НОХД № 25-2018

Присъда по Наказателно дело 25/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 38

гр Видин, 17.05.2018 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

         ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД на седемнадесети май през две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:  

                                                                 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

                                                                                                          

                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Е.В.

                                                                           2.С.К.

на секретаря А. А.                  

в присъствието на   прокурора Вл.В.

разгледа докладвано от председателя И.И.

НОХ дело № 25 по описа за 2018 г. като взе предвид данните по делото и закона

 

                                             П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият П.Б.П.- роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, пенсионер, не осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 21.12.2016г. около 13.45 часа на гл.път Е-79, при километър 50+800, при управление на МПС – л.а. марка „****”, модел – *** с табели рег.№ *** – лична собственост, с посока на движение от с.Б. обл.Видин към с.С., обл.Видин, нарушил правилата за движение по пътищата, установени по ЗДвП, а именно:

-чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП – като участник в движението по пътищата/при управление на МПС/ с поведението си е бил длъжен да не създава опасности и пречки за движението, да не поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди.

-чл.20, ал.2, предл.V-то от ЗДвП – като водач на пътно превозно средство е бил длъжен при избиране скоростта на движението да се съобрази с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъде в състояние да спре пред всяко предвидимо препятствие, като е имал и задължението да намали скоростта и в случай на необходимост да спре при възникване на опасност за движението.

-чл.42, ал.1,т.2 от ЗДвП – като водач предприемайки изпреварване е бил длъжен след като е подал сигнал, да се убеди че има видимост, свободен път на разстояние достатъчно за изпреварване и че може да заеме място в пътната лента при изпреварването пътното превозно средство без да го принуждава да намалява скоростта или да избегне посоката на движението.

-чл.42, ал.2,т.2 от ЗДвП – като водач, който изпреварва е бил длъжен когато при изпреварването навлиза в пътна лента предназначена за насрещно движение да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея,

- като на пръв пътен участък предприел изпреварване на 2 броя застигнати и движещи се в същата посока МПС-товарен автомобил марка „****” с рег.№ **** управляван от И.Ц. *** и тежкотоварен влекач с прикачено към него ремарке, неустановени в хода на разследването марка, модел и водач, но не успявайки да завърши изпреварването и да се върне в своята пътна лента се блъска в насрещно движело се МПС   - л.а. марка „*****”, модел „***” с рег.табели № *****, собственост и управляван от М.Т.М. с ЕГН: ********** ***, като допуска настъпването на ПТП, в резултат на което по непредпазливост причинил смъртта на Б.П.А. ***, с ЕГН: **********, както и средна телесна повреда на повече от едно лице, а именно на Й.И. *** с ЕГН: ********** – счупване на дясна раменна кост, довело до трайно затруднение движението на горен десен крайник за срок в порядъка на 2-3 месеца за не физически труд и 3-4 месеца за физически труд; на Т.Д.Г. *** с ЕГН: ********** – счупване на дясна лъчева кост в дисталната й част, довело до трайно затруднение движението на горен десен крайник и счупване на двата глезена-вътрешен и вътрешен на долен ляв крайник, довело до трайно затруднение движението на долен ляв крайник и на М.Т. ***, с ЕГН: ********** – закрита черепно мозъчна травма с контузия на главата и сътресение на мозъка, протекло с кратковременна загуба на съзнание и последващо главоболие, отпадналост и световъртеж представляващи в своята морфологична съвкупност разстройство на здравето временно опасно за живота, за което за извършеното като престъпление по чл.343, ал.4, предл.1 и 2 от НК във вр.с чл.343,ал.3,б.”б”, предл.1 от НК във вр.с чл.343, ал.1, б.”в” от НК във вр.с чл.342, ал.1 от НК във вр.с чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП, чл.20, ал.2, предл.4 от ЗДвП, чл.42, ал.1, т.2 от ЗДвП и чл.42, ал.2, т.2 от ЗДвП ГО ОСЪЖДА и му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3/три/ години.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА от право да управлява МПС подсъдимият П.Б.П. със снета по-горе самоличност за срок от 3/три/ години.

ОСЪЖДА подсъдимият П.Б.П. да заплати сумата от 2135.36 лв. по сметка на ОД на МВР-Видин, като разноски извършени на ДП за експертизи и възнаграждения на вещи лица.

ОСЪЖДА подсъдимият П.Б.П. да заплати сумата от 1084.29 лева по сметка на Видински Окръжен Съд за извършени експертизи и възнаграждения на вещи лица в съдебното производство.

         Присъдата може да се обжалва и протестира в петнадесет дневен срок от днес пред Софийския Апелативен съд.

 

 

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                   2.