Съдебни заседания за октомври 2018
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.
 
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
02.10.2018 ВТОРНИК НОХД І инст. И.Илиев 3
    238/2018-09:30    
         
03.10.2018 СРЯДА Т.Д. І инст. В.Василев 13
    18/2018-14:00    
         
         
04.10.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    216/2018-9:30 Л.Лозанов  
    219/2018-9:30 Р.Денова  
    217/2018-10:15    
    233/2018-10:15    
    234/2018-10:15    
    136/2018-10:30    
         
         
05.10.2018 ПЕТЪК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    146/2018-10:00    
         
         
    Т.Д І инст. В.Младенова 13
    14/2018-10:30    
    13/2018-11:00    
         
    Т.Д І инст. Г.Йончев 11
    29/2018-11:00    
         
         
09.10.2018 ВТОРНИК ГР.Д ІІ инст. В.Василев 13
    242/2018-9:30 А.Петкова  
    248/2018-9:30 В.Младенова  
    283/2018-9:30 с прокурор    
         
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    215/2018-10:00    
         
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    1/2018-10:30    
         
10.10.2018 СРЯДА ГР.Д ІІ инст. Д.Маринова 13
    256/2018-9:30 С.Стоянова  
    278/2018-9:30 Г.Йончев  
    292/2018-9:30    
         
         
11.10.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    200/2018-9:30 Д.Маринова  
      Л.Лозанов  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    245/2018-9:30 Л.Лозанов  
    251/2018-9:30 Р.Денова  
         
         
    Събрание на кредиторите В.Василев 13
    58/2016-10:00    
         
         
    ЧНД І инст. И.Илиев 3
    236/2018-10:30    
         
    ЧНД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    197/2018-11:00    
12.10.2018 ПЕТЪК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    230/2018-10:00    
16.10.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    294/2018-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    27/2018-10:30    
         
         
17.10.2018 СРЯДА НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели Р.Денова  
    231/2018-09:30    
         
         
19.10.2018 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    55/2017-11:00    
    6/2018-11:00    
         
23.10.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    287/2018-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    376/2017-09:30    
         
24.10.2018 СРЯДА ГР.Д.ІІ инст. Д.Маринова 13
    188/2018-9:30 С.Стоянова  
    199/2018-9:30 Г.Йончев  
    221/2018-9:30    
    288/2018-9:30    
         
    НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    237/2018-09:30    
         
         
    Т.Д. І инст. С.Стоянова 13
    56/2017-10:30    
         
    ГР.Д. І инст. С.Стоянова 13
    с участие на прокурор    
    298/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Д.Маринова 11
    19/2018-11:00    
    7/2018-11:00    
26.10.2018 ПЕТЪК ГР.Д.І инст. В.Младенова 13
    132/2015-10:30    
30.10.2018 ВТОРНИК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    244/2018-10:00    
         
         
    ГР.Д.І инст. А.Петкова 13
    373/2016-10:30