Съдебни заседания за юли 2018
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
03.07.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. А.Петкова 13
    182/2018-9:30 С.Стоянова  
      В.Младенова  
         
    НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    145/2018-9:30    
         
    ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    94/2018-10:30    
         
         
    Т.Д. І инст. В.Василев 13
    72/2015-11:00    
    54/2017-11:00    
         
04.07.2018 СРЯДА ГР.Д ІІ инст. Д.Маринова 13
    164/2018-9:30 С.Стоянова  
    170/2018-9:30 -с прокурор Г.Йончев  
    177/2018-9:30    
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    117/2018-9:30 Д.Маринова  
      Р.Денова  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    149/2018-9:30 Л.Лозанов  
    156/2018-10:00 Р.Денова  
    160/2018-10:00    
    151/2018-10:30    
         
    НОХД ІІ инст. А.Петкова 3
    115/2018-10:30 Д.Маринова  
      Г.Йончев  
         
    Т.Д. І инст. Д.Маринова 13
    48/2016-13:00    
         
05.07.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    146/2018-10:00    
         
09.07.2018 ПОНЕДЕЛНИК НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    292/2017-10:00    
         
11.07.2018 СРЯДА ГР.Д ІІ инст. Д.Маринова 13
    193/2018-9:30 С.Стоянова  
      Г.Йончев  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    136/2018-9:30 Л.Лозанов  
    161/2018-9:30 Р.Денова  
    129/2018-10:00    
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    152/2018-10:00 С.Стоянова  
      Л.Лозанов  
         
    НОХД ІІ инст. А.Петкова 3
    167/2018-10:00 И.Илиев  
      В.Младенова  
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 13
    50/2018-11:00    
12.07.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    376/2017-09:30    
         
13.07.2018 ПЕТЪК Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    1/2018-11:00    
         
    Събрание на кредиторите Г.Йончев 3
    3/2018-11:00    
         
16.07.2018 ПОНЕДЕЛНИК ГР.Д. І инст. В.Василев 13
    с участие на прокурор    
    131/2018-11:15    
         
17.07.2018 ВТОРНИК НОХД І инст. В.Василев 3
    с 3 съдебни заседатели Д.Маринова  
    70/2018-10:30    
         
18.07.2018 СРЯДА НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    164/2018-10:00    
         
26.07.2018 ЧЕТВЪРТЪК Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    223/2013-11:30