ВГРД № 290-2018

Определение по Гражданско дело 290/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 173

гр. В** 21.09.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд В**, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

                  2.В** М**

                 

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №290 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

         При служебния доклад по делото съдът констатира,че жалбата,по която е образувано настоящето дело е постъпила направо в съда,а не е администрирана по съответния ред от съдебния изпълнител.

         С оглед на горното производството по делото следва да бъде прекратено,а копие от жалбата следва да бъде изпратена на съдебния изпълнител за администриране.

Водим от горното Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по делото.

         Копие от жалбата да бъде изпратена на съдебния изпълнител за администриране.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.