ГР.Д. № 140-2018

Определение по Гражданско дело 140/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 29

Гр. Видин 19 .06. 2018 г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на      деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Г. Й.

Членове:   1.

с участието на секретаря.............................................................

и в присъствието на прокурора..................................................................

като разгледа докладваното от съдия Г. Й...............................................

гражданско дело №140 по описа за 2018 г.......................................... ,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на К.И.Б. против А. по в.,която е държавно учреждение със седалище в гр.С.,поради което по силата на Чл.108 ал.2 ГПК искът е подсъден на Софийски градски съд.По силата на Чл.118 ГПК всеки съд решава дали започнатото пред него дело му е подсъдно.Ако съдът прецени ,че делото не му е подсъдно ,той го изпраща на компетентния съд. В този смисъл и Определение № 33 от 2.11.2016 г. на ВКС по гр. д. № 33/2016 г., 5-чл. състав, ГК, докладчик съдията Д. С..

С оглед на горното поизводството по гр.д.№140/2018 г. по описа на Окръжен съд-Видин следва да бъде прекратено и делото следва да бъде изпратено по компетентност на Софийски градски съд.

Водим от горното и на основание Чл.118 ГПК Видинският окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№140/2018 г. по описа на Окръжен съд-Видин и изпраща делото по компетентност на Софийски градски съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчване на препис пред Софийския апелетивен съд.

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :