ГР.Д. № 89-2018

Определение по Гражданско дело 89/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 30

Гр. Видин 19 .06. 2018 г.

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на      деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Г** Й**

Членове:   1.

с участието на секретаря.........................................................

и в присъствието на прокурора.............................................................

като разгледа докладваното от съдия Г**Й**....................................

гражданско дело №89 по описа за 2018 г....................................... ,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на К.И.Б. против АВ ,която е държавно учреждение със седалище в гр.София ,поради което по силата на Чл.108 ал.2 ГПК искът е подсъден на СГС .По силата на Чл.118 ГПК всеки съд решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно.Ако съдът прецени ,че делото не му е подсъдно ,той го изпраща на компетентния съд. В този смисъл и Определение № 33 от 2.11.2016 г. на ВКС по гр. д. № 33/2016 г., 5-чл. състав, ГК, докладчик съдията Д**Ст**.

С оглед на горното поизводството по гр.д.№89/2018 г. по описа на ВОС следва да бъде прекратено и делото следва да бъде изпратено по компетентност на СГС.

Водим от горното и на основание Чл.118 ГПК ВОС

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№89/2018 г. по описа на Окръжен съд-В** и изпраща делото по компетентност на СГС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчване на препис пред САС.

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :