ВЧГРД № 224-2018

Определение по Гражданско дело 224/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 137

гр. В** 17.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

     2.В** М**

 

с участието на секретаря .......... и в присъствието на прокурора..........., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №224 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по въззивна частна жалба от В.Л.Е. *** против определение от 16.03.18г. по гр.д.№2242/17г. на ВРС,с което допълнително определение жалбоподателя е осъден да заплати на ответника по делото-И**-С** направени разноски за юрисконсултско възнаграждение.

На съда е служебно известно,че пред ВОС е висящо в.гр.д.№225/18г. образувано по жалба от настоящия жалбоподател против решението по делото,по което ответник е работодателя –И**-С*.

Съдът счита,че решението по висящото в.гр.д.№225/18г. е от значение за решаването на спора по настоящето производство,поради което производството по настоящето дело следва да бъде прекратено и присъединено към производството по въззивното дело.

Водим от горното, ВОС :

 

О   П   Р   Е   Д   Е Л   И   :

Прекратява производството по настоящето дело.

Присъединява производството по настоящето дело към производството по висящото в.гр.д.№225/18г. на ВОС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.