пропусне движещият се по ул." Е. Й. велосипедист- С. К. К. с ЕГН:  от гр. В. който се движел по пътя с предимство, и от последвалия удар на велосипедиста в предна лява част на автомобила по непредпазливост причинил смъртта на водача му С. К. К.

-Престъпление по чл. 343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл. 50,ал.1 от ЗДвП.

 

 

 

 

 

 

30.10.2018 г. НОХ Д. №  244/2018 г. – 10:00 часа

 

 

 

ОБВИНЯВА: Т.Р.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 31.03.2018г. в 08.30часа на ГКПП „Връшка чука", обл.Видин, е при влизане в страната от Р Сърбия без надлежно разрешително пренесъл през границата на страната 4 500 бр. таблетки „R" -2mg. - съдържащи рисково наркотично вещество- „ клоиазепам" -9 грама на обща стойност 11 475,00/единадесет хиляди четиристотин седемдесет и пет/лв.

-Престъпление по чл.242, ал.2 от НК.