НОХД № 95-2017

П Р И С Ъ Д А

 

гр. Видин, 07.06.2017 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение,

на седми юни през две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:  

                                                                 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И

                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Л.Н.                                                              

                                                                       2.Б.Б.

на секретаря   А.А.                  

в присъствието на прокурора М.К.

разгледа докладвано от председателя И.И.

НОХ дело № 95 по описа за 2017 год. като взе предвид данните по делото и закона

                                     

                                          П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият В. К. К. – роден на ***г***, българин, български гражданин,средно образование, женен, не осъждан, работи във фирма „***** ЕООД – видин, ЕГН:********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на 15.12.2016г. на път II- 11 между с.А.и вилна зона „*****“ в посока вилна зона „****“, при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил марка ***“, модел „****“ с рег. № **** – собственост на фирма „****“ ЕООД – гр.В. в посока от с.А. към вилна зона „****“ е нарушил правилата за движение по пътищата по чл.20, ал.2 от ЗДвП – водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозния товар, с характера и интензивността на движението с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие, водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението; на около 150 метра от табелата за населено място/с.А./блъснал с п редна дясна част на автомобила И.И. В. ЕГН: ********** ***, движеща се по платното за движение попътно на трафика, в нарушение на чл.108, ал.2 от ЗДвП и по непредпазливост е причинил смъртта й, като подсъдимия след деянието е направил всичко зависещо от него за указване на помощ на пострадалата, поради което и на основание чл.343а, ал.1, б“б“ от НК, във вр.с чл.343, ал.1, б.”в”, предл.І-во от НК във вр.с чл.342, ал.1, пр.3 от НК и във вр.с с чл.20, ал.2 от ЗДвП му налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/ месеца .

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнение на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в законна сила.

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимият В. К. К. със снета по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца.

ПРИЗНАВА подсъдимият В. К. К. със снета по-горе самоличност за НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА по обвинението чл.343, ал.1, б.”в”, предл.І-во от НК във вр.с чл.342, ал.1, пр.3 от НК и във вр.с с чл.20, ал.2 от ЗДвП.

ОСЪЖДА подсъдимият В. К. К. със снета по делото самоличност да заплати направените разноски по делото в размер на 302.86 лв. по сметка на ОД на МВР-Видин.

ОСЪЖДА подсъдимият В. К. К. със снета по делото самоличност да заплати на Е.Г. *** с ЕГН: ********** разноските по делото направени за адвокат в размер на 1000/хиляда/ лева.

Присъдата може да бъде обжалвана и /или/ протестирана в петнадесет дневен срок от днес пред СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

 

 

 

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.