19.06.2018 г.

На 19.06.2018 г. от 10.30 часа в зала № 3 на ет. 3 в Съдебната палата ще се прочете присъда  по НОХД № 275/2016 по описа на Видински окръжен съд /случая Горни Лом/

          Присъдата ще се чете публично.

          Камери в съдебната зала не се допускат.