НОХД № 116-2018

Присъда по Наказателно дело 116/2018г.

МОТИВИ ПО ПРИСЪДА №47/22.06.2018 Г. ПО НОХД №116/2018 Г. ПО ОПИСА НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВИДИН.

В съответствие c разпоредбата на чл.305, ал.З Съдът изготви следните мотиви по НОХД №116 по описа за 2018 година на Видински окръжен съд, както следва:

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Видин, c който е повдигнато обвинение на В.К.Ц., ЕГН **********,***, в това, че на 09.07.2017г. през нощта, около 03.47часа, в град Видин, чрез заливане c горима или лесно запалима течност - бензин и използване на източник на открит огън - запалка, запалил имущество на значителна стойност - складово помещение на ул."Георги Божинов"№2, /бившото ОКС на град Видин/, собственост на М.И.В. *** на стойност 46 910лева и намиращите се в склада стоки на значителна стойност - захарни и шоколадови изделия и кафе на стойност 52 716лева, собственост на наемателя на складовото помещение - „Яско Комерс"ЕООД - София, със управител Я. А А Ал-З., като пожара е имало опасност да се разпростре върху друг имот на значителна стойност - масивна сграда на два етажа, непосредствено до склада c първи етаж - търговски обект и втори етаж - жилище, собственост на М.И.В. *** на значителна стойност 51 680лева, и пожара е представлявал опасност за живота на спящите в жилището лице - М.И.В., Л. А. В., А.М. И. и Г. Р.И, и са последвали значителни вреди в размер на 84 936.46лева, от които 25240лева материална щета на запаления склад; 52 716.46лева изгорели захарни и шоколадови изделия и кафе; 2980лева изгорели в склада други вещи - два мобилни принтера на стойност 90лева; шестнадесет броя зимни гуми на стойност 1120лева, собственост на „Яско Комерс"ЕООД-София; седем броя автомобилни гуми на стойност ЗбОлева, собственост на М.И.В. ***, и преносим компютър марка „Асус" на стойност бООлева, собственост на Д. ***, както и материална щета по жилищната сграда в размер на 4000лева - престъпление по чл.330, ал.З, предл.първо във вр. c ал.2, т.1 и т.2 , във вр. c ал. 1 от НК.

Още в разпоредителното заседание, защитникът на подсъдимия - адвокат Д.М. *** поиска производството да се движи по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371, т.2 от НПК, което искане беше потвърдено и от самия подсъдим Ц., поради което съдът в съответствие c разпоредбата на чл.252, ал.1 от НПК, пристъпи към незабавно разглеждане на делото.

По делото беше конституирано като граждански ищец ощетеното юридическо лице „Яско Комерс" ЕООД - София, което се представлява от адвокат Кузманов - АК - София и неговият управител, които предявиха граждански иск за съвместно разглеждане в наказателното производство за причинените имуществени вреди от унищожено имущество, в размер на 2020лева, ведно със законната лихва, считано от деня на завеждането на иска до окончателното изплащане на сумата, който бе приет.

Представителят на Окръжна прокуратура - Видин в съдебно заседание заяви, че поддържа обвинението така както е повдигнато c обвинителния акт и поддържа на подсъдимия да бъде наложено наказание под средния размер, което да бъде редуцирано c една трета съгласно разпоредбата на чл.58а от НК, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ"режим, а относно гражданските искове дава становище, че са основателни и следва да бъдат уважени.

Подсъдимият, представляван от служебния защитника си - адвокат Гошо Георгиев - АК - Видин, поддържа в съдебно заседание, че след като подсъдимият си е признал вината и е поискал разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, съдействал е на органите на разследването и има здравословни проблеми, счита, следва да му се наложи наказание „лишаване от свобода", изпълнението на което обаче да бъде отложено при условията на чл.66 от НК.

Повереника на гражданския ищец „Яско Комерс" ЕООД - София поддържа пред съда,че предявеният граждански иск следва да бъде уважен, тъй като доказателствата по делото доказват претърпените вреди. Иска се да се присъдят както главницата, така и лихвите и направените по делото разноски.

От доказателствата по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Безспорно се установява, че през 2015г. „Яско Комерс" ЕООД - София наело c договор склад в гр. Видин, ул."Г. Б." № * /бившето ОКС/ от собственика свидетеля М.И.В. ***. Търговското дружество е дистрибутор на шоколадови изделия и кафе c представител за гр. Видин свидетеля Д. Тодоров и петима работници, сред които и подсъдимият В.Ц.. Складовото помещение е непосредствено до жилищната сграда, в която живее собственика свидетеля М.В. със семейството си.

