НОХД № 140-2017

П Р И С Ъ Д А

 

№ 39

гр. Видин, 08.06.2017 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение,

на осми юни през две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:  

                                                                 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:Л.Л.

                                                                                         

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Е.В.

  1. С.А.

                                          

на секретаря   А.А.                  

в присъствието на прокурора П.В.

разгледа докладвано от председателя Л.Л.

НОХ дело № 140 по описа за 2017 год. като взе предвид данните по делото и закона

                                         П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият И.П.Б. – роден на ***г. в гр.Б. местоживеене ***, българин, български гражданин, неженен, с начално образование, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 05-ти срещу 06.08.2016г. през нощта в гр.Г., обл.В., в съучастие като съизвършител със С.Т.Т. – ЕГН ********** *** е отнел от владението на В.С.М. – ЕГН: ********** ***, сумата от 1800 лева с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и деянието е извършил в условията на опасен рецидив за което и на основание чл.199, ал.1, т.4 във вр.с чл.198, ал.1 във вр.с чл.29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ във вр.с чл.20, ал.2 от НК във вр.с чл.373, ал.2 от НПК във вр.с чл58а, ал.4 от НК във вр.с чл.55, ал.1,т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимият И.П.Б. и му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2/две/ години при първоначален „строг” режим на основание чл.57, ал.1,т.2, б.”б” от ЗИНЗС.

ПРИЗНАВА подсъдимият С.Т.Т. – роден на ***г***, обл.В., български гражданин, неженен, с основно образование, не осъждан, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ   на 05-ти срещу 06.08.2016г. през нощта в гр.Г., обл.В., в съучастие като съизвършител със И.П.Б. – ЕГН ********** *** е отнел от владението на В.С.М. – ЕГН ********** ***, сумата от 1800 лева с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, за което и на основание чл.198, ал.1 във вр.с чл.20, ал.2 от НК във вр.с чл.273, ал.2 от НПК във вр.с чл.58а, ал.1 от НК му определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ години, което намалява с 1/3 и му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 2/две/ години.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5/пет/ години, считано от влизане на присъдата в сила.

Присъдата може да бъде обжалвана и/или протестирана в петнадесет дневен срок от днес пред СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                                           2.