Съдебни заседания за юни 2018
СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018
ДАТА ДЕН ВИД НА ДЕЛАТА СЪДИИ ЗАЛА
01.06.2018 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    61/2017-11:00    
         
    Събрание на кредиторите Г.Йончев 13
    63/2017-11:00    
05.06.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    107/2018-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    НОХД ІІ инст. С.Стоянова 3
    91/2018-10:30 В.Стоянов  
      Г.Йончев  
         
    ГР.Д. І инст. В.Василев 13
    с участие на прокурор    
    3/2018-11:00    
         
    Събрание на кредиторите В.Василев 13
    18/2018-13:30    
06.06.2018 СРЯДА НОХД ІІ инст. А.Петкова 3
    109/2018-9:30 Д.Маринова  
      В.Стоянов  
         
    НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    117/2018-9:30 Л.Лозанов  
    119/2018-9:30 Р.Денова  
    130/2018-10:00    
         
    Събрание на кредиторите В.Василев 13
    383/2014-11:15    
         
    НОХД І инст. В.Василев 13
    с 3 съдебни заседатели Д.Маринова  
    70/2018-13:00    
07.06.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    116/2018-9:30    
         
    НОХД ІІ инст. А.Петкова 13
    115/2018-9:30 Д.Маринова  
      Г.Йончев  
         
         
08.06.2018 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    132/2015-10:30    
         
    Т.Д. І инст. Г.Йончев 3
    6/2018-11:00    
         
11.06.2018 ПОНЕДЕЛНИК НОХД І инст. Л.Лозанов 3
    с 2 съдебни заседатели    
    292/2017-10:00    
         
12.06.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    130/2018-9:30 А.Петкова  
    134/2018-9:30 В.Младенова  
    158/2018-9:30    
         
         
    НОХД І инст. В.Стоянов 3
    с 3 съдебни заседатели    
    275/2016-10:30    
         
13.06.2018 СРЯДА НОХД І инст. В.Стоянов 3
    с 3 съдебни заседатели    
    275/2016-9:30    
         
         
         
    ГР.Д. І инст. Д.Маринова 13
    12/2018-11:00    
14.06.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. В.Стоянов 3
    с 3 съдебни заседатели    
    275/2016-9:30    
         
15.06.2018 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. Г.Йончев 13
    186/2017-11:00    
         
19.06.2018 ВТОРНИК ГР.Д. І инст. А.Петкова 13
    373/2016-10:30    
         
         
20.06.2018 СРЯДА НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    136/2018-9:30 Л.Лозанов  
    139/2018-9:30 Р.Денова  
    133/2018-10:15    
         
    ГР.Д. ІІ инст. Д.Маринова 13
    150/2018-9:30 С.Стоянова   
      Г.Йончев  
         
    ГР.Д. І инст. С.Стоянова 13
    11/2018-10:30    
    95/2018-10:30    
         
    Т.Д. І инст. С.Стоянова 13
    64/2017-10:30    
    58/2018-10:30    
    16/2018-10:30    
         
21.06.2018 ЧЕТВЪРТЪК НОХД І инст. И.Илиев 3
    с 2 съдебни заседатели    
    376/2017-9:30    
         
22.06.2018 ПЕТЪК Т.Д. І инст. Г.Йончев 13
    68/2014-11:00    
         
         
25.06.2018 ПОНЕДЕЛНИК НОХД І инст. Р.Денова 3
    с 2 съдебни заседатели    
    267/2017-9:30    
         
26.06.2018 ВТОРНИК ГР.Д. ІІ инст. В.Василев 13
    148/2018-9:30 А.Петкова  
      В.Младенова  
         
    ГР.Д. ІІ инст. А.Петкова 13
    146/2018-9:30 В.Младенова  
      Г.Йончев  
         
    Т.Д. І инст. А.Петкова 13
    50/2017-10:30    
         
    Т.Д. І инст. В.Василев 13
    20/2018-11:30    
         
27.06.2018 СРЯДА НОХД ІІ инст. И.Илиев 3
    129/2018-9:30 Л.Лозанов  
      Р.Денова  
         
29.06.2018 ПЕТЪК ГР.Д. І инст. В.Младенова 13
    332/2017-10:00    
         
    Т.Д. І инст. В.Младенова 13
    39/2017-10:00