Начинът на работа в търговското дружество - дистрибутор бил следният: всеки от работниците прави заявка за необходимата му стока, която пристига от склад от гр. Враца и всеки от работниците c мобилни устройства продават стоката на обектите, всеки месец до 10-то число се прави ревизия за предходния месец. Подсъдимият В. Ц. получавал и продавал кафе „Нова Бразилия" и „Якобс". Поради заетост на управителя свидетеля Т.за м.09.2017г. ревизия не е направена, като на 06.10.2017г. той съобщил, че през следващата седмица ще се прави ревизия. Подсъдимият Ц., който продавал предимно кафе не бил отчел всички суми от продажбите за предходния месец и като узнал за ревизията разбрал, че липсата ще бъде установена. Решил да запали стоката в склада, за да не се установят неотчетените продажби.

На 08.10.2017г. вечерта подсъдимият Ц. предприел подготовка за закупуване на бензин и осигуряване таксиметров превоз, както следва: вечерта на 08.10.2017г. поискал съдействие от негов познат - свидетеля Г. за да го вози c управлявания от него таксиметров автомобил, но последния отказал, тъй като бил употребил алкохол и не бил на работа, но извикал свой колега - свидетеля Н. П., който бил на работа. Разпитан свидетеля П. свидетелства, че действително свидетеля JI. Г. го е помолил вечерта на 08.10.2017г. да вози негов познат, като го извикал в ж.к. „Бонония", където го чакал Ц.. До този момента свидетеля П. не познавал Ц. и по негово искане отишли първо до бл. № * на ж.к. „В- Л", а след това до бензиностанция „Мега Нефт" - Видин, находяща се на ул."Г. М", където Ц. сам слязъл и закупил в предварително набавена пластмасова бутилка от минерална вода бензин за сумата от 20.00 лв. След това Ц. поискал от П. да го закара отново до бл. № * на ж.к. „В. Л.", където слязъл c бутилката. По-късно същата вечер - около полунощ свидетеля Петков отново бил потърсен от свидетеля Л. Г. по телефон и помолен от последния да отиде да вземе Ц. от мястото, където го бил оставил. П.направил каквото било поискано от него и видял, че Ц. вече бил преоблечен, като бил c тъмни дрехи, а бутилката c бензина била поставена в найлонов плик. След това по искане на Ц. го закарал до светофарите, които са в края на надлеза над ж.п. линията, недалеч от ОКС - Видин. Там Ц. слязъл, а П. обърнал и върнал към стоянката си в гр. Видин. Изложеното от свидетеля Л. Г. и свидетеля П. се потвърждава от анализа на трафичните данни на ползваните СИМ карти, получени по законовия ред и предоставени от мобилните оператори както следва:

  • СИМ карта c № 0882 613692 е ползвана от подсъдимия В.Ц.;

- активна в мрежата на „Мобилтел" ЕАД, служебно предоставена на Ц. като работник във фирмата;

  • СИМ карта c № 0895 747989, ползвана от свидетеля Л. Г., активна в мрежата на „Теленор България"ЕАД, регистрирана на В. П.;
  • СИМ карта c № 0892 741069 е ползвана от свидетеля Н. П.- шофьор на таксиметров автомобил. Картата е регистрирана в мрежата на „Теленор България" на името на свидетеля П.

От анализа на предоставените трафични данни се установява, че на 08.10.2017г. в 21.43.54 часа СИМ карта c 0895 747989, ползвана от свидетеля Л. Г. получава входящо обаждане от СИМ карта c № 0882 613692, ползвана от подсъдимия В.Ц.. Продължителността на разговора е 186 сек. и при същия свидетеля Георгиев е обслужван от мобилна клетка „Бонония", която покрива ж.к. „Б." и част от съседните квартали. Тази комуникация потвърждава свидетелските показания на свид. Георгиев, че около 21.30 - 22.00 часа е потърсен от подсъдимия Ц. c молба да го вози, но той отказал като заявил, че е на гости при приятели в ж.к. „Б." и е употребил алкохол. Ц. настоявал да се срещнат и Г. му е казал къде точно се намира. В 23.28.47 часа Г. отново получава входящо обаждане от картата, ползвана от обв. Ц., което е c продължителност от 51 сек. и също е обслужван от клетка „Б.". Това обаждане потвърждава показанието на свидетеля Г., че около час, час и половина Ц. му е позвънил на телефон и го е помолил да слезе пред блока където бил на гости в ж.к. „Б." и са имали среща, при която подсъдимият Ц. е поискал да му намери друг таксиметров шофьор, който да го вози, щом самия Г. не е в състояние предвид употребата на алкохол. В 23.44.37 часа картата, ползвана от свидетеля Г. осъществява комуникация със СИМ карта c № 0892 741069, която е ползвана от свидетеля Н. П. - шофьор на таксиметров автомобил. Това потвърждава протоколираното показание на свид. Г., че след разговор c подсъдимия Ц. *** се е свързал c негов колега - таксиметров шофьор, който е на работа - свидетеля Н. Петков и го е помолил да дойде пред бл. № * на ж.к. „Б.", от където да вземе негов познат - подсъдимия Ц., и да го вози до където пожелае, без да му взема пари за курсовете, а самия той на следващия ден ще му плати за курсовете. Този разговор е осъществен от клетка „Б.". В 00.00.53 часа свид. Г. от ползваната от него карта се свързва c подсъдимия Ц. и провеждат разговор c продължителност 12 сек. Това е разговор, който доказва показанието на свидетеля Г., че е потърсил по-късно вечерта

