до 31.10.2015 Съдебни изпълнители гр. Белоградчик

http://os-vidin.com/syd_izp_bgrad.html