ЧНД № 206-2018

Определение по Наказателно дело 206/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №120 гр.Видин 30.07.2018 г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - наказателно отделение в закрито заседание проведено на тредесети юли двехиляди и осемнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : С. С.

разгледа докладваното от СЪДИЯТА С. - ч.н.дело №206 от 2018 година и за да се произнесе, взе в предвид следното :

Производството по делото е по чл.32 ал.1 във вр. c чл.16 ал.1-8 от Закона за признаване , изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане или решения за налагане на финансови санкции.

Съдът констатира - при доклада на делото ,че делото е неправилно образувано във Видински Окръжен Съд ,тъй като по смисъла на чл.31 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС -„Решението за налагане на финансови санкции се признава от Окръжния съд по местоживеенето или обичайното пребиваване на лицето,,. Решението въз основа на което е образувано производство е  от    решаваща                                             държава

Нидерландия.Същата е изпратила решението си на Видински Окръжен Съд, а Решението е срещу лицето В.А. Ф. - живущ в гр.Ш. ул."П"№*.

При това положение делото следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Шуменски Окръжен Съд - на основание чл.31 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС.

C оглед на гореизложеното СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛ И:

Прекратява производството по ЧН дело №206 от 2018г. на Видински Окръжен Съд .

На основание чл.31 ал.1 от ЗПИИРКОРНФС изпраща делото на Шуменски Окръжен Съд по подсъдност

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: