Списък НОХ дела за разглеждане през месец септември 2018

СПИСЪК НОХ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ

МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

 

 

 

12.09.2018 г. НОХ Д. №  172/2018 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: А.Н.Ц.

 

В ТОВА, ЧЕ:

На 14.11.2016г. около 17.40 часа в гр.В. на ул." Ц. И. А." на около 100 метра преди кръстовището с ул." Н." при управление на МПС- л.а. марка „ Х", модел" Л" с ДК № , лична собственост и движение в посока към околовръстен път на гр.Видин в нарушение правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП, а именно:

Чл.20,ал.2 изр.І-во, предл.З-то; предл.5-то; предл.6-то и изр.2-ро от ЗДвП- при управление на МПС- л.а. марка „ Х", модел" Л" с ДК №, не е избрал и съобразил скоростта на движение със състоянието на пътя, с характера и интензивността на движението и с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, както и в случай на необходимост не е намалил скоростта и не е спрял при възникналата опасност за движението- появата върху пътното платно на попътно движилият се пешеходец Н. М. Б. от гр.В. и

Чл.11 ОТ ЗДВП - при управление на МПС- л.а. марка „ Х.", модел" Л" с ДК № , при разминаване и заслепяване от фарове на насрещно движещо се МПС не е намалил скоростта и не е спрял при необходимост- появата върху пътното платно на попътно движилият се пешеходец Н. М. Б. от гр.В., като при застигането й я блъснал и по този начин допуснал настъпването на ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на пешеходеца Н. М. Б. от гр.В.

-Престъпление По чл. 343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.2 изр.1, предл.З, предл.5, предл. 6 и изр.2 и чл.77 от ЗДвП

 

 

13.09.2018 г. НОХ Д. №  70/2018 г. – 10:30 часа

 

ОБВИНЯВА: С.Д.С.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

 

l.Ha 06.09.2014г., на ГКПП – В., обл.В., на излизане от Р.България, с товарна композиция състояща се от полу ремарке с полски регистрационен №, теглено от влекач с полски регистрационен № без надлежно разрешително по ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество- хероин с общо нето тегло 198,080 /сто деветдесет и осем килограма и осемдесет грама/ кг., и концентрация на активния компонент /диацетилморфин/ - 62,44 %, на обща стойност 31 692 800 /тридесет и един милиона, шестстотин деветдесет и две хиляди, и осемстотин /лв., разпределено в пакети , укрити в тридесет и четири на брой кашона, находящи се в полуремаркето на товарната композиция, всеки един от тях опакован в зебло и облепен с бежово тиксо в двата си края с надпис върху същите в лицевата част - „24 TAKIM /48Ad/, а именно: 5415 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5800 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5925 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5905 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5420 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5945 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5930 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5910 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5920 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5445 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5425 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък - престъпление по чл.242, ал.4 във вр. с ал.2 от НК

  1. За времето от 05.09.2014г. до 06.09.2014г. по пътя от ГКПП-К. А. до ГКПП – В., без надлежно разрешително по ЗКНВП, държал в товарна композиция състояща се от полуремарке с полски регистрационен №****** , теглено от влекач с полски регистрационен № , с цел разпространение, високорисково наркотично вещество - хероин, с общо нето тегло 198,080 /сто деветдесет и осем килограма и осемдесет грама/ кг., и концентрация на активния компонент /диацетилморфин/ - 62,44 %, на обща стойност 31 692 800 /тридесет и един милиона, шестстотин деветдесет и две хиляди, и осемстотин /лв., разпределено в пакети , укрити в тридесет и четири на брой кашона, находящи се в полуремаркето на товарната композиция, всеки един от тях опакован в зебло и облепен с бежово тиксо в двата си края с надпис върху същите в лицевата част - „24 TAKIM /48Ad/ , а именно: 5415 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5800 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5955 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5925 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5905 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5420 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5940 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5945 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5915 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5930 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5910 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5920 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5950 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5445 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5880 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5425 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5935 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %; 5460 гр. и процентно съдържание на активен компонент - 62,44 %, което е в особено големи размери - престъпление по чл. 354а, ал.2, изр.2, предл.ІІІ, във вр. с ал.1, предл. 4 от НК .