Ц., за да се убеди дали извикания от него колега е дошъл на мястото, за да вземе подсъдимия Ц.. Разговорът е c малка продължителност, тъй като подсъдимия Ц. му е отговорил, че всичко е нормално, без да се задават допълнителни въпроси. В 00.01.15 часа свидетелят Г. провежда разговор със свидетеля П. c продължителност от 46 сек., потвърждава протоколираното му показание, че го е помолил да чака подсъдимия Ц. пред блока, където го е оставил, като това е времето, през което обв. Ц. е закаран до жилището си от таксиметровия автомобил, за да вземе бутилката, в която по- късно зарежда гориво - бензин, използвано за палежа. При този разговор свидетеля П. е заявил на свидетеля Г., че клиентът му - подсъдимия Ц. се бави и затова си тръгва, а когато се наложи ще се върне да го вземе, за да го вози пак ако се наложи. В 00.32.54 часа свидетеля Г. се свързва c подсъдимия Ц. и провеждат разговор c продължителност 65 сек. за да го пита какво става и защо е задържал толкова време таксито пред блока си, при което подсъдимия Ц. му отговорил, че е готов и таксито да се върне пред блока му. В 00.34.12 часа свидетеля Г. позвънява на свидетеля П. и провеждат разговор c продължителност 44 сек. Това потвърждава показанието на свидетеля Г., че малко след полунощ е позвънил отново на своя колега и му е казал да се върне пред блока, където е оставил подсъдимия Ц., за да го вземе за нов курс. При този разговор свидетеля Г. е казал на свидетеля П., че курсовете са за негова сметка, да не взема пари от клиента, а на следващия ден ще му плати. Същите обстоятелства са заявени и протоколирани и при разпита на свидетеля П.. В 00.35.38 часа свидетеля Г. се свързва за последен път в нощта на инцидента c подсъдимия Ц. и провеждат разговор c продължителност от 8 сек. При този разговор свидетеля Г. инициира обаждането и то е c цел да уведоми подсъдимия Ц., че таксито ще дойде да го вземе пред блока. След като слязъл от таксиметровия автомобил подсъдимия Ц. отишъл до склада, сложил шал на устата и качулка на главата и се отправил към двора, където знаел, че има монтирана камера, срязал кабела и се върнал до оставената бутилка c бензин недалеч от склада. Двукратно през 30-40 минути ходил до склада, отключвал вратата c ключ, c който разполагал като работник в дружеството за да провери реакцията и времето на пристигане на охранителите от охранителната фирма и се връщал обратно при оставената бутилка c бензин. Горното се потвърждава от свидетелските показания на свидетеля Т. Х. - охранител към „Петров Сеюорити" - Видин. Около 3.30 ч. през нощта подсъдимия В. Ц. взел тубата c бензин, влязъл в двора, отключил вратата на склада, влязъл вътре и оставил бутилката на пода, върнал се и заключил вратата. C бутилката c бензин полял стоката, като започнал от мястото, където е складирано кафето. След това отключил срещуположната врата, чийто ключ бил от вътрешната й страна, върнал се и със запалка опитал да запали кашон със стока до вратата, но не успял, след което запалил кашон c кафе и втори път със запалката запалил друг кашон наблизо, последвал взрив, всичко горяло и тичайки подсъдимия Ц. излязъл през оставената отворена врата в срещуположния край на склада.

Горната фактическа обстановка се потвърждава от видео- техническата експертиза c фотоалбум- протокол № ВТ-23 от 05.12.2017г. c обект - записващо устройство, монтирано в запаления склад преди 09.10.2017г., предадено c протокол за доброволно предаване от Е.Е.Г. - служител в РУ на МВР-Видин, който в нощта на пожара го взел от офиса на фирмата до горящия склад, за което разбрал от охранителите и наемателите на склада.

Видно от заключението на пожаро-техническата експертиза пожарът е възникнал вследствие на умишлени човешки действия - палеж, като е използвана течност /горима или лесно запалима/, както и източник на открит огън. Горенето е обхванало целия склад и се е разпростряло към жилищната част от сградата. Времето на възникване на пожара е 3.47ч. на 09.10.2017г., а неговата продължителност е около 2 часа и 53 минути. Видно от заключението на съдебно-оценителната експертиза стойността на складовото помещение е 46 910 лв., стойността на захарните изделия и кафе възлиза на 52 716, 46 лв. Стойността на масивната жилищна сграда, долепена до склада възлиза на 51 680 лв. Причинените вреди от пожара възлизат на 84 936, 46 лв. По време на пожара в жилищната сграда са спяли собственика М.В., Л. В., А. И. и Г. И. - членове на семейството. Фактическата обстановка се потвърждава изцяло и от признанията на подсъдимия. Съдът намира, че тези доказателства заедно със самопризнанието са достатъчни да потвърдят по несъмнен начин фактическите твърдения на прокурора, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, съответно - при постановяването на осъдителната присъда удовлетворяват критериите на чл.303 НПК.

От така установената фактическа обстановка, Съдът намира, че подсъдимият В.Ц. осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.ЗЗО, ал.З, предл.1-во във вр. c an.2, т.1 и т.2 във вр. c ал.1 от НК, тъй като умишлено запалил сграда и стоки със значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на 4 лица, имало е опасност да се разпростре върху друг имот - жилищна сграда със значителна стойност и са последвали значителни вреди.

- от обективна страна - безспорно се установява, че на посочената дата - 08.10.2017г. посъдимият Ц. умишлено запалил сграда и стоки със значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на четири лица, имало е опасност пожара да се разпростра върху друг имот - жилищна сграда със значителна стойност и са последвали значителни вреди.

- от субективна страна - деянието е извършено при условията на пряк умисъл, който се установява от последователните и педантично следвани стъпки във връзка c извършването на палежа, като подсъдимият Ц. е съзнавал обществено-опасния характер на деянието, което извършва, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е искал настъпването на тези последици c цел укриване на присвоената от него, която не е отчел на работодателя си.

По отношение на наказанието:

За извършеното престъпление по чл.ЗЗО, ал.З, предл.1-во във вр. c ал.2, Т.1 и т.2 във вр. c ал.1 от НК, се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от три до дванадесет години.

Съдът след като прецени всички доказателства по делото прие, че наказанието следва да бъде наложено при преобладаващи смекчаващи отговорността обстоятелства - самопризнанието на подсъдимия, чистото му съдебно минало, съжалението за стореното, факта, че е един много млад човек, поради което определи размера на наказанието под средния предвиден такъв - на четири години и шест месеца. C оглед императивната разпоредба на чл.58а НК, съдът я приложи и намали така определеното наказание c една трета и наложи окончателното такова на три години „лишаване от свобода", чието изтърпяване да бъде отложено на основание чл.66, ал.1 от HK c изпитателен срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила. Основания за условното осъждане съдът намери във посочените по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства. При преценката обаче на изпитателния срок, съдът взе предвид високата обществена опасност на деянието и определели същия в максималния петгодишен срок.

Съдът осъди подсъдимия по така предявените граждански искове и съобразно изготвената оценъчна експертиза съответно: по предявения граждански иск от М.И.В. за сумата от 30000/тридесет хиляди/лева, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди на складово помещение, съдът уважи същият за сумата от 25 240/двадесет и пет хиляди лева и двеста и четиридесет/ лева, като до пълния размер от 30000 отхвърли същия като неоснователен; по иска предявен отново от М.И.В. за сумата от 10000/десет хиляди/лева, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди на жилищната сграда, съдът уважи същият за сумата от 4000/четири хиляди/лева, като до пълния размер от 10000 отхвърли същия като неоснователен; по иска предявен от „Яско Комерс" ЕООД - София за сумата от 2020лева, представляваща стойността на причинените имуществени вреди на дружеството, съдът уважи същия в пълния му размер, тъй като видно от оценъчната експертиза на толкова възлизат този вид вреди за дружеството, както и претендираните разноски по делото за тази инстанция.

Съдът се разпореди и c веществените доказателства подробно изложено в самата присъда.

Водим от горните съображения, Видинският окръжен съд постанови присъдата си по н.о.х.д.№116 по описа за 2018 година на 06.07.2018година.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: