НОХД № 111-2017

П Р И С Ъ Д А

 

№ 37

гр. Видин, 31.05.2017 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение,

на тридесет и първи май през две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:  

                                                                 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:Л.Л.

                                                                                         

       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Ф.Н.

  1. С.К.

                                          

на секретаря   А.А.                  

в присъствието на прокурора П.В.

разгледа докладвано от председателя Л.Л.

НОХ дело № 111 по описа за 2017 год. като взе предвид данните по делото и закона

                                         П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият В.Л.И. – роден на ***г., роден в гр.К., местоживеене ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, не осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 27.09.2016г. в с.П., общ.М., обл.В., запалил с използване на леснозапалима течност – бензин масивна двуетажна жилищна сграда, находяща се в с.П., общ.М., обл.В., ул.“И.“ № 1, собственост на Е.Д.В. от гр.В. на стойност 2800/две хиляди и осемстотин/ лева, като пожарът е представлявал опасност за живота на Й. Ц. Е., ЕГН: **********,*** и е последвала смърт на Й.Е., като В.Л.И. не е искал и не е допускал това, поради което и на основание чл.330, ал.3, предл.2-ро, във вр.с ал.2, т.1, във вр.с ал.1 от НК във вр. с чл.373, ал.2 от НПК във вр. с чл.58а, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия В.Л.И., като му налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 години.

На основание чл.66, ал.1 от НК, отлага за срок от 4 години изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода”, считано от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимият В.Л.И., със снета по делото самоличност, да заплати на Т.Т.А. с ЕГН **********, като баща и законен представител на малолетния Т.Т.Т. с ЕГН **********, сумата от 100000 лева, обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва считано от 27.09.2016г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА подсъдимият В.Л.И., със снета по делото самоличност, да заплати на А.Й.С. с ЕГН ********** сумата от 50000 лева, обезщетение за неимуществени вреди, като в останалата част, до пълния размер на предявения граждански иск от 100000 лева, го отхвърля като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимият В.Л.И., със снета по делото самоличност, да заплати на Ц.Е.С. с ЕГН ********** сумата от 50000 лева, обезщетение за неимуществени вреди, като в останалата част, до пълния размер на предявения граждански иск от 100000 лева, го отхвърля като неоснователен.

Веществените доказателства – 2бр. тампони с взети обтривки от ръцете на В.Л.И., 2 бр. тампони с взети обтривки от ръцете на Л.И. Д., иззети с протоколи за вземане на образци за сравнително изследване на 28.09.2016г., част от пластмасова бутилка с неправилна форма и надпис върху нея „Копрен“, 2 бр. едножилни медни проводници, с клеми на контакт, всеки с дължина 15 см., 1 бр. едножилен меден проводник с дължина 9 см. и 1 бр.черен найлонов чувал и парче тиксо, да се унищожат, след изтичане на една година от влизане на присъдата в сила.

Веществените доказателства – 2 бр. черни на цвят мъжки обувки, 1 бр. лилаво на цвят яке с качулка с бежово-кафяв пух на края, 1 бр.тъмно-сини на цвят дънки с кафяв на цвят колан и 1 бр.червена на цвят тениска с къс ръкав и бели надписи по нея, скъсана по средата отпред, да се върнат на собственика им – подсъдимия В.Л.И., след изтичане на една година от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимият В.Л.И., със снета по делото самоличност, да заплати ДТ върху уважената част от гражданските искове в размер на 8000 лева.

ОСЪЖДА подсъдимият В.Л.И., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 669,22 лева – разходи на досъдебното производство.

ОСЪЖДА подсъдимият В.Л.И., със снета по делото самоличност, да заплати на Т.Т.А. с ЕГН **********, като баща и законен представител на малолетния Т.Т.Т. с ЕГН **********, сумата от 1500 лева – разходи за адвокатски хонорар на повереник.

 

Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесет дневен срок от днес пред СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

                                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                                           2.