Съдебни заседания за септември 2018
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ 
СЕПТЕМВРИ 2018 г.
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
11.09.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    187/2018-9:30 А.Петкова  
    189/2018-9:30 В.Младенова  
    264/2018-9:30    
         
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    173/2018-9:30 Л.Лозанов  
    129/2018-10:00 Р.Денова  
    179/2018-10:15    
    136/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Василев 13
    28/2018-11:00    
         
         
    ЧНД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    197/2018-11:00    
12.09.2018 СРЯДА ГР.Д ІІ инст. Д.Маринова 13
    188/2018-9:30 С.Стоянова  
    199/2018-9:30  Г.Йончев  
    215/2018-9:30    
    216/2018-9:30    
    221/2018-9:30    
         
         
    НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    172/2018-9:30    
         
    Т.Д. І инст. С.Стоянова 13
    58/2017-10:30    
    64/2017-10:30    
    Т.Д. І инст. В.Василев 13
    18/2018-14:00    
13.09.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. В.Василев 3
    с 3 съдебни заседатели Д.Маринова  
    70/2018-10:30    
         
14.09.2018 ПЕТЪК НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    113/2018-09:30    
         
         
    ГР.Д І инст. В.Младенова 13
    132/2015-10:30    
         
         
18.09.2018 ВТОРНИК ГР.Д ІІ инст. В.Василев 13
    223/2018-9:30 А.Петкова  
    155/2018-9:30 В.Младенова  
    186/2018-9:30    
    225/2018-9:30    
    236/2018-9:30    
         
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    180/2018-9:30 Л.Лозанов  
    186/2018-9:30 Р.Денова  
    200/2018-10:00    
    193/2018-10:00    
    201/2018-10:00    
    202/2018-10:00    
         
    ГР.Д І инст. А.Петкова 13
    373/2016-10:30    
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    46/2017-10:30    
    27/2018-10:30    
    Т.Д. І инст. В.Василев 11
    54/2017-10:30    
         
    НОХД ІІ инст. А.Петкова 3
    115/2018-11:00 Д.Маринова  
      Г.Йончев  
         
         
    НОХД ІІ инст. А.Петкова 3
    185/2018-11:00 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
19.09.2018 СРЯДА ГР.Д ІІ инст. Д.Маринова 13
    228/2018-9:30 С.Стоянова  
    259/2018-9:30 Г.Йончев  
         
    ЧНД ІІ инст. А.Петкова 3
    207/2018-10:30 Д.Маринова  
      С.Стоянова  
         
    НОХД ІІ инст. В.Василев 3
    162/2018-11:00 А.Петкова  
      Г.Йончев  
         
    ГР.Д І инст. Д.Маринова 13
    с участие на прокурор    
    165/2018-11:00    
         
    Събрание на кредиторите С.Стоянова 13
    65/2017 -14:00    
20.09.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    145/2018-09:30    
         
21.09.2018 ПЕТЪК НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    292/2017-10:00    
    ГР.Д І инст. В.Младенова 13
    332/2017-10:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    39/2017-11:00    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    55/2017-11:00    
    6/2018-11:00    
    10/2018-11:00    
         
    ГР.Д І инст. Г.Йончев 13
    186/2017-11:00    
    125/2018-11:00    
         
         
    ГР.Д І инст. В.Василев 11
    с участие на прокурор    
    3/2018-11:00    
         
25.09.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    202/2018-9:30 А.Петкова  
    210/2018-9:30 В.Младенова  
    222/2018-9:30    
         
         
    НОХД ІІ инст. В.Василев 3
    165/2018-10:00 С.Стоянова  
      В.Младенова  
26.09.2018 СРЯДА НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    376/2017-09:30    
         
    ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    191/2018-9:30 С.Стоянова  
    223/2018-9:30 Г.Йончев  
         
    Т.Д. І инст. С.Стоянова 13
    с участие на прокурор    
    26/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Д.Маринова 13
    7/2018-11:00    
27.09.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    171/2018-10:00    
         
28.09.2018 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    144/2018-10:30    
         
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    61/2017-11:00    
         
    ГР.Д. І инст. Г.Йончев 13
    66/2018-11:00