 

 

14.09.2018 г. НОХ Д. №  113/2018 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: Д.Д.Д.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 18.02.2018г., в необитаем имот, находящ се в землището на с. А, обл. Видин, на ул. „Р", № , в „Т. м.", попадащ в границите на охранителната зона на археологическа недвижима културна ценност Античен град „Р" в съучастие като съизвършител с Е. Б. Б. от с. А, обл. Видин, чрез използване на технически средства - 1 бр. метал детектор, 1 бр. права лопата, 1 бр. крива лопата, 1 бр. кирка и 1 бр. шпакла, не по законоустановения ред, регламентиран в чл.147, ал.1 от Закона за културното наследство извършвал изкопни работи - един брой изкоп с размери, както следва: 2.2 м. дължина; 1.6 м. широчина и 1.20 м. дълбочина - престъпление по чл. 277а, ал.З, във вр. с ал.2, във вр. с чл.20, ал.2 от ИК

 

 

ОБВИНЯВА: Е.Б.Б.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 18.02.2018г., в необитаем имот, находящ се в землището на с. А., обл. Видин, на ул. „Р.", № , в „Т. м.", попадащ в границите на охранителната зона на археологическа недвижима културна ценност Античен град „Р" в съучастие като съизвършител с Д. Д. Д. от с. А., обл. В., чрез използване на технически средства - 1 бр. метал детектор, 1 бр. права лопата, 1 бр. крива лопата, 1 бр. кирка и 1 бр. шпакла, не по законоустановения ред, регламентиран в чл.147, ал.1 от Закона за културното наследство извършвал изкопни работи - един брой изкоп с размери, както следва: 2.2 м. дължина; 1.6 м. широчина и 1.20 м. дълбочина - престъпление по чл. 277а, ал.З, във вр. с ал.2, във вр. с чл.20, ал.2 от НК.

 

 

20.09.2018 г. НОХ Д. №  145/2018 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: С.Г.С.

 

В ТОВА, ЧЕ:

  1. Ha 06.2017г. на ГКПП - Дунав мост Видин - Калафат, при влизане от Р Румъния в Р България с микробус марка "Р", модел "М" с полски регистрационен номер  без надлежно разрешително, издадено от органите по чл. 16 от ЗКНВП и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество - 62845 гр. /шестдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и пет грама/ 3,4 метилендиоксиметаамфетамин /MDMA/ със съдържание на активен компонент MDMA в количество 44,1%, във вид на таблетки, разпределени в тридесет картонени кутии, опаковани в девет найлонови чувала, на обща стойност 2199575 лв. /два милиона сто деветдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и пет лв/, както и 4 броя таблетки 3,4 метилендиоксиметаамфетамин /MDMA/ със съдържание на активен компонент MDMA в количество 44,1%, с общо тегло 1,28 грама на обща стойност 44,80 лв. /четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/, укрити в ляв джоб на анцунга му, всичко на обща стойност 2199619,80 лв. /два милиона сто деветдесет и девет хиляди шестстотин и деветнадесет лева и осемдесет стотинки/ - престъпление по чл.242, ал.2, предложение 1-во от НК.
  2. На 06.2017г. на ГКПП - Дунав мост Видин - Калафат, при влизане от Р Румъния в Р България с микробус марка "Р", модел "М" с полски регистрационен номер  без надлежно разрешение по чл.18а от ЗКНВП и чл. 6 от Регламент (ЕО) 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите, пренесъл през границата на страната 990 /деветстотин и деветдесет/ литра прекурсор - оцетен анхидрид за производство на наркотични вещества, разпределен в 33 туби с вместимост по 30 литра всяка, на обща стойност  3960 лв. /три хиляди деветстотин и шестдесет лв./ - престъпление по чл.242, ал.З от НК.

3.3а периода от неустановена дата до 27.06.2017г. в жилище, находящо се в гр. С., ж.к. "С. р" №, вх., ет., ап. без надлежно разрешително издадено от органите по чл. 16 от ЗКНВП и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва: коноп с нето тегло 201,35 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4 %, на стойност 1208,10 лв. /хиляда двеста и осем лева и десет стотинки/, коноп с нето тегло 35,69 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 22 % на стойност 214,14 лв. /двеста и четиринадесет лева и четиринадесет стотинки/, хашиш с нето тегло 366,11 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 10 % на стойност 3294,99 лв. /три хиляди двеста деветдесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки/, хашиш с нето тегло 358,40 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 5 % на стойност 3225,60 лв. /три хиляди двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/, коноп с нето тегло 16,06 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 22 % на стойност 144,81 лв. /сто четиридесет и четири лева и осемдесет и една стотинки/, коноп с нето тегло 0,30 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 22 % на стойност 1,80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/ и коноп с нето тегло 1,32 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 22 % на стойност 7,92 лв. /седем лева и деветдесет и две стотинки/, всичко на обща стойност 8097,36 лв. /осем хиляди деветдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/- престъпление по чл.354а, ал.1, предл.1-во от НК.

4.3а периода от неустановена дата до 27.06.2017г. в жилище в с. Б., общ. Ч. Б., обл. П., ул. "Г. Д." № без надлежно разрешително, издадено от органите по чл. 16 от ЗКНВП и в нарушение на чл. 30 от ЗКНВП, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - хашиш с нето тегло 293,12 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 4 % на стойност 2638,08 лв. /две хиляди шестстотин тридесет и осем лева и осем стотинки/ - чл.354а, ал.1, предл.1-во от НК.

 

 

21.09.2018 г. НОХ Д. №  292/2017 г. – 10:00 часа

 

ОБВИНЯВА: Х.Г.Г.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

l.Ha 21.11.2016г. на ГКПП" Дунав мост 2"- Видин- Калафат при излизане от Р. България към Р. Румъния, с влекач марка „ С" , модел" Р " с ДК № , с прикачено за него полуремарке марка" Л" ,модел" 3" с ДК №  без надлежно разрешително по ЗКНВП, пренесъл през границата на страната, високорисково наркотично вещество- коноп, опаковано в 158 пакета, укрити в кухини в задната и страничните части на кабината на влекача с общо нетно тегло 99228,77 гр. с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 3% до 21% на обща стойност 595 372,62лв. / петстотин деветдесет и пет хиляди триста седемдесет и два лева и шестдесет и две ст./ - Престъпление по чл. 242 ал.2 от НК .

2.На 21.11.2016г. на ГКПП „ Дунав мост 2"- Видин- Калафат и по пътя от rp. П до ГКПП „ Дунав мост 2" Видин- Калафат, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество- коноп, в особено големи размери, опаковано в 158 пакета, укрити в кухини в задната и страничните части на кабината на влекач марка „ С", модел" Р " с ДК № , с прикачено за него полуремарке марка „ Л" , модел „ 3" с ДК № , с общо нетно тегло 99228,77 гр. с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол от 3% до 21% на обща стойност 595 372, 62лв./ петстотин деветдесет и пет хиляди триста седемдесет и два лева и шестдесет и две ст./ - Престъпление по чл. 354а ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

 

 

 

26.09.2018  г. НОХД №  376/2017 г. – 09:30 часа

 

ОБВИНЯВА: Н.А.К.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 13.02.2017г. на път 1-1/Е79/ гр.Видин - гр. Монтана при километър 48+630, при управление на МПС - лек автомобил марка „ С", модел" Ф" с per. №  в посока от гр.Монтана към с. Б, обл.Видин в нарушение на правилата за движение установени в чл. 20 ал.1 и ал.2 от ЗДвП - като водач на ПМС не е осъществил непрекъснат контрол на управляваното от него превозно средство, не се е съобразил с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с характера и интензивността на движението,с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие , да намали скоростта и в случая на необходимост да спре когато възникне опасност за движението и чл. 21 ал.1 от ЗДП- като водач на ППС от категория „В" превишил максимално допустимата скорост за движение извън населено място от 90км/1т, като се движел със скорост 105 км/h , в условията на десен завой, изгубил контрола над управлявания от него МПС, навлязъл в насрещната пътна лента, с което реализирал ПТП, като ударил челно движещия в нея товарен автомобил марка „ Д", модел" С" с per. №  управляван от Т. Ц. от с. Г., обл.Видин и по непредпазливост причинил смъртта на Б.- ЕГН***********.

Престъпление по чл.343 ал.1 б"в" във вр. с чл. 342 ал.1 от НК във вр. с чл.20 ал.1 и 2 във вр. с чл.21 ал.1 от ЗДвП.

 

 

 

27.09.2018 г. НОХ Д. №  171/2018 г. – 10:00 часа

 

 

ОБВИНЯВА: Х.Г.Г.

 

В ТОВА, ЧЕ:

 

На 25.02.2018г. на главен път Е-79, на км. 10+0, при управление на МПС - товарен автомобил марка „В ФХ" с регистрационен ,№  и прикачено към него двуосно ремарке с per. №  собственост на „Ч" ЕООД, с посока на движение от гр. Видин към ГКПП „Дунав мост- 2" - Видин нарушил правилата за движение: чл.21, ал.1 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП, като при избиране скоростта на движение по двупосочен път се движил с превишена скорост от 92 км/ч. при максимално разрешени 70 км/ч. за МПС категория С+Е и като навлязъл с прикаченото двуосно ремарке в насрещната пътна лента и ударил челно движещия се по нея в срещуположна посока специален автомобил - сметосъбирач марка „М", с поставен per. № , и по непредпазливост причинил смъртта на водача му Г. Г. /G. G./, роден в гр. Д.  

- Престъпление по чл.343, ал.1, б."в", във вр. с чл.342, ал.1 от НК, във вр. с чл.21, ал.1 и чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